fbpx

Търсят начини за справяне с нощния шум от заведенията в Търговище. На днешното редовно заседание на общинския съвет, което КИС 13 излъчи пряко, въпросът бе повдигнат по време на разглеждане на програмата за опазване на околната среда. Според общинския съветник от БСП д-р Красимир Мирев основният проблем е в нормативната уредба.

От общинска администрация обещаха да обърнат сериозно внимание на проблема с нощния шум от заведенията.

Друга пречка при решаването на проблема с нощния шум може да се окаже и работното време на службите за контрол, което е до 17 часа, докато тържествата на открито продължават след 22 часа. 

На предстоящото заседание на Общинския съвет в Разград ще бъде разгледана докладна записка за допълнение на Наредба №8 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти за търговски обекти. В Общината са постъпили искания от собственици и наематели на заведения за хранене и развлечения, разположени в централната част на града. Желанието на търговците е да поставят покрития над маси на тротоарите или така наречените зимни градини.

В същата градска зона обаче, миналата година бе реализиран проект за обновление на централната част на града с еврофинансиране, който забранява до 5 години да се нарушава целостта на настилките, поради което не може да се закрепват мобилни фундаменти. Търговците и собствениците на заведения са уверили, че няма да нараняват настилките и да ги пробиват. Затова някои общински съветници считат, че не бива да се ограничават прекалено собствениците на заведения и че би могло чрез добра регулация да се определи временен начин на закрепване, без да се нарушава целостта на настилките. Освен това изрично трябва да се разреши и ползването на чадъри.

Очаква се докладната записка да претърпи известни корекции, предвид някои съображения на собствениците на търговски обекти. Предложението ще бъде обсъдено и гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет на 29 февруари. Телевизия КИС 13 ще излъчи пряко заседанието от 10:30 часа. 

Страница 7 от 7