Приеха план-сметката за чистота на Община Търговище за следващата година.

Тя е в размер на над 9,5 милиона лева.

Решението бе взето единодушно на днешното заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО, с 29 гласа "За" , без против и въздържали се.

Предвиденият приход от такса битови отпадъци и други източници за 2023 е определен на база 80% събираемост от общия облог, както и предвидените за годината приходи от недобори, очаквания преходен остатък по план-сметката от 2022 година, и възстановените отчисления по Закона за управление на отпадъците.

Освен това ще има и дофинансиране на план-сметката с други местни приходи. Цялата сума е разпределена в три раздела.

Около 6 милиона лева от план-сметката за чистота са предвидени за град Търговище, а останалите над 3,5 милиона са за останалите населени места на територията на общината.

Вижте повече подробности във видеото.

Догодина може да се осъществи вторият етап от подмяната на уличното осветление в Търговище.

Това стана ясно по време на виртуалната фейсбук приемна на кмета д-р Дарин Димитров.

Повечето от въпросите на жителите на Търговище бяха свързани с ремонт на улици и подобряване на инфраструктурата, което помага на Общината да направи капиталовата програма за следващата година.

Кметът внесе яснота и по въпроса за възстановяването на сградата на бившата земеделска банка в града, за която има готов проект, но няма осигурено финансиране. Той обяви, че вече Общината е поискала отпускане на финансови средства с писмо до две министерства.

Необходимият финансов ресурс за ремонта на сградата се изчислява на около 2,6 милиона лева.

Вижте повече във видеото.

Пълен запис от провелото се на 14 декември обществено обсъждане на план-сметката за чистота на Община Търговище през 2023 година.

Темата: Колко средства ще се отделят за дейността и как ще се разходват те през 2023 година.

Алеи, тротоари, детски площадки и кътове за отдих са обновени по Фонд "Местни инициативи" в Търговище.

Всеки проект е финансиран с до 2500 лева, като някои от участниците са вложили и собствени средства и труд при реализацията на инициативите.

Изпълнени са 8 проекта, които са свързани с подобряване на облика на градската среда. Дейностите са реализирани от читалища, сдружения на собственици и неформални граждански обединения в града и населените места в общината.

Облагородени са предблокови пространства на улиците "Преслав", "Цар Освободител" и "Лилия". Там са ремонтирани прилежащите пешеходни алеи. Кът за отдих пък са обособили живущите на бл. 55 в квартал "Запад". Там са поставени беседка, пейки и кошчета за отпадъци.

Всеки от проектите е финансиран със сума до 2500 лв., като някои от участниците са вложили и собствени средства и труд при реализацията на инициативите.

Припомняме, че от общия размер на фонда през тази година, 10 000 лв. са осигурени от общинския бюджет, а 8000 лв. – от Сдружение "Платформа АГОРА".

Община Търговище ще кандидатства за изграждането на Младежки център по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Това решиха Общинските съветници днес по време на редовното заседание на местния парламент, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО.

Идеята е центърът да бъде изграден върху част от терена на бившите казарми, в близост до училището за деца с увреден слух. В него ще се предоставят разнообразни услуги в помощ на личностното развитие на учениците и младите хора до 29 години.

Ще се предоставя информация за възможностите за работа, квалификация и преквалификация, ще се оказва съдействие при работа с институциите и представителите на бизнеса, ще се реализират дейности за подпомагане на професионалното им ориентиране и развитие.

Максималният размер на помощта, която Община Търговище може да получи, е 4,3 млн. лв., като не се изисква съфинансиране.

Предстои да бъде изготвено проектно предложение, което трябва да бъде подадено в срок до 30 декември тази година.

Вижте повече във видеото.

Страница 1 от 55