fbpx

В нов етап навлиза подготовката за възстановяване на бившия гарнизонен клуб в Разград, по-известен като Дом на народната армия.

Емблематичната сграда е паметник на културата с местно значение.

Вече са готови идейните проекто- предложения относно външното реставриране. Жителите на областта ще имат възможност сами да изберат най-подходящия вариант предвид намерението на областния управител Гюнай Хюсмен в нея да бъде настанена Областната администрация. Затова сградата с външния си вид следва да символизира държавното управление на територията на областта.

Това намерение бе обявено още в края на 2018 година, когато, след дълги усилия на областния управител, Министерският съвет прехвърли собствеността на сградата от Министерство на отбраната на Областна администрация. Преди това сградата дълги години бе оставена на произвола, като постепенно започна да се руши и дори в един момент стана опасна за преминаващите граждани, поради липсата на средства за поддръжка.

Имотът на улица "Св. Кирил и Методий" е с площ от 713 квадратни метра, със застроени в него три сгради. Намеренията са в нея да бъде оформена и многофункционална зала, която ще е от полза на бизнеса, неправителствения сектор и държавните институции.

Министерството на отбраната даде съгласие сградата на бившия Дом на народната армия в Разград да бъде предоставена на Областна администрация.

Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов е уведомил с писмо Областния управител Гюнай Хюсмен, че във ведомството е взето решение да бъде удовлетворено неговото искане. То ще се осъществи с решение на Министерски съвет, с което ще бъде отнето правото на управление на имота публична държавна собственост от Министерството на отбраната, за да премине в управление на Областния управител.

Бившият Гарнизонен военен клуб, по-известен като дом на народната армия е с отпаднала необходимост за военното министерство. Сградата е архитектурно-строителен паметник и е в лошо състояние, сочи докладът на експертите от ведомството. Те са взели предвид и ангажираността на Областната управа да възстанови сградата. 

Намерението е след като бъде извършен ремонт, администрация да се премести в бившия Дом на народната армия. Предстои изготвяне на проект за решение на Министерски съвет.

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен е потърсил съдействие от Министерството на отбраната за обезопасяването на сградата на бившия Дом на народната армия в центъра на Разград.

Това е станало след сигнали от граждани за състоянието на зданието.

В началото на седмицата областният управител е изпратил писмо до Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" във военното Министерство. В него той е уведомил ведомството, че сградата на Гарнизонния военен клуб със застроена площ от близо 340 кв.м., е в изключително тежко аварийно състояние.

Според Закона, поддържането и ремонтите на имотите-държавна собственост се извършват от ведомствата, на които са предоставени за управление.

Към писмото на областния управител е приложен Актът за публична държавна собственост на недвижимия имот с предоставени права на управление на Министерството на отбраната.

Областният управител Гюнай Хюсмен е разговарял по темата и с министъра на отбраната Красимир Каракачанов, който е поел ангажимент да проучи проблема и да съдейства за разрешаването му.