fbpx

Общинският съвет в Русе прие облекчение при заплащане на годишния данък за таксиметровия превоз.

По този начин, собствениците ще имат задължението да заплащат единствено определения от Закона за местните данъци и такси минимум от 300 лева.

Решението бе взето по време на днешното редовно заседание на местния парламент, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО. 

В мотивировката към предложението се посочва че в резултат на наложените противоепидемични мерки, се отчита намаляване на клиентите на услугата таксиметров превоз на пътници.

Предложеното облекчение е именно за преодоляване на икономическите последици от COVID-19. Разликата от минималния размер на данъка, който е 300 лева до определения от Общинския съвет от 500 лева, е поискана от община Русе като компенсация от държавния бюджет.

Предложението за облекчение бе прието единодушно с 48 гласа "За".

В случай, че от Министерския съвет не отпуснат поисканата от Община Русе компенсация от държавния бюджет, в 6-месечен срок от предявяването й местната администрация ще изиска остатъкът от 200 лв. да бъде изплатен до края на тази година.

Пълен запис от заседанието на Общинския съвет в Русе може да гледате ТУК!

Община Русе изгражда географска информационна система в полза на гражданите.

Тя ще представлява портал с интерактивни тематични карти, съдържащи слоеве с актуални пространствени данни за общината от различните сфери на обществения живот - икономика, култура, комунални дейности, строителство, екология, туризъм и др.

По този начин русенци ще могат да правят редица справки, което би спестило на тях и администрацията средства и времеви ресурс.

Целта е системата непрекъснато да се допълва и развива, като проектът предвижда и внедряването на софтуер, който позволява общинските служители на терен да обновяват на място информацията в картите - например при ремонтиране на авария, поставяне на нови контейнери за отпадъци или отстраняване на опасни дървета.

Предстои обучение във връзка с административното обслужване на системата, както и на служители, които ще събират информация на място.

До момента е изградена структурата на уеб базирани приложения с приоритетен статус като общ устройствен план; строително-ремонтни дейности; временна организация на движението; кадастър и регулационни планове, социална инфраструктура и данни от отделите "Транспорт", "Управление на собствеността" и "Инвестиционно проектиране".

Очаква се интегрирането на системата да приключи до края на февруари.

Вижте повече за нея във видеото.

Служителите на Специализираното звено за обществен ред и сигурност към община Русе вече съставят и електронни фишове за неправилно паркиране.

Това става възможно благодарение на таблети с инсталирана пълна база данни за регистрираните превозни средства и техните собственици.

Оборудването на служителите с електронни устройства е на основание заповед на кмета на Община Русе, според която те са определени за лица за контрол по ЗДвП, в това число за налагане на административни наказания с акт и фиш за неспазване правилата за паркиране.

На таблетите е инсталирана пълната база данни за регистрираните МПС и техните собственици. По този начин ще се повиши значително ефективността в дейността на служителите и ще се осигури възможност за установяване на нарушители и от други региони на страната. Освен това устройствата дават възможност и за засилване на контрола.

Във връзка с обработката на лични данни и тяхната защита служителите са инструктирани в съответствие с нормативната база и са запознати със Закона за защита на личните данни.

Вижте повече за новите правомощия на служителите на КООРС във видеото.

Община Русе разкрива социална услуга за лица с тежки увреждания.

В центъра, който се намира в сградата на бившия "Дом майка и дете", ще се предоставят мобилни, дневни и почасови услуги и заместваща грижа до 14 дни в годината.

На потребителите на новата социална услуга ще се предоставят според индивидуалните потребности психологическа подкрепа, консултиране, ерготерапевтични и трудотерапевтични дейности.

Новият център ще осигурява дневна грижа за 30 лица с увреждания. Потребителите, които нямат възможност да го посещават, също ще могат да се възползват от мобилни услуги, като специалисти ще ходят по домовете и ще оказват необходимата помощ и подкрепа.

Центърът ще бъде разкрит от 1 януари, като делегирана от държавата дейност.

Вижте повече подробности във видеото.

Автополигонът в Русе става собственост на Общината.

Това решиха днес ощинските съветници, като дадоха ход на процедурата теренът да бъде прехвърлен безвъзмездно от държавата на Общината.

Целта е да се създадат по-благоприятни условия за доброто стопанисване, управление и опазване на имота.

Хиподрумът в Русе също става собственост на Общината. Намеренията са да се развива конният спорт.

На територията на града няма друг полигон, подходящ за подготовка на водачи на МПС. През последните години обаче теренът се е превърнал в нерегламентирано сметище, отделно е нарушена асфалтовата настилка в по-голямата си част, липсват и оградните пана. Мястото е с висока степен на обществена опасност, поради обстоятелството, че не се охранява и се използва за автомобилни гонки, които често са предпоставка за инциденти.

Сред основните мотиви за придобиване на имота в собственост от общината е създаване на по-благоприятни условия за доброто му стопанисване, управление и опазване. Теренът би могъл да се ползва и за изграждане на писта и полигон за обучение на деца по автомобилен спорт. Придобивайки собствеността върху имота, Община Русе ще има законовото основание за предприемане на целесъобразни действия за неговото възстановяване и поддържане, и ще постигне социалния ефект от разкриването на нови работни места.

Общинският съвет единодушно даде ход и на процедурата хиподрумът в Русе да стане собственост на Общината.

В имота са построени 13 сгради, повечето от които имат належаща нужда от ремонт. Цялата инфраструктура и сграден фонд на територията на имота винаги се е поддържала от лицензираните спортни клубове. Намерението на Община Русе е там да се създаде Център за конен спорт.

При необходимост ще се търсят възможности за проектно финансиране за изграждането на закрит манеж и обособяването на складови помещения за съхранение на спортните съоръжения през зимата.

Вижте повече подробности във видеото.

Страница 1 от 53