КНСБ не подкрепя законопроекта за отпадане на таксите за студенти и докторанти в държавните висши училища.

В становище на Националния браншови синдикат "Висше образование и наука" се посочва, че подобни промени не бива да се въвеждат без внимателен анализ и съобразяване с актуалната законова рамка.

В мотивите си за изразената категорична позиция, от КНСБ посочват, че не съществува икономическо правило, според което равният достъп до висше образование е равнозначно на образование без студентски и докторантски такси. Освен това се позовават и на закона за Закона за висше образование, според който има няколко възможности за разпределяне на такса между държавата, висшите училища и студентите, в качеството им на партньори в процеса на обучение.

Според КНСБ на практика не таксите, а високите разходи за издръжка затрудняват студентите, докторантите и техните семейства. Освен това, според синдиката, отпадането на студентските и докторантските такси ще доведе до финансов недостиг в държавните висши училища в началото на всяка академична година.

От КНСБ предлагат обявените 150 млн. лв. за компенсиране на студентските и докторантските такси, се използват за увеличение на работните заплати на академичния състав и служителите с висше образование; за комплексната оценка за качеството на обучението; за повишаване на коефициентите в професионалните направления и за развитие на студентския спорт.

Вижте повече във видеото.

Законопроектът за несъстоятелност на физическите лица се нуждае от ревизия.

За това настояват от Камарата на частните съдебни изпълнители. Според тях, в текстовете има някои моменти, които трябва да се усъвършенстват преди гасуването на второ четене.

За първи път в България се внася за разглеждане законопроект за несъстоятелността на физическите лица. Според председателя на камарата на частните съдебни изпълнители Иван Хаджииванов, законът не почива на добрите европейски практики, съобразени с българските условия и не е прецизен, което може да има тежки последици за гражданите, бизнеса и съдебната система.

Въвеждането в българското законодателство на абсолютната давност, несеквестируемост и несъстоятелност на физически лица, силно застрашава правата на кредиторите, посочват още от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Те имат предложения как може да се изчистят текстовете в законопроекта, за да бъде обърнат към потребителите.

Вижте повече по темата във видеото.

Предложението на "Демократична България" част от приходите от такса Дунав мост да се използват за поддръжка и изграждане на пътища в община Русе противоречи на европейското законодателство.

Това заявиха от "ГЕРБ - СДС", като се позоваха на резолюция на Европейския парламент, според която таксите трябвало да се събират от АПИ, а не от държавата и да се използват единствено за поддръжка на самото съоръжение.

Като абсолютно безполезно определиха от "ГЕРБ - СДС" предложението на "Демократична България" част от приходите от таксите на русенския Дунав мост да остават в Общината за поддръжка и изграждане на пътна инфраструктура.

Припомняме, че критика за начина, по който е написано предложението, отправи и кметът на Русе Пенчо Милков. Той смята, че текстовете са написани по начин, който не позволява те да бъдат подкрепени.

Вижте повече по темата във видеото.

Законопроектът, който предвиждаше част от приходите от таксите за преминаването на Дунав мост да остават в Русе, е внесен, за да бъде отхвърлен.

По този начин кметът на Русе Пенчо Милков коментира предложението на група депутати "Демократична България", което не бе прието на първо четене в Народното събрание.

Той поздрави депутатите за инициативата, но и отправи критики за начина, по който са написани текстовете.

Вижте повече във видеото.

Предлагат част от таксите на Дунав мост да остават в Русе.

Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, внесен от депутата Иван Белчев и група народни представители от "Демократична България".

По този начин ще се даде възможност част от приходите от таксата да бъдат предоставени на Общината за поддържане, възстановяване и изграждане на пътища.

В мотивите за внасяне на законопроекта е посочено че Дунав мост е съоръжение, което се ползва изключително интензивно, като това изхабява, и дори уврежда общинската инфраструктура.

Таксите, които са събирани за преминаването на Дунав мост между 2017 и 2021 са за над 130 милиона лева, посочи народният представител Иван Белчев.

Законопроектът предвижда определянето на съоръженията и конкретният размер на процента от събраните от тях пътни такси, да се определя с акт на Министерски съвет.

Вижте повече по темата във видеото.

Страница 1 от 5