fbpx

Проект на нова Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала е публикуван за обществено обсъждане.

Проектът е изготвен в изпълнение на Закона за публичните предприятия. Целта е да се създаде нормативна рамка за дейността на публичните предприятия и общинските търговски дружества, да се въведат стандарти за добро управление, ред и начин за провеждане на конкурси за избор на органи на управление и задължения за прозрачност на дейността им.

Проектът на Наредбата предвижда създаване на професионални и независими органи на управление на публичните общински предприятия. Зададен е регламент за подбор, номиниране и назначаване на членовете на органи за управление и контрол в едноличните публични общински предприятия. Разработена е и методика за определяне на възнагражденията им, обвързана с резултатите.

Предвижда се в състава на надзорните съвети и съветите на директорите да се включват независими членове. Те следва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава.

Заложено е и разработване на общинска политика в областта на публичните предприятия и механизъм за определяне на конкретни цели. Политиката се приема от Общинския съвет и трябва да съдържа обосновка на причините общината да има участие в публичните предприятия, както и на целите на това участие.

Проектът на Наредба е публикуван в уебсайта на Община Търговище и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет ТУК.

Предложения и становища се приемат в срок до 14 май, на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в Центъра за административно обслужване на Общината, както и на Портала за обществени консултации.

При стриктно спазване на противоепидемичните мерки ще протече изборният 4 април във всички 107 избирателни секции в община Търговище.

Пред всяка една сграда, където ще се осъществява вотът, ще има технически лица, които да упътват гласоподавателите и да не допускат струването на хора. Влизането в сградата ще става само с правилно поставена защитна маска. Гражданите трябва да спазват отстояние от 1,5 метра помежду си и да използват осигурените дезинфектанти.

Там, където е възможно, ще бъдат обособени отделни вход и изход. При невъзможност, ще бъдат обособени коридори за еднопосочно придвижване.

Във всяка една сграда и секционна комисия ще се извършва периодична дезинфекция на помещенията и проветряване. Членовете на комисиите ще са с предпазни маски и ръкавици.

При възможност, вотът с подвижна избирателна кутия ще се упражнява на входа на жилището.

Всички посочени мерки са разписани в указанията на Министерството на здравеопазването за провеждането на избори в условията на епидемична обстановка от COVID-19.

Започнаха ремонтите на улици от капиталовата програма на Община Търговище.

Предвидените средства за тази година възлизат на над 2,6 милиона лева.

Вече е обновена ул. "Първи май" – от "Граф Игнатиев" до "Паисий". Участъкът оттам до ул. "Палаузов" пък бе асфалтирана през миналата година.

В момента текат и подготвителни дейности преди полагането на новата настилка на улиците "Хан Крум", "Бистрица", "Росица" и "Ген. Янков".

Припомняме, че другите улици, включени в капиталовата програма, са: "Ген. Столетов", "Охрид", "Добрич", "Вършец", "Васил Априлов", "Петър Парчевич", "Здравец", "Поп Сава Катрафилов" - между ул. "Спиридон Грамадов" и "Екзарх Йосиф"; ул "Черно море"; "Сливница"; "Радецки"; "Гълъбец"; "Драгоман" и обслужващи улици към бл. 1, 2 и 25 в кв. "Запад", както и към жилищни блокове 16, 18 и 20 на ул. "Скопие".

Продължава работата и по реконструкцията на бул. "Трайко Китанчев" по "Региони в растеж" и входната артерия "Никола Маринов". Тя се реновира със средства, отпуснати от държавата по искане на кмета на Община Търговище д-р Дарин Димитров.

Предстои да започнат и дейности по обновяването на общо 8 улици в 7 села и квартал "Въбел". Обновени ще бъдат общо 23 улици на територията на града.

Община Търговище отчете онлайн изпълнението на интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода от 2014 до 2020 година.

Реализирани са проекти на обща стойност над 23 милиона лева. Заради противоепидемичните изисквания, събитието се проведе онлайн.

Интегрираният план е основният стратегически документ, определящ посоката за развитие на общината и възможностите за ползване на средства от Оперативните програми за изминалия 7-годишен период.

Целта е повишаване на жизнения стандарт и подобряване на градската и социална среда чрез изграждане на инфраструктура за развитие на икономиката, насърчаване на инвестиции и иновативни решения, екологично селско стопанство и богат културен живот.

В плана са включени 50 проекта разпределени по зони на въздействие – жилищна, център и промишлена зона. Реализирани са проекти за над 23 милиона лева. За следващия програмен период до 2027 година, кметът на Търговище д-р Дарин Димитров обясни, че все още не се знае по какви проекти ще се работи, но изтъкна, че ще се наблегне и на малките населени места.

По изготвянето на плана за новия програмен период работи екипът на сдружението на общините. Най-вероятно през април ще се проведе и общественото му обсъждане.

Община Търговище ще продължи с ангажимента си да инвестира в подобряване на спортната и социалната инфраструктура и през следващия програмен период.

Вижте повече във видеото.

Стартира проектът за подобряване на енергийната ефективност и модернизация на осветлението в Търговище. Дейностите включват и прилежащите квартали Въбел и Бряг.

Средствата по проекта са 100% безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 1,2 милиона лева. Те са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Ще бъде изградено т.нар. "умно осветление" със система за управление и мониторинг. Тя ще бъде внедрена чрез монтиране на нови електромери, които ще имат безжична връзка към WI-FI мрежа. Системата ще позволява включване и изключване на осветлението според времевите данни за изгрев и залез.

Мониторинг на системата ще може да се извършва в реално време по интернет. Това ще позволи и много по-бързото отстраняване на евентуални неизправности.

Повече от 1 тон годишно ще бъдат прогнозните намаления в емисиите на въглероден диоксид, след приключването на проекта. Годишните парични спестявания за общината пък се изчисляват на над 130 000 евро, а енергийните – около 1400 мегаватчаса.

Вижте повече във видеото.

Цялата пресконференция с всичко по-важно за проекта пък може да гледате ТУК!

Страница 1 от 51