fbpx

Краткосрочна Програма до 2025 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива бе обсъдена на заседание на постоянните комисии към Общинския съвет в Разград.

Заседанието на местния парламент ще се проведе на 27 септември, а телевизия КИС 13 ще го излъчи НА ЖИВО от 13:30 часа.

По време на постоянните комисии бе обсъдено внесено изменение на бюджета на Община Разград за 2022 година. Става дума за икономия от близо 318 хиляди лева.

Община Разград е получила от държавата допълнителни средства в размер на близо 1 милион лева, като над 500 000 са за капиталови разходи.

Съветниците одобриха на заседанието и докладна записка, която касае определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за 2023 година.

Вижте повече подробности във видеото.

Липсата на кворум провали края на днешното заседание на Общинския съвет в Русе.

При само 10 точки до изчерпване на дневния ред на сесията, която телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО, ГЕРБ и СДС демонстративно напуснаха сесията, с което пропадна и кворумът в залата.

Останалите групи в местния парламент излязоха с декларация, в която заявяват, че подобни действия са недопустими.

До напускането на общинските съветници от ГЕРБ и СДС се стигна, след като при гласуване на една от точките, в което те не участваха, се оказа, че мнозинството не може да осигури кворум заради напуснали преждевременно съветници.

След поименна проверка на кворума се оказа, че присъстват 24 съветници и председателят Иво Пазарджиев закри заседанието на местния парламент.

Вижте повече подробности в репортажа.

Пълен запис от днешното заседание на местния парламент може да видите тук:

ГЕРБ и СДС отговориха на твърденията на БСП и ВМРО, че насроченото за петък извънредно заседание на Общинския съвет в Русе, ще доведе до излишни разходи.

В позиция, разпространена до медиите, от двете групи общински съветници заявяват категорично, че не искат възнаграждения за работата си в петък, като този пример трябва да последват и съветниците от партиите, които възнамеряват да бойкотират сесията.

Публикуваме позицията на ГЕРБ и СДС без редакторска намеса:

Уважаеми колеги,
Във връзка с несъстоятелния аргумент, че свикването на извънредна сесия на Общински съвет Русе ще доведе до излишни разходи, който от вчера се разпространява като обръщение от съветниците на МК БСП, ВМРО, ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ, ПП Атака и ДПС, общинските съветници от ПП ГЕРБ и СДС заявяват принципната си позиция, че инициираната сесия на общинския съвет не трябва да се заплаща, каквато практика вече съществува в Русе. Извънредното заседание е по искане на съветниците от двете партии, заради наболелите проблеми за русенци, свързани с трафика на тежкотоварни превозни средства през града ни и подмяната на тръбите на ВиК, тъй като именно общинския съвет е мястото за ефективни действия за разрешаване на кризисни ситуации от висока обществена значимост за гражданите на Русе.
Общинските съветници на ПП ГЕРБ-Русе и СДС декларират, че не желаят възнаграждения за участието си в инициираната извънредна сесия на ОбС-Русе на 26 август 2022г. и призовават и колегите си за същото отговорно поведение към хората, които са им гласували доверие.
Веднага след началото на обявената за петък, 26 август, сесия на общинския съвет, която очевидно ще бъде бойкотирана от представителите на изброените по-горе партии, групите общински съветници на ГЕРБ и СДС ще дадат брифинг за журналисти пред сградата на Общината до входа за Пленарна зала. Началото на брифинга е предвиден за 9:30 часа.
Заповядайте!

Извънредното заседание на Общинския съвет в Русе, което бе насрочено за петък, е пред провал.

Причина за това е, че голяма част от групите в Общинския съвет не са съгласни с провеждането му, предвид предложения дневен ред и липсата на конкретика в него.

Припомняме, че в проекта за дневен ред на заседание в петък, влиза обсъждане мерките, които Община Русе може да предприеме предвид ситуацията с натоварения трафик в града, ВиК ремонтите в "Средна кула" и сроковете за изпълнение, както и отчет на кмета за предприетите действия до този момент.

В тази връзка председателите на групите съветници от БСП, ВМРО, "Демократична България", ДПС и АТАКА подписаха обръщение, в което изразяват намерението си да не вземат участие в сесията, с което ще се затрудни събирането на необходимия кворум.

Мотивите им ще намерите в обръщението, което публикуваме без редакторска намеса:

 

До Председателя

на Общински съвет – Русе

 

До Кмета

на Община Русе

 

До средствата за масово осведомяване

в гр.Русе

 

OБРЪЩЕНИЕ

 

от        Иван К. Иванов – председател на група съветници от МК БСП за България /АБВ, Движение за радикална промяна „Българска пролет“, ПД „Социалдемократи“, БДЦ/

            Асен Даскалов – председател на група съветници „ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“

д-р Теодора Константинова – председател на група съветници „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

            Мирослав Славчев – председател на група съветници от „ ПП Атака“

Айдоан Джелил – председател на група съветници от „Движение за права и свободи – ДПС“

 

Уважаеми господин Председател на Общински съвет – Русе,

Уважаеми господин Кмет на Община Русе,

Уважаеми дами и господа представители на медиите,

 

            Във връзка с внесеното искане на 19.08.2022 г. от общински съветници от групите на „ПП ГЕРБ“ и „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“  /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/ за свикване на извънредно заседание на ОбС - Русе по реда на чл. 23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, а именно по искане на една трета от общинските съветници заявяваме следното:

            Общинският съвет е колективен орган на местно самоуправление, чиито правомощия са определени в чл.21 и чл.21а от ЗМСМА. Съгласно чл.21, ал.2 от ЗМСМА в изпълнение на правомощията си, общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. В предложения проект за дневен ред няма предложение за приемане на нито една от посочените в ал.2 възможности.

            Ние считаме, че дебатът по важни общественозначими теми като поставените, винаги би бил полезен, но ако има конкретно предложение за решение, по което да се дебатира. Всичко останало е опит за яхване на справедливото недоволство на гражданите в предизборна обстановка по проблем, който е пред очите на русенци от години.

            Провеждането на заседание на Общински съвет – Русе би отнело значителен финансов ресурс от парите на русенци. Считаме изхарчването на тези публични средства за неуместно, с оглед на това, че не се предлага проект за решение от компетенциите на общинския съвет. Посочената сума може да бъде използвана за нещо полезно, което би подобрило живота на нашите съграждани. Считаме за неуместно желанието на колегите от групите на от групите на „ПП ГЕРБ“ и „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“  /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/ да получат средства за слушане на отчети и запознаване с информация.

            С оглед отговорното ни поведение спрямо русенци по поставените и широко дебатирани проблеми на предходното заседание на ОбС - Русе за трафика на тежкотоварни превозни средства през града ни и подмяната на тръбите на ВиК предлагаме Председателят на Общински съвет – Русе да организира среща, на която да бъдат поканени общинските съветници, кмета на общината, както и лицата посочени в искането отправено от колегите общински съветници, а именно: експерти и специалисти на държавно ниво в областта на транспорта, транспортната инфраструктура и организация на движението, а именно представители на Областна администрация Русе, ОД на МВР Русе, представител на Министерство на финансите, представител на министерство на транспорта, АПИ в лицето на ОПУ Русе, Митница Русе, Гранична полиция Русе. Също така молим на срещата да бъдат поканени и граждани, които желаят да участват, като в тази връзка молим тя да се проведе в извънработно време. Считаме, че срещата може да премине по предложения от колегите общински съветници дневен ред, като провеждането и по този начин освен, че би било безплатно за нашите съграждани, би дало и възможност за по-сериозен дебат при липса на ограниченията, въведени от ЗМСМА и ПОДОСНКВОА, които не дават добра възможност за участие в заседанията на общинския съвет на външни лица, каквито са експертите и гражданите.

            Нека дадем думата на гражданите и експертите, а да оставим политиканстването на заден план!

            С оглед на изложеното по-горе, заявяваме че представляваните от нас групи общински съветници няма да вземат участие в насроченото извънредно заседание на ОбС – Русе, а в широка среща с граждани и експерти.

 

 

гр.Русе,                                                                       С уважение:

23.08.2022 г.                                                              Иван К. Иванов

                                                                                    Асен Даскалов

                                                                                    д-р Теодора Константинова

                                                                                    Мирослав Славчев

                                                                                    Айдоан Джелил

Пълен запис от провелото се на 28 юли редовно заседание на Общински съвет - Бяла.

...

Страница 1 от 45