Избират временно изпълняващи длъжността кмет на Разград и на 11 села на територията на общината.

Това ще стане на 15 октомври, за когато е насрочено редовното заседание на Общинския съвет.

В съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс кандидатите за кмет задължително ползват по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

В случай, че Общинският съвет не приеме в законоустановения срок решение за определяне на временно изпълняващ длъжността кмет на Общината или на кметство, то те се назначават от областния управител. Решението трябва да бъде прието с повече от половината от общия брой на съветниците, се уточнява в докладната записка.

На 15 октовмри ще се разгледа и предложение на Инициативен комитет за учредяване на наградата на името на Никола Икономов, която по традиция се връчва на 1 ноември - Ден на народните будители. На заседанието на Общинския съвет в Разград ще бъде гласувана и докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за управление на отпадъците на територията на общината.

Университетската автономия и свобода бе обсъдена на годишната конференция на Европейската университетска асоциация в Норвегия.

На нея участие взеха и представители на Русенския университет. На престижния международен форум присъстваха ректорът на висшето училище проф. д-р Велизара Пенчева, председателят на Общото събрание на РУ чл.-кор. проф. дтн. Христо Белоев и заместник-ректорът по международно сътрудничество проф. Юлиана Попова.

По думите на проф. Белоев, дебатът по темата е бил предизвикан заради забелязващата се тенденция на намеса на националните правителства в университетската автономия и академична свобода.

Други теми в годишната конференция са били още сътрудничеството с университети във Великобритания заради Брекзит, както и съдържанието на нов Европейския кодекс за почтеност при научните изследвания.

Русенският университет е активен член на 6 международни организации, като в някои от тях е единствен представител от България. От тази година висшето училище е и член на Университетската агенция на  франкофонията. Това дава перспективи за сътрудничество с повече от 800 университета в света.

Извънредното заседание на Общинския съвет в Бяла не се състоя.

Причината е, че няколко групи общински съветници отхвърлиха дневния ред, в който беше предвидено да се разгледа проектобюджетът на Общината за 2017 година, а след това напуснаха залата. Така вече на второ заседание бюджетът не стига дори до обсъждане.

Кметът на общината Димитър Славов коментира случилото се като изнудване.

В пълния с граждани салон на Народно читалище "Трудолюбие", където трябваше да се проведе извънредното заседание на Общинския съвет, кметът все пак представи по-важните компоненти от проектобюджета на Бяла пред присъстващите.

КИС 13 ще излъчи пряко и следващото заседание на Общинския съвет, където отново ще бъде внесен за разглеждане бюджетът на Бяла. То ще се състои на 28 февруари.

На насроченото за 1 февруари заседание на Общинския съвет в Разград ще се обсъди бюджетът за тази година.

Припомняме, че общият му размер е над 40 100 000 лева, като с близо 2 900 000 повече е държавната субсидия. Разходите са планирани в три направления: за държавни дейности – 23 000 000 лв., за местни–около 15 500 000 и за дофинансиране — близо 1 700 000 лв.

На сесията ще бъде представен и отчетът за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 година. В него е включено и стопанисването на горските територии, което се осъществява от Общинско предприятие "Разградлес".

От отчета става ясно, че са били извършени планираните лесокултурни мероприятия в т.ч. залесяване върху 26 декара. Изпълнените заявки от населените места в Общината са в размер на близо 26 хиляди пространствени и 163 плътни кубически метра от дървесен вид цер и габър и 5 800 кубични метра – от акация. За промишлени цели е реализирана дървесина за над 10 хиляди плътни кубически метра. Изпълнен е и ежегодният социален ангажимент към населението на общината, като след решение на Общински съвет Разград, са осигурени 1500 пространствени кубически метра дърва за огрев на училища, детски градини, социални домове, ветерани от войните, духовни храмове, кметства и други.

Общият размер на приходите за 2017 година, реализирани от продажба на дървесина, добита от общински горски територии, глоби и такси от недървесни горски продукти е в размер на над 2 300 000 лв.

Телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО заседанието на Общински съвет - Разград на 1 февруари от 10:30 часа.

Граждани искат ограничаване на скоростта в участък от улица "Грънчарска" в Разград.

Докладната записка е внесена за обсъждане от Общинския съветник Калоян Монев, като сигналът е подкрепен от над 200 души, които живеят в района.

Точката бе обсъдена на постоянните общински комисии. Според общинския съветник Иво Димитров обаче проблемът в участъка не е толкова високата скорост, а паркиралите автомобили и неправилното пресичане в района.

На редовното заседание на Общинския съвет в Разград на 28 ноември, ще се гледат 21 докладни записки.

Една от тях се отнася до разкриване на длъжността обществен посредник към Община Разград и приемане на правилник за организацията и дейността му.

Ще бъде разгледана и докладна записка за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

Кметът д-р Валентин Василев е вносител на няколко докладни записки, една от които е за одобряване на Годишния план за ползване на дървесина за 2018. Предстои да се гласува и изменение на бюджета на община Разград за тази година в частта за капиталови разходи, финансирани с целева субсидия.

Страница 1 от 2
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.