fbpx

105 секции са образувани за изборите на 14 ноември в община Търговище.

В 47 от тях ще се гласува в града и кварталите "Въбел" и "Бряг", а 56 са в малките населени места. Предвижда се и една секция в многопрофилната болница, както и възможност да се гласува с подвижна урна. 

Броят на избирателните секции е определен със заповед на кмета на Община Търговище д-р Дарин Димитров. Общо местата за гласуване ще бъдат 105, като в това число е допълнителната секция в многопрофилната болница, както и една подвижна. 47 са секциите , в които ще се гласува в Търговище и кварталите "Въбел" и "Бряг".

В малките населени места от общината те са 56, като в селата Голямо Ново, Кралево, Лиляк, Подгорица и Руец ще има по две секции.

Със заповед на кмета са определени и местата, на които ще бъдат обявени предварителните избирателни списъци. За територията на града това са клубовете на пенсионера, а в населените места в общината ще бъдат обявени и в сградите на кметствата и читалищата.

Припомняме, че изборите на 14 ноември ще бъдат 2 в 1 – ще гласуваме за президент и вицепрезидент и за парламент.

Над 60% е изпълнението на бюджета на Община Търговище за първото полугодие на 2021 година.

Това сочи анализът на Дирекция "Бюджет, финанси, местни данъци и такси". Докладът ще бъде представен пред Общинския съвет на заседанието на 30 септември.

В анализа се посочва, че традиционно основната част от местните приходи се формират през първите 6 месеца, когато се заплаща и по-голямата част от местните данъци и такси. През второто половина на годината нивата на събираемост постепенно спадат.

За сравнение, за същия период на 2020 година, изпълнението на приходната част на бюджета възлиза на близо 40% спрямо уточнения годишен план. Разликата между двете години се дължи на планирането на бюджета за 2021 година, при което вече са отчетени извънредните обстоятелства, които могат да възникнат вследствие на пандемията.

Така към 30 юни уточненият годишен план по бюджета на общината е 72,8 млн. лв., като от тези средства приходите с държавен характер са над 41 млн. лв., а с местен характер - 31 млн. лв.

При разходната част данните показват, че от уточнения план за държавни дейности са изразходвани 16 млн. лв., а от разходите за местни дейности - 11,5 млн. лв.

Според анализа, посочените данни са показател за спазването на законовите принципи за ефикасност при управлението на публичния ресурс от страна на Община Търговище.

Над 5600 ученици прекрачват прага на училищата в община Търговище.

За първи път на училище тръгват и 451 първокласници. Броят им е с 29 повече в сравнение с предходната година.

Тържественото откриване на новата учебна година в Професионална гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов" започна с приветстване на новото попълнение, посрещане на училищното знаме и издигане на националния флаг.

Изпълняващият длъжността директор на гимназията Виолета Вичева пожела на учениците една успешна и ползотворна учебна година, а на своите колеги – да бъдат винаги до тях, за да се спраят с предизвикателствата.

След тържественото откриване, директорът на гимназията символично плисна менче с вода за успешна учебна година и бе ударен първият звънец за влизане в клас.

Вижте повече атмосфера от първия учебен ден в ПГИИ "Джон Атанасов" - Търговище във видеото.

Община Търговище започва работа по програма "РОМАКТ".

Това е съвместна инициатива на Европейската комисия и Съвета на Европа, която цели подпомагането на местните власти при осъществяване на политиките за приобщаване на ромите и други уязвими общности.

Съгласно подписаното споразумение, програмата ще се изпълнява за срок от 20 месеца. Нейната идея е да се осигури логистична, а при възможност, и финансова подкрепа за справяне с проблемите, свързани с интеграцията на маргинализираните групи.

Ще бъде създадена местна активна група от представители на общностите, с възможност за разширяване на сътрудничеството с Полицията, Бюро по труда, "Социално подпомагане", училища и неправителствения сектор.

По програмата вече са проведени срещи с местната общност в квартал "Малчо Малчев". Предстои това да се случи и в населените места на общината, за да се набележат основните проблеми в сферата на здравеопазването, жилищната и социалната политика.

Ще се очертаят приоритетите за работа и ще бъде изготвен план за социално включване на маргинализираните групи. Ще се търсят и възможности за национално или европейско финансиране за изпълнение на заложените дейности.

Вижте повече подробности във видеото.

До 1 октомври включително е срокът за кандидатстване по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в Община Търговище.

Комисията по стипендиите към Общинския съвет ще излезе с решение за разпределението в срок до 15 октомври.

20 000 лева са заложени през тази година в бюджета на Общината за финансово стимулиране на талантливи деца. Областите, за които може да се кандидатства са образование, наука и техника, изкуство и култура и спорт.

Финансовите стимули се присъждат като месечни, годишни или една годишна стипендия "Търговищко дарование".

Деца, които имат поне три значими изяви на местно, регионално, национално или международно ниво, с класиране до трето място през последната година, могат да кандидатстват за месечна стипендия. Нейният размер е 1/5 от минималната работна заплата и се отпуска за период от максимум 6 месеца. Класиранията, с които се кандидатства за годишните стипендии, са от 1-во до 6-о място на международна олимпиада, конкурс или състезание или от 1-во до 3-то място на национални такива. Отпуснатата стипендия може да е в размер до 5 минимални работни заплати.

За "Търговищко дарование" се участва с класирания от 1-во до 3-то място на международна олимпиада или състезание или 1-во място на национални конкурси. Финансовият стимул е в размер до 7 минимални работни заплати.

Кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Центъра за административно обслужване на Общината и да приложат всички документи, удостоверяващи постиженията им.

Страница 1 от 57