fbpx

7 основни компонента включва програмата за опазване на околната среда на Община Русе за периода до 2027 година.

Това са въздух, води, почви, отпадъци, защитени територии, шум и радиационен гама фон.

Една от основните цели за подобряване на качеството на въздуха е намаляване на нивата на фините прахови частици. Освен това се работи в посока увеличаване дела на превозните средства в градския транспорт, ползващи електроенергия или алтернативни горива.

Друг основен акцент в програмата за опазване на околната среда в общината е управлението на отпадъците.

В Програмата е заложено и продължаване на непрекъснатия мониторинг на депата в съответствие с нормативните изисквания за недопускане на замърсяване на околната среда.

Вижте повече подробности във видеото.

830 милиона лева е прогнозната стойност на средствата, които могат да се инвестират по проекти в Плана за интегрирано развитие на община Русе до 2027 година.

Финансирането ще бъде предимно по национални и европейски програми и в малка степен от местния бюджет.

Основните фокуси в плана за интегрирано развитие са формулирани в три стратегически цели. 

При изготвянето на плана активно участие взеха представителите на бизнеса, академичната общност и гражданите. Предложенията на гражданите в плана за развитие са свързани най-вече с подобряване на инфраструктурата, чистотата и екологията.

Ясни са и начините за финансиране на бъдещите проекти в Плана за интегрирано развитие.

Вижте повече подробности във видеото.

Близо 41% повече са внесените досега корпоративни данъци в НАП – Русе, спрямо същия период на миналата година.

Средното увеличение за страната е 30%. 

От авансови вноски за изминалите 5 месеца и от издължени налози са събрани за държавния бюджет 11,7 млн. лв. Русенската приходна администрация очаква тези резултати значително да се увеличат до 30 юни, когато е крайният срок за деклариране и внасяне на корпоративни данъци.

Вече над 7500 задължени лица от региона са подали своите декларации, което е над 73 % от деклараторите през миналата година. До края на месеца фирмите декларират и плащат корпоративен данък, данък върху разходите, върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

До 30 юни е и срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.

Заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец №6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

Рекордно поскъпва земеделската земя в община Русе за първите 6 месеца на годината.

Наблюденията са на една от фирмите в града, като повишението е между 25 и 30%. За основни причини се посочват инфлацията на стоките и бъдещите очаквания за растеж на цените. 

Ако в края на миналата година средната цена на нивите в общината е била между 1600 и 1750 лева/дка, то в момента те са около и над 2000 лева/дка. Още в началото на годината поскъпването на енергоносителите е оказало влияние за покачване на цените, а след последиците за пазара на зърнени култури заради войната в Украйна, повечето продавачи завишили значително своите оферти.

За една година се наблюдава и двоен ръст на цените за покупка на пшеница, която в момента се търгува за 680 лв./тон. Освен това в община Русе има и по-засилена конкуренция между земеделските производители, интересът се е повишил неимоверно както при наемането, така и при покупката на ниви.

Интересното е, че драстично е намаляла разликата в цените между отделните землища. Най- търсени са нивите около Мартен, Сандрово, Николово, Бъзън, Ново село и Червена вода, където земеделската земя се търгува между 1800 и 2200 лв./дка. В Русе, Долно Абланово и Просена повечето сделки са за около 2000 лв./дка, като има интерес от множество големи инвеститори.

В анализа се посочва, че по-нататъшното развитие на пазара на земеделска земя в Русенско ще се определя от възможностите за повишаване на доходността от нейното ползване, което от своя страна зависи както от международната обстановка, така и от местните климатични фактори.

Въвеждат поетапно мобилни пунктове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата в Русе.

От Общината предвиждат това да стане до края на годината.

Междувременно пред обществеността беше представен проектът на програмата за управление на отпадъците на Община Русе до 2028.

Направен е анализ и оценка на съществуващото състояние на управлението на отпадъците на база предходен период, който е започнал преди 5-6 години, обясни за Новините на телевизия КИС 13 заместник-кметът Димитър Недев.

В новата програма за управление на отпадъците на Община Русе са начертани три основни цели.

Обсъдени са механизми за включване на обществеността при вземане на решения, свързани с управлението на отпадъците и възможностите за повишаване на институционалния и гражданския контрол за предотвратяване на нерегламентираните сметища.

В момента от Общината разработват стимули за гражданите, които предават разделно отпадъците си.

Вижте повече подробности във видеото.

Страница 1 от 57