Общинският съвет в Русе учреди право на ползване на летището за 10 години на двама инвеститори, които се ангажират да възобновят дейността му.

По време на дебатите, общински съветници изразиха притеснения относно инвестициите, как ще се финансират и защо трябва да се бърза с учредяване право на ползване на летището.

Според други общински съветници обаче интересът на Oбщината и гражданите е защитен.

След съвещание с председателите на политическите групи извън залата, бе предложено и одобрено условие в договора. Съгласно него в рамките на 24 месеца дружеството трябва да извърши необходимите текущи ремонти и да изработи документите, нужни за ползването му като гражданско летище.

В случай, че това не бъде изпълнено, Общината може да прекрати договора без предизвестие и без да дължи обезщетение, а всички материални и нематериални блага, направени от инвеститорите, остават собственост на общината.

Накрая, след тричасови дебати, Общинският съвет прие съвместното дружество на двамата инвеститори да оперира летище Русе с 47 гласа "За".

Вижте повече във видеото.

Заради близостта си до Букурещ, втори мост над Дунава при Русе е задължителен.

Това каза народният представител от БСП Пенчо Милков. Според него, ако се намери финансиране, могат да бъдат изградени общо три съоръжения, като всяко от тях има своите предимства.

Вече има инвеститорски интерес към изграждане на съоръжения край Никопол и Силистра, тъй като имат изготвени проекти. Желанието на българската и румънската страна е да има и втори мост при Русе, заради засиления трафик, който е нарастнал с близо 70% за една година. Основното предимство е, че това е най-прекият път до Букурещ.

Мястото край Мартен обаче не било съвсем удобно за северните ни съседи. 

Според народния представител има възможност ако се намерят стратегически инвеститори да бъдат изградени и трите моста над Дунава.