fbpx

4 пъти повече безработни са ангажирани по Регионалната програма за заетост в Община Разград през тази година в сравнение с 2021.

От утре 67 души подбрани от Агенцията по заетостта започват работа, докато миналата година одобрените са били 15. 

Ангажираните по програмата ще работят през следващите 6 месеца на пълен работен ден. Възнаграждението им ще е равно на минималната заплата за страната, като средствата са отпуснати от държавния бюджет.

67 души са назначени на длъжности "Общ работник" и "Работник озеленяване". Ангажиментът им е да подпомагат дейността на Община Разград и населените места за хигиенизиране и поддържане на реда в и около обектите общинска собственост и обществените сгради, за почистване на улици, тротоари и площади и поддържане на паркове, зелени и тревни площи.

Най-много са ангажираните в ОП "Паркстрой" – 10 души, 4 са в Обреден дом, по 3 в "Разградлес" и към Пенсионерските клубове. По две работни места са разкрити към кметствата в 12 села, а по едно в 9 населени места.

По програмата са наети работници и в Регионален исторически музей, Зоокъта, Приюта за бездомни животни и Общински пазари. Осигурени са и 5 работници за частния сектор.

Приеха бюджета на Община Разград за тази година.

Това стана с гласовете на 23 общински съветници, като един беше против, а трима се въздържаха. 

Финансовата рамка бе представена от заместник-кмета Добрин Добрев.

Общият обем на бюджета е в размер на 70 511 000 лева. Основен акцент е увеличението на средствата, заделени за инвестиционно и градоустройствено планиране и проектиране, както и на финансовия ресурс за текущи ремонти и капиталови разходи в селата на община Разград.

Планът за разходите е балансиран и осигурява гарантирана устойчивост на услугите в образованието, здравеопазването, социалната сфера, подобряването на инфраструктурата и околната среда.

Капиталовата програма на община Разград е в размер на близо 4 милиона лева.

Вижте повече във видеото.

330 хиляди лева са предвидени в бюджета на Община Разград през тази година за текущи ремонти на пътната мрежа в малките населени места.

В обновяване на 4 детски градини в селата ще се вложат 100 000 лева, с цел подобряване условията за обучение на децата.

Като цяло над 3 милиона лева са заложените средства за основни инфраструктурни обекти в капиталовата програма на Община Разград през тази година. Значителен ресурс е заделен и за текущи ремонти по малките населени места.

Над 1 милион лева ще бъдат инвестирани в ремонт на уличната мрежа в град Разград. Заделени са и над 400 000 лева за ремонт на тротоари. Значителен ресурс е осигурен и за подобряване на спортната инфраструктура, като приоритет ще бъде завършването на спортна зала "Абритус".

Проектът за бюджет на Община Разград за тази година ще се разгледа и гласува на заседанието на Общинския съвет на 15 април, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО от 11:00 часа.

Повече подробности за планираните инвестиции може да видите ТУК!

В петък Общинският съвет в Разград ще разгледа и гласува бюджета на Общината за тази година.

Рамката вече бе обсъдена публично на 25 март (пълен запис от общественото обсъждане може да гледате ТУК!).

Заместник-кметът Добрин Добрев обяви пред камерата на телевизия КИС 13 акцентите от капиталовата програма на местната администрация с бюджета за 2022 година.

Вижте подробностите в КИС 13 ПЛЮС +

Близо 30 000 административни услуги е предоставила Община Разград през миналата година.

Това сочи годишният доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите. 

Обратната връзка е осъществена чрез проучвания, извършвани целогодишно с попълване на анкетна карта, до която потребителите имат свободен достъп в Центъра за административно обслужване и на интернет страницата на администрацията.

Според 73% от анкетираните информацията за услугите, извършвани от Община Разград, се намира лесно. Предвид кризата, предизвикана от COVID-19, през 2021 година основният начин на търсене на информация е чрез интернет – 42%.

Доволни от качеството на получената информация са – 71%, отчасти удовлетворени – 23%, а 6% не могат да преценят. Мнението на анкетираните за отношението на служителите е преобладаващо позитивно, като 72% са доволни от обслужването.

По отношение на качеството, 75% от потребителите са заявили, че са получили необходимата им услуга, както и че посочените срокове се изпълняват. Предпочитанията на по-голямата част от анкетираните - 47%, е обслужването да става чрез интернет.

Аспекти, които най-много се нуждаят от подобряване, според участниците, са качеството на предоставяната информация – 18%, и достъпът до нея – 29%.

През настоящата година Община Разград ще продължи да търси активно мнението на потребителите в открит диалог относно административните услуги и ще се съобразява с техните предложения, с цел подобряване нивото на обслужване.

Страница 1 от 57