fbpx

Среща на тема "Общината – по-близо до гражданите" се проведе в Разград.

Събитието е организирано от Международния републикански институт и Общината, и е част от дейностите по програма за справяне с уязвимостта към корупцията на общинско ниво.

На срещата с граждани активно участие взеха заместник-кметовете Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров и председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев.

Според изследването на института, около 30% от жителите на Общината се интересуват от политически новини и информация, свързани с Разград, 19% знаят кога се провеждат заседанията на Общинския съвет, а 38% смятат, че е възможно обикновените хора да влияят на решенията, които се вземат.

От Общината постоянно надграждат мерките, свързани с достъпността и прозрачността в работата на администрацията. Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев сподели опит по отношение на прозрачността на работата на местния парламент.

Той подчерта, че Разград е сред малкото Общини, където заседанията на местния парламент се излъчват НА ЖИВО по регионална телевизия и общинско радио. Това става чрез телевизия КИС 13 и Общинско радио - Разград, като заседанията се радват на сериозен обществен интерес както по време на преките излъчвания, така и чрез повторенията, посочиха още от Общинската администрация.

Намерението на експертите от Републиканския институт е не само да се идентифицират проблемите, но и да се обсъдят в работни групи с участието на местните власти и граждански структури, за да се предложат и конкретни решения.

В проучването на Международния републикански институт са участвали 10 общини. За всяка от тях са описани констатации и препоръки във връзка с уязвимостта към корупция.

Вижте повече по темата във видеото.

Предстои основен ремонт на покрива на сградата на Общинската администрация в Разград.

Обявена е обществена поръчка за проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор.

 

Сградата на Общинската администрация е изградена и въведена в експлоатация през 1984 година. След толкова дълъг период вече се появява нуждата от осъвременяване и подобряване на безопасността.

Тя е 12-етажна, покривът е плосък, с вътрешно отвеждане на водата. Има изградена гръмоотводна инсталация, която на места е повредена.

С ремонта се цели възстановяване и подобряване на експлоатационните качества на покрива, което да включва подобряване на техническите параметри и гарантиране на добро отводняване.

Предвижда се премахване на съществуващото покритие от поликарбонатни плоскости и монтиране на нови. Ще се обновят обшивките, ще се осигури огнеустойчивост и ще се ревизира хидроизолацията. Предвидено е възстановяване на мълниезащитната инсталация. Ще се демонтират армираните стъкла на тавана и ще се премахнат осветителните тела, като на тяхно място ще се постави окачен таван с вградено осветление.

До 13 октомври ще се събират оферти на кандидатите за изпълнители на обекта. Прогнозната стойност на ремонта е 145 000 лева с ДДС.

Община Разград уведомява, че във връзка с насрочените на 2 октомври избори за народни представители вече са образувани 68 избирателни секции на територията на общината.

Това е станало със заповед на и.д. кмет на Общината Добрин Добрев, като освен броя, са утвърдени номерацията, обхвата и адреса на изборните секции.

Чрез заповедта са образувани 66 секции. Другите две разкрити секции са в социалните услуги - Дом за стари хора и Дом за пълнолетни с деменция, които са образувани от ръководителите на съответните институции.

Пълният текст на заповедта и приложенията към нея са публикувани на официалната интернет страница на Община Разград в рубрика "Избори" и са поставени на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Разград.

39 от образуваните секции са в областния град, а 29 са в останалите населени места. По 3 секции има в Дянково, Раковски и Ясеновец, по 2 – в Гецово и Стражец, в останалите села секциите са по една.

Община Разград обяви обществена поръчка по най-новия си европейски проект за разработване на инвестиционна концепция за изграждане на Водородна индустриална зона - Разград.

Идейният проект за изграждане на Водородна индустриална зона-Разград бе представен през ноември 2021 г. пред Европейския водороден алианс и получи висока оценка. Впоследствие Община Разград кандидатства пред Европейски механизъм за градско управление /EUCF/ за изработване на икономически анализ и пътна карта. Проектът за изработване на инвестиционната концепция е на стойност 60 000 евро, той бе финансиран по инициативата Европейско градско управление (EUCF), споразумението е грантово, без съфинансиране от страна на Община Разград. Общински мениджър на проекта е заместник-кметът на Община Разград Мирослав Грънчаров.

Инвестиционната концепция „Промишлена зона Н2-Разград“ трябва да включва: описание на планирания инвестиционен проект, правни, икономически и финансови анализи, заинтересовани от инвестициите лица, пътна карта на инвестицията. След приключване на обществената поръчка Община Разград ще получи документ, с който ще може да стартира търсене на инвестиции и да кандидатства през Европейската комисия за реализация на дейности от Програмата за енергийна ефективност на Община Разград (2021-2030). Ориентировъчно стойността на основните инициативи е 34 500 000 евро, сред тях са: изграждане и въвеждане в експлоатация 25MW соларен парк за общински нужди (за замяна на 3250MWh на година от мрежата), за нужди на индустриалната зона и чисто производство на водород за индустриална зона и общински нужди; изграждане и пускане в експлоатация на 10MW електролизер за производство на водород, използващ електроенергия от соларния парк за производство на чист водород (714t/a) по дефиниция от Водородната стратегия на ЕС; проучване и обновяване на съществуващи тръбопроводи с цел инжектиране на водород за частично заместване на газта за индустриалната зона, водородът може да се доставя и компресиран за други нужди на индустрията, общината, вкл. сградите общинска собственост. Очакваните икономии на енергия са 3 000 гигаватчаса на година, а очакваното производство на енергия от възобновяеми източници - 33 000 гигаватчаса на година. Предвижда се още изграждане на зарядна станция за водород до пътя Разград – Попово.

След изработването на инвестиционната концепция възможностите за привличане на европейски инвеститори в зелени съоръжения ще се увеличат значително. Нови възможности ще се разкрият и пред местния бизнес.

Припомняме, че това не е първата инициатива, която Община Разград реализира по отношение на заместване на електроенергията от мрежата с електричество от възобновяеми източници. Разград е сред първите български общини, които внедриха водородно гориво за отопление на административна сграда От началото на годината в сградата на Общинска администрация е внедрена система комбинирано отопление – с метан и с водородно-кислородна смес, която се произвежда чрез импулсна електролиза на вода.

Оферти по обществената поръчка се приемат до 23 август. Срокът за изготвяне на инвестиционната концепция е не по-дълъг от 120 календарни дни, считано от получаване на възлагателното писмо от възложителя.

Започва обновяването на тротоари в 5 населени места в община Разград.

В ход са подготвителните и първите ремонтни дейности на три от обектите от обществената поръчка. 

Работата вече започна по тротоара по бул. "Априлско въстание" - от бул. "Странджа" до ул. "Перистър", като дължината на участъка е 480 метра. Работи се и по алеи в градинката до Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" на площ от 400 кв.м.

Ще бъдат обновени и 540 кв.м. тротоар в село Киченица. По тази обособена позиция от обществената поръчка ще бъде ремонтиран и тротоарът по бул. "Странджа" в участък от 550 метра между улиците "Дунав" и "Добруджа".

През следващата седмица се очаква да започнат ремонтните дейности и на други обекти. В Разград предстоят ремонти с бетонова настилка на част от тротоар по ул. "Перистър" с дължина 650 м. ул. "Росица" и ул. "Димитър Хранов". Ще бъде извършен ремонт и на прилежащ паркинг, обслужващ административна сграда на бул. "Априлско въстание".

Тротоарни настилки ще бъдат обновени и в селата Липник, Ясеновец и Топчии.

Общата стойност на ремонтните работи по обществената поръчка е над 400 000 лева, осигурени от общинския бюджет. Срокът на изпълнение е до 90 календарни дни, считано от датата на възлагане на ремонтните дейности.

Страница 1 от 59
Ad Sidebar