fbpx

7 основни компонента включва програмата за опазване на околната среда на Община Русе за периода до 2027 година.

Това са въздух, води, почви, отпадъци, защитени територии, шум и радиационен гама фон.

Една от основните цели за подобряване на качеството на въздуха е намаляване на нивата на фините прахови частици. Освен това се работи в посока увеличаване дела на превозните средства в градския транспорт, ползващи електроенергия или алтернативни горива.

Друг основен акцент в програмата за опазване на околната среда в общината е управлението на отпадъците.

В Програмата е заложено и продължаване на непрекъснатия мониторинг на депата в съответствие с нормативните изисквания за недопускане на замърсяване на околната среда.

Вижте повече подробности във видеото.

830 милиона лева е прогнозната стойност на средствата, които могат да се инвестират по проекти в Плана за интегрирано развитие на община Русе до 2027 година.

Финансирането ще бъде предимно по национални и европейски програми и в малка степен от местния бюджет.

Основните фокуси в плана за интегрирано развитие са формулирани в три стратегически цели. 

При изготвянето на плана активно участие взеха представителите на бизнеса, академичната общност и гражданите. Предложенията на гражданите в плана за развитие са свързани най-вече с подобряване на инфраструктурата, чистотата и екологията.

Ясни са и начините за финансиране на бъдещите проекти в Плана за интегрирано развитие.

Вижте повече подробности във видеото.

Одобриха предложението за разширяване на зоната за платено паркиране в Разград.

Това стана днес на съвместното заседание на две постоянни комисии към Общинския съвет.

Идеята ще бъде разгледана и гласувана окончателно на предстоящото на 28 юни заседание на местния парламент, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО.

Предлаганите промени в наредба 12 целят разширяване на зоната за платено паркиране с 47 места в централна градска част. Става дума за паркингите до джамията "Ибрахим паша" и северно от бл. 21 на бул. "България".

Заместник-кметът Мирослав Грънчаров наблегна на справедливостта при ползване на инфраструктурата, който принцип налага заплащане в посочените райони. Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев постави въпроса за намаляване ролята на субективния фактор при ползването на паркингите в зоната за платено паркиране.

Беше разгледан и въпрос, касаещ общинско жилище предвидено за продажба.

На заседанието бяха разгледани и докладни записки, касаещи удължаване срока за ползване на общински жилища от наематели, чиито договори изтичат.

Вижте повече подробности във видеото.

Представителите на Община Русе в Общото събрание на ВиК дружеството няма да подкрепят предложението "Български ВиК холдинг" да стане съдружник.

Днес те бяха упълномощени от Общинския съвет да гласуват и против точките в дневния ред, свързани с промяна в учредителния акт и избора на контрольор.

През последните 5 години са направени законодателни промени, които изкараха от капитала на ВиК - Русе най-значимата част от активите, обясни главният счетоводител на дружеството Галя Влаева.

Тя обясни защо не смята създаването на ВиК холдинга за нещо положително.

Затова общинските съветници определиха представителите на Общината в Общото събрание на ВиК и ги упълномощиха да гласуват против точките свързани с приемането на "Български ВиК холдинг" като съдружник, промяната в учредителния акт и избора на контрольор.

Вижте повече подробности във видеото.

Въвеждат поетапно мобилни пунктове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата в Русе.

От Общината предвиждат това да стане до края на годината.

Междувременно пред обществеността беше представен проектът на програмата за управление на отпадъците на Община Русе до 2028.

Направен е анализ и оценка на съществуващото състояние на управлението на отпадъците на база предходен период, който е започнал преди 5-6 години, обясни за Новините на телевизия КИС 13 заместник-кметът Димитър Недев.

В новата програма за управление на отпадъците на Община Русе са начертани три основни цели.

Обсъдени са механизми за включване на обществеността при вземане на решения, свързани с управлението на отпадъците и възможностите за повишаване на институционалния и гражданския контрол за предотвратяване на нерегламентираните сметища.

В момента от Общината разработват стимули за гражданите, които предават разделно отпадъците си.

Вижте повече подробности във видеото.

Страница 1 от 52