В Разград се състояха заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет за подготовка на насрочената за 18 декември сесия.

На съвместно заседание на 2 комисии - по бюджет, финанси и икономическа политика, и на тази по управление на общинската собственост и стопанство, бе обсъдена докладна записка за одобряване на корекции по бюджета за второто и третото тримесечие на 2019.,

Беше разгледана и докладна записка относно актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград.

В комисиите беше обсъдена и молба за безвъзмездно предоставяне за управление на Висшия съдебен съвет на имот – публична общинска собственост за срок от 1 година.

Общо 14 докладни записки ще бъдат разгледани и гласувани на предстоящото на 18 декември заседание на Общинския съвет в Разград. Телевизия КИС 13 ще го излъчи НА ЖИВО от 13:30 часа.

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет ще гласуват в Разград.

Това ще стане на предстоящото на 2 декември заседание на местния парламент. Срокът за внасяне на предложения и становища по проекта за правилник изтича утре.

След приемането на Правилника ще стане и изборът на постоянните комисии, като съветниците ще гласуват техния вид, брой и състав, коментира в интервю за КИС 13 председателят на Общинския съвет в Разград Стоян Димитров.

На предстоящата сесия на разградският местен парламент ще се гласува и докладна записка за даване на съгласие председателят Стоян Димитров да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Съветниците ще гласуват и докладна записка с вносител - кметът Денчо Бояджиев, относно провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, което ще се състои на 19 декември.

Заседанието на Общинския съвет в Разград ще се проведе на 2 декември от 13:30 часа. Телевизия КИС 13 ще го излъчи НА ЖИВО.

Цялото интервю с председателя на Общинския съвет в Разград Стоян Димитров може да видите ТУК!!!

Избират временно изпълняващи длъжността кмет на Разград и на 11 села на територията на общината.

Това ще стане на 15 октомври, за когато е насрочено редовното заседание на Общинския съвет.

В съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс кандидатите за кмет задължително ползват по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

В случай, че Общинският съвет не приеме в законоустановения срок решение за определяне на временно изпълняващ длъжността кмет на Общината или на кметство, то те се назначават от областния управител. Решението трябва да бъде прието с повече от половината от общия брой на съветниците, се уточнява в докладната записка.

На 15 октовмри ще се разгледа и предложение на Инициативен комитет за учредяване на наградата на името на Никола Икономов, която по традиция се връчва на 1 ноември - Ден на народните будители. На заседанието на Общинския съвет в Разград ще бъде гласувана и докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за управление на отпадъците на територията на общината.

Университетската автономия и свобода бе обсъдена на годишната конференция на Европейската университетска асоциация в Норвегия.

На нея участие взеха и представители на Русенския университет. На престижния международен форум присъстваха ректорът на висшето училище проф. д-р Велизара Пенчева, председателят на Общото събрание на РУ чл.-кор. проф. дтн. Христо Белоев и заместник-ректорът по международно сътрудничество проф. Юлиана Попова.

По думите на проф. Белоев, дебатът по темата е бил предизвикан заради забелязващата се тенденция на намеса на националните правителства в университетската автономия и академична свобода.

Други теми в годишната конференция са били още сътрудничеството с университети във Великобритания заради Брекзит, както и съдържанието на нов Европейския кодекс за почтеност при научните изследвания.

Русенският университет е активен член на 6 международни организации, като в някои от тях е единствен представител от България. От тази година висшето училище е и член на Университетската агенция на  франкофонията. Това дава перспективи за сътрудничество с повече от 800 университета в света.

Извънредното заседание на Общинския съвет в Бяла не се състоя.

Причината е, че няколко групи общински съветници отхвърлиха дневния ред, в който беше предвидено да се разгледа проектобюджетът на Общината за 2017 година, а след това напуснаха залата. Така вече на второ заседание бюджетът не стига дори до обсъждане.

Кметът на общината Димитър Славов коментира случилото се като изнудване.

В пълния с граждани салон на Народно читалище "Трудолюбие", където трябваше да се проведе извънредното заседание на Общинския съвет, кметът все пак представи по-важните компоненти от проектобюджета на Бяла пред присъстващите.

КИС 13 ще излъчи пряко и следващото заседание на Общинския съвет, където отново ще бъде внесен за разглеждане бюджетът на Бяла. То ще се състои на 28 февруари.

Страница 1 от 2
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.