fbpx

Oбщина Търговище подаде проектно предложение за изграждането на Младежки център по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Ако проектът бъде одобрен, максималният размер на помощта, която Общината може да получи за строителството и предоставянето на услугите в центъра, е 4,3 млн. лв., като няма изискване за съфинансиране.

 

Идеята е центърът да бъде изграден върху част от терен на бившите казарми, в близост до училището за деца с увреден слух "Св. Иван Рилски".

Проектът предвижда сградата да бъде на два етажа. На първия ще бъдат разположени три многофункционални зали, библиотека, зона за релакс, технически и помощни помещения, а вторият етаж е предназначен за администрация.

В Центъра ще се предоставят разнообразни услуги в помощ на личностното развитие на учениците и младите хора до 29 години. Ще получават информация за възможностите за работа, квалификация и преквалификация, както и ще им се оказва съдействие при работа с институциите и представителите на бизнеса.

В центъра ще се реализират и дейности за подпомагане на професионалното им ориентиране и развитие.

Община Търговище организира жребий с награди за изрядните данъкоплатци и през тази година.

За да участват в томболата е необходимо гражданите да запазят отрязъка от талона, който ще им бъде предоставен на касите на Отдел "Местни данъци и такси", след заплащането на сумите. Платилите задълженията си дистанционно също могат да се включат в жребия.

Гражданите, платили в срок до 30 април пълния годишен размер на налозите си върху недвижимите имоти, превозните средства и таксата за битови отпадъци, ще получат и 5% отстъпка. Те могат да участват и в традиционния жребий на Общината с предметни награди.

От Общината са убедени, че томболата стимулира заплащането на данъците и таксите. Тя допринася и за увеличаване на местните приходи, коментира заместник-кметът Валентин Велчев.

Размерът на дължимите налози може да бъде проверен на уебсайта на Община Търговище.

Вижте повече за инициативата във видеото.

За първи път в Търговище гласуваха удължаване на действието на бюджета от миналата година.

Това се налага поради липсата на приет Закон за държавния бюджет за 2023.

Решението бе взето единодушно на днешното заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО.

Удължаването на бюджета означава, че приходите на Общината ще се събират в същите размери, както до момента. Разходите пък трябва да не са по-големи от размера им за същия период на предходната година.

Общинските съветници гласуваха и да се разходват заложените за 2023 година средства от обезпечения и отчисления по Закона за управление на отпадъците в размер на близо 290 000 лева за изграждане на нова клетка на регионалното депо за битови отпадъци.

Решението бе подкрепено с гласовете на 27 общински съветници, без против и въздържал се.

Вижте повече по тези теми във видеото.

Удължават действието на бюджета на община Търговище за 2022.

Докладната е внeсена в Общинския съвет от кмета д-р Дарин Димитров. Причината е липсата на приет Закон за държавния бюджет за 2023.

Удължаването на бюджета означава, че приходите на Общината ще се събират в същите размери, както до момента. Разходите пък трябва да не са по-големи от размера им за същия период на предходната година.

В докладната са разписани и лимитите на съответните разходи, които не могат да бъдат надвишавани до приемането на бюджета за 2023 година. Дотогава максимално допустимите плащания за финансиране на спортните клубове са 80 000 лв., за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми – 35 000, за стимулиране на деца с изявени дарби – 25 000 лв, а за фонд "Местни инициативи" – 10 000 лева.

Докладната за удължаване на действието на бюджета ще бъде разгледана на утрешното редовно заседание на Общинския съвет в Търговище, което телевизия КИС 13 ще излъчи пряко от 09:00 часа.

Община Търговище организира информационна среща за кандидатстването за саниране на жилища по новата процедура.

Бяха представени основните изисквания и условия за включване в първия етап на програмата.

30 милиона лева е финансовия ресурс, предвиден за саниране на жилищни сгради в община Търговище. По предварителни изчисления средствата ще стигнат за около 25 блока.

След изпълнение на мерките за енергийна ефективност, сградите трябва да постигнат клас на енергопотребление "Б" или по-висок, и минимум 30% спестяване на първична енергия. Ако тези две условия не са изпълнени, всички получени средства подлежат на възстановяване.

Желаещите да кандидатстват трябва да проведат Общо събрание за учредяване на Сдружение, в което трябва да участват и стопанските обекти в жилищните сгради.

Беше направено и пояснение за допустимите цени за изготвяне на технически паспорт на сградата.

Документи за кандидатстване в първия етап ще се подават в Центъра за административно обслужване на Общината. Крайният срок е 31 май.

Вижте повече по темата във видеото.

Цялата информационна среща с всички подробности, може да видите ТУК!

Страница 1 от 65
Ad Sidebar