fbpx

Общинският съвет в Русе прие облекчение при заплащане на годишния данък за таксиметровия превоз.

По този начин, собствениците ще имат задължението да заплащат единствено определения от Закона за местните данъци и такси минимум от 300 лева.

Решението бе взето по време на днешното редовно заседание на местния парламент, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО. 

В мотивировката към предложението се посочва че в резултат на наложените противоепидемични мерки, се отчита намаляване на клиентите на услугата таксиметров превоз на пътници.

Предложеното облекчение е именно за преодоляване на икономическите последици от COVID-19. Разликата от минималния размер на данъка, който е 300 лева до определения от Общинския съвет от 500 лева, е поискана от община Русе като компенсация от държавния бюджет.

Предложението за облекчение бе прието единодушно с 48 гласа "За".

В случай, че от Министерския съвет не отпуснат поисканата от Община Русе компенсация от държавния бюджет, в 6-месечен срок от предявяването й местната администрация ще изиска остатъкът от 200 лв. да бъде изплатен до края на тази година.

Пълен запис от заседанието на Общинския съвет в Русе може да гледате ТУК!

Телевизия КИС 13 ще излъчва заседанията на Общински съвет - Русе през 2022 година.

Първата сесия на местния парламент ще се проведе в понеделник /24 януари/ от 09:00 часа, като съветниците ще заседават онлайн заради действащите противоепидемични мерки.

Като пионер в преките предавания на Общинските съвети в цяла Североизточна България, КИС 13 непрекъснато подобрява достъпността и публичността във вземането на решения на местните власти по места. В различните дни от месеца, КИС 13 излъчва и заседанията на местните парламенти в Разград, Търговище, Бяла, Сливо поле и Две могили, като по този начин показваме актуалните теми от дневния ред на местните власти за близо 300 000 граждани по проблемите и темите, които пряко ги касаят.

Наша практика е, освен по телевизия КИС 13, която се разпространява в цялата страна, чрез повечето от най-големите национални и регионални доставчици на телевизия в България, да излъчваме НА ЖИВО заседанията на Общински съвет - Русе и онлайн на стрийминг платформата Kiss13 Live, както и във фейсбук страниците на КИС 13 - Kiss13 и Местна власт - Kiss13. Анализите показват, че през 2020 година, когато КИС 13 също излъчваше заседанията на местния парламент в Русе, заседанията са достигнали до близо 40 000 души само в социалната мрежа Facebook.

По този начин заседанията, решенията, дебатите и позициите на местната власт, стават достъпни за най-широк кръг от хора, които имат различни комуникационни източници на информация.

Всяко заседание на Общински съвет - Русе ще може да гледате и онлайн, дори да пропуснете прякото предаване, тъй като в уебсайта и YouTube канала на КИС 13, ще публикуваме пълен запис от всички сесии. Така ще може да да намерите това, което ви интересува по всяко време. Освен това, КИС 13 ще излъчва и най-малко две повторения по телевизията на всяко заседание - едно в делничен и едно в почивен ден.

Община Русе изгражда географска информационна система в полза на гражданите.

Тя ще представлява портал с интерактивни тематични карти, съдържащи слоеве с актуални пространствени данни за общината от различните сфери на обществения живот - икономика, култура, комунални дейности, строителство, екология, туризъм и др.

По този начин русенци ще могат да правят редица справки, което би спестило на тях и администрацията средства и времеви ресурс.

Целта е системата непрекъснато да се допълва и развива, като проектът предвижда и внедряването на софтуер, който позволява общинските служители на терен да обновяват на място информацията в картите - например при ремонтиране на авария, поставяне на нови контейнери за отпадъци или отстраняване на опасни дървета.

Предстои обучение във връзка с административното обслужване на системата, както и на служители, които ще събират информация на място.

До момента е изградена структурата на уеб базирани приложения с приоритетен статус като общ устройствен план; строително-ремонтни дейности; временна организация на движението; кадастър и регулационни планове, социална инфраструктура и данни от отделите "Транспорт", "Управление на собствеността" и "Инвестиционно проектиране".

Очаква се интегрирането на системата да приключи до края на февруари.

Вижте повече за нея във видеото.

Служителите на Специализираното звено за обществен ред и сигурност към община Русе вече съставят и електронни фишове за неправилно паркиране.

Това става възможно благодарение на таблети с инсталирана пълна база данни за регистрираните превозни средства и техните собственици.

Оборудването на служителите с електронни устройства е на основание заповед на кмета на Община Русе, според която те са определени за лица за контрол по ЗДвП, в това число за налагане на административни наказания с акт и фиш за неспазване правилата за паркиране.

На таблетите е инсталирана пълната база данни за регистрираните МПС и техните собственици. По този начин ще се повиши значително ефективността в дейността на служителите и ще се осигури възможност за установяване на нарушители и от други региони на страната. Освен това устройствата дават възможност и за засилване на контрола.

Във връзка с обработката на лични данни и тяхната защита служителите са инструктирани в съответствие с нормативната база и са запознати със Закона за защита на личните данни.

Вижте повече за новите правомощия на служителите на КООРС във видеото.

Община Русе разкрива социална услуга за лица с тежки увреждания.

В центъра, който се намира в сградата на бившия "Дом майка и дете", ще се предоставят мобилни, дневни и почасови услуги и заместваща грижа до 14 дни в годината.

На потребителите на новата социална услуга ще се предоставят според индивидуалните потребности психологическа подкрепа, консултиране, ерготерапевтични и трудотерапевтични дейности.

Новият център ще осигурява дневна грижа за 30 лица с увреждания. Потребителите, които нямат възможност да го посещават, също ще могат да се възползват от мобилни услуги, като специалисти ще ходят по домовете и ще оказват необходимата помощ и подкрепа.

Центърът ще бъде разкрит от 1 януари, като делегирана от държавата дейност.

Вижте повече подробности във видеото.

Страница 1 от 47