fbpx

Повечето шофьори в Русе не са доволни от новите промени в наредба към Закона за движение по пътищата, според които от КАТ няма да пращат екип при леки катастрофи, без пострадали и големи материални щети.

Според хората, не може да се разчита на това, че участниците в ПТП-то ще се разберат за това кой е виновен и може да се стигне до агресия. Освен това шофьорите смятат, че е възможно и да се злоупотребява за сметка на застрахователите.

Според русенци, екип на Пътна полиция трябва да има на всяко произшествие.

Предстои промените в наредбата да влязат в сила в следващите дни.

Предлагат промени в наредбата за кандидатстване и настаняване в общинско жилище в Търговище.

Част от измененията са свързани с въвеждането на депозит при наемането на общинско жилище. Той ще бъде в размер на три месечни наема, но не по-малко от 60 лв. Сумата ще остава като гаранция по изпълнение на договора за наем. При прекратяване му, ще бъде връщана, при условие че няма неплатени разходи, свързани с ползването на имота.

От една на три години се увеличава периодът, в който кандидатите за общинско жилище трябва да са имали адресна регистрация на територията на община Търговище. Въвежда се и изискването поне един от членовете на настаненото семейство да има българско гражданство.

Те не трябва да притежават и жилище, вила или идеални части от такива на територията на общината, както и да не са прехвърляли имоти на други лица и да не са правили отказ от наследство през последните 10 години. За общинско жилище не могат да кандидатстват и граждани, които притежават движимо и недвижимо имущество и парични средства по влогове на обща стойност над 10 000 лв. Кандидатите не бива да имат и задължения към общинския бюджет.

Целта е чрез измененията в Наредбата да бъде въведен по-ефективен и качествен контрол върху наемателите на общински жилищни имоти.

Общинския съвет ще се произнесе по предложението на предстоящото на 27 юли редовно заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО.

Общинският съвет в Разград ще гласува промени в Наредба №12 за организация на движението по общинските пътища и улици.

При прилагането й са установени някои неясноти и неточности в отделни членове, както и различно тълкувание при прилагането. Има и несъответствия между размери на глоби, налагани за едно и също нарушение по Закона за движение по пътищата.

Налице е непълнота и неточност в някои от обособените участъци за кратковременно паркиране "Синя зона" като се посочва началото на зоната, но не и краят й. Освен това след извършения проект за ремонт на централната градска част, на бул. "България", в участъка от "Стефан Караджа" до ул. "Бузлуджа" е променена организацията на движение. Всичко това налага промени и в наредбата.

Предвижда се на входовете на платените паркинги задължително да се изписват работното време и цената за паркиране, а сините зони ще бъдат конкретно очертани. Определя се и глоба 200 лв за лице, което паркира на място, определено за моторни превозни средства на хора с трайни увреждания.

Целта на промените в Наредба 12 е не само да се подобри движението по общинските пътища и улици, но и да се повиши и събираемостта на общинските такси.

Промените ще бъдат обсъдени и гласувани на предстоящото редовно заседание на Общинския съвет на 31 януари, което телевизия КИС 13 ще излъчи пряко от 13:30 часа.

Променя се срокът за ползване на годишните винетки.

С решение на Министерски съвет, новите стикери ще важат между 1 януари и 31 декември, а не както е в момента – до 31 януари на следващата година.

Причината за изместването се крие в желанието на правителството да синхронизира срока с календарната и бюджетната година.

Шофьорите, закупили годишна винетка през 2016 ще могат да я ползват до 31 януари. Това означава, че при последващо закупуване на нов стикер те реално губят един месец.

Дневната, седмичната и месечната винетка са със срокове на валидност съобразно датата на издаването им.

В новата наредба на Министерски съвет подробно се уреждат редът и условията за събирането на такса за ползване на пътната инфраструктура, с изключение на ТОЛ таксата, която все още не е въведена.

Цената на годишния стикер за леките автомобил остава 97 лева.

Страница 4 от 4