fbpx

Подготвя се обществена поръчка за изграждане на канализация на четири улици в Разград.

Поетапно дейностите ще обхванат общо 20 улици, с което ще бъде решен един от основните проблеми в някои квартали на града.

През тази година ще бъдат инвестирани над 500 000 лева, които са заложени в бюджета на Общината. Ще бъде изградена канализация по улиците "Преслав", "Кресна", "Бабуна" и "Бенковски".

Към днешна дата Общината има готови проекти за изграждане на канализация на 20 улици в Разград. В момента документацията за обществената поръчка се подготвя, като срокът за изпълнение на дейностите е 60 работни дни.

Община Разград започна подготовката за есенно-зимния сезон.

Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка за дейността по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа. Прогнозната стойност е в размер на около 500 000 лева с ДДС.

Кандидатите за изпълнител на дейността могат да подават оферти до 2 октомври, когато е крайният срок. Община Разград изисква участникът в процедурата да е изпълнил дейности свързани със зимно поддържане и снегопочистване на улици.

Това включва и дейностите по подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия и по премахване и ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през активния зимен период в обеми не по малко от 71 километра дължина на пътна улична мрежа със съответен интензитет и ниво на поддръжка.

Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. Има определени изисквания и за екипа, който ще изпълнява дейностите. Поставено е и условия една от машините да бъде осигурена с GPS оборудване, което да поддържа база данни за срок не по-малко от 12 месеца назад и да дава възможност Общината да ги следи в реално време и по електронен път.

Започва втори етап от реконструкцията на улица "Странджа" в Разград.

По проекта се предвижда да бъдат изградени кръгово кръстовище, както и да се извърши ремонт на близо 500 метра пътен участък.

Обществената поръчка за ремонта на най-натоварената разградска улица е първата електронна поръчка, която Община Разград провежда след влизането в сила от 13 юни 2020 година на изменение на Закона за обществените поръчки.

Процедурата за избор на изпълнител навлезе в нов етап. Оторизираната от кмета комисия установи по надлежния ред, че две разградски фирми, специализирани в пътно строителство, кандидатстват с оферти за извършване на СМР на втори участък от инвестиционния проект за реконструкция на ул. "Странджа" и прилежащите й кръстовища в Разград. Обществената поръчка има предварително зададен срок от 50 дни за изпълнение на дейностите.

Прогнозната стойност на поръчката е 319 000 лева без ДДС. В нея са включени изграждане на кръгово кръстовище, където се пресичат улица "Дунав" и улица "Странджа", както и ремонт на 490 метра пътен участък /отсечката между ул. "Дунав" и бул. "Априлско въстание"/.

Очакванията са след приключване на дейностите да се реши проблемът със задръстванията в района.

Продължават текущите ремонти на улици в Разград.

Става дума предимно за преасфалтиране на цели участъци. Извършени са ремонти на пътища между населени места в общината, както и на централната улица в село Гецово.

В момента в Разград тече изпълнението на една от обособените позиции на проведена от Общината обществена поръчка за текущ ремонт на улици в града. Договорът по позицията е на стойност малко над 300 хиляди лева , а продължителността на дейностите е 120 дни.

Асфалтирани са вече първите улици, като за част от тях, са подавани жалби от граждани в Общинската администрация през последните 3 години за извършване на спешен ремонт. В хода на строителството се координират дейностите между Община Разград и фирмата изпълнител за отстраняването на възникнали проблеми по сигнали на граждани.

В по-голямата част на ремонтите на улиците в Разград е включено преасфалтиране на пътното платно, в няколко участъка има предвидено и фрезоване и поставяне на бордюри. Екип започна работа и по улица "Никола Пенев", която е една от най-оживените в Разград.

Вече са приключили строителните дейности по централната улица в село Гецово.

По други обособени позиции от обществената поръчка са извършени ремонти и на пътища между населени места от общината. Предстои и изграждане на нова пешеходна алея в Гробищния парк в Разград.

Пълен запис от провелата се на 17 август среща-дискусия в Разград на тема "Качеството на въздуха. Мерки за подобряването му".

Страница 1 от 31
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.