fbpx

2060 килограма капачки, събрани от разградчани през последните месеци, днес бяха предадени на организаторите на кампанията "Аз вярвам и помагам".

Транспортирането на капачките до Варна бе осигурено от Община Разград. На събитието в морската столица присъстваха координаторите на кампанията за Разград Дочка и Свилен Иванови и главен експерт в отдел "Опазване на околната среда" в Община Разград Диана Димитрова.

Капачките се събират, за да бъдат рециклирани и с получените средства да се закупи медицинска апаратура за отделения по неонатология в различни болници.

Кампанията "Аз вярвам и помагам" продължава. В Разград съоръжението с форма на сърце, където се събират капачките, се намира в градинката до Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев".

До 5 май продължава кампанията на агенцията за приходите за деклариране на доходи, получени през миналата година от физически лица.

В офиса на НАП в Русе 85% от декларациите са подадени по интернет с персонален идентификационен код или електронен подпис.

Близо 10% повече са постъпилите в приходната агенция в Русе декларации по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. От над 8500 подадени, близо 7200 са изпратените по интернет предварително попълнени от данъчната администрация електронни декларации.

Най-важното при тяхното използване е, че всеки, които е със задължението да декларира доходи, трябва да провери и при необходимост да редактира или допълни данните.

Подаването на електронните декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ става денонощно чрез сайта на НАП, като крайният срок е 5 май.

Вижте повече във видеото.

Започва масирана кампания за косене на тревните площи в Русе.

Амбицията на Общината е дейностите да приключат в рамките на един месец в целия град.

Първите терени, които се косят, са в двата парка, прилежащите площи на булевардите, градините в центъра на Русе и някои от междублоковите пространства в квартал "Здравец - Изток".

Заедно с косенето, тревните площи се обработват и срещу кърлежи и бълхи. 

Обработките срещу насекоми се извършват при благоприятни метеорологични условия. В случай на валежи третиранията се отлагат за следващия подходящ ден.

Вижте повече във видеото.

Община Русе организира разяснителна кампания относно изработването на технически паспорти на всички сгради.

На 10 март от 18:00 часа в Пленарната зала ще се проведе среща с домоуправителите на сгради при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Управителите на етажна собственост ще бъдат информирани от експерти и представители на Общинската администрация за детайлите около изготвянето на технически паспорти на сградите.

Едно от изискванията е да бъде направено обследване на строежите от консултант с удостоверение за извършване на строителен надзор или от проектанти с пълна правоспособност. Друго важно нещо, което трябва знаят от етажната собственост, е какво се случва ако се пропусне крайният срок за паспортизация.

След обследването на сградите, нуждата от ремонт се вписва в техническите паспорти, определят се срокове за въвеждане на мерките и собствениците са длъжни да ги изпълнят.

Вижте повече подробности във видеото.

Започна плащането на местните данъци и такси в Община Разград. Няма изменения в налозите в сравнение с предходната година.

Съгласно Закона, някои от местните данъци са плащат на две вноски – първата до 30 юни, а втора - до 31 октомври.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%. След изтичане на сроковете за плащане на втора вноска започва начисляване на лихви за просрочие. Налозите, които се плащат по този начин, са данъкът върху недвижимите имоти и върху превозните средства, както и таксата за битови отпадъци.

Данъкът сгради е в размер 2 промила върху данъчната оценка на недвижимия имот. За тази година размерите на имуществения и на екологичния компонент на данъка върху превозните средства за всички категории автомобили са определени от Общински съвет - Разград на минималните предвидени в закона граници. Няма изменение спрямо предходните години и при размера на такса за битови отпадъци. За жилищните имоти, в Разград, на физическите и юридически лица тя е  в размер на 3,3 прмила, а в  населените места на Общината - от 4,5 до 15 промила. За нежилищните имоти на физическите и юридически лица е 6,5 промила.

Относно размера на дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2021 година, всички данъчно задължени лица в срок до 1 март ще получат съобщения за текущите и просрочените си задължения.

Страница 1 от 21