fbpx

Инспекцията по труда в Русе е започнала проверка във фирма „Булмаркет" след инцидента в село Хитрино.

Това съобщи директорът на институцията Ирена Николаева. Проверката е започнала на 13 декември, но поради големия обем на документите, които трябва да бъдат проучени, тя все още продължава.

Според Ирена Николаева, най-вероятно проверката за безопасността на цистерните няма да бъде възложена на Инспекцията по труда в Русе, тъй като инцидентът не е станал на тяхна територия.

Междувременно е получен и сигнал за забавяне на заплати в Топлофикация - Русе. Трудовите инспектори ще проверяват дали възнагражденията са изплатени или не. 

От Инспекцията по труда уточниха, че информацията, която имат е за забяване на заплатите за един месец и аванс от предходен.

Със заседания на четири постоянни комисии започна подготовката за редовното заседание на Общинския съвет в Разград, което ще се проведе на 27 февруари.

Днес бе обсъдена докладна записка за провеждане на редовно събрание на Асоциация "ВиК" на обособената територия, което е насрочено за 6 март. Предложението е представителят на общината да се гласува "За" по всички точки от обявения дневен ред на събранието.

На днешните комисии бе разгледана и докладна записка относно регламента за заплащането на заместник-председателите на Общинския съвет. Предлагат се две решения за определяне на възнагражденията им.

На заседанието на Общинския съвет на 27 февруари ще бъде представено и инвестиционно предложение за изграждане на научно-производствено биотехнологично предприятие за 5 милиона лева.

Телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО сесията на 27 февруари от 13:30 часа!

С близо 10% се е увеличила  средната работна заплата в област Разград през третото тримесечие на тази година, в сравнение със същия период на 2016.

Към 30 септември средномесечното трудово възнаграждение е достигнало 919 лева. В обществения сектор получават средно 836, а в частния – 952 лв. Най-висока е заплатата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Култура, спорт и развлечения", "Операции с недвижими имоти" и "Професионални дейности и научни изследвания".

По размер на средната заплата, през третото тримесечие на 2017, Разград се нарежда на 7-мо място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София – 1405 лв., Стара Загора – 1011 и Варна – 992 лв. Най-малко вземат във Видин – 668 лв., Благоевград – 708 и Кюстендил – 722 лв.

По данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към 30.09.2017 г. са близо 27 хиляди. В структурата на наетите лица по икономически дейности, най-голям е относителният им дял в преработващата промишленост – 27%, "Търговия и ремонт на автомобили" – 15 и "Селско, горско и рибно стопанство" – малко над 11,3%.

Все още не се знае кога и с колко ще се вдигнат учителските възнаграждения. Според просветния министър това, което е ясно, че за тази година ще се отпуснат 20 милиона лева. Най-късно в началото на ноември ще се разбере какво ще се прави с тази сума, каза министърът Тодор Танев.

Страница 4 от 4