fbpx

На втори юли изтича крайният срок за плащане на първата вноска от годишния данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства, напомнят от Общината в Търговище.

След тази дата, ще бъде начислявана лихва за просрочие на неплатените суми.

Задълженията може да бъдат платени в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел "Местни данъци и такси" всеки делничен ден от 08:30 до 17:00 часа. Безкасовото плащане пък се извършва по банковата сметка на Община Търговище, като се отбелязва и код в зависимост от вида на данъка.

Информация за размера на задълженията може да се получи на място в отдел "Местни данъци и такси" или по телефона. Справка може да се направи и в интернет страницата на администрацията чрез издаден код за проверка.

От 20 на 30 места да се увеличи капацитетът на Дневния център за деца с увреждания в Търговище предлагат от Общинската аминистрация. 

Предложението е на база мотивирано искане от директора на Комплекса за здравно-социални услуги, част от който е заведението. В докладната е посочено, че към настоящия момент центърът работи над определения от 20 места капацитет, като има и 4 чакащи за предоставяне на услугата. Това води до проблеми като недостиг на средства и персонал за обгрижването на всички деца.

Увеличаването на капацитета ще даде възможност заведението да покрие нуждите на потребителите си и да им предостави още по-качествени социални услуги.

Дневният център работи с деца до 18 години, с различни физически и ментални увреждания, а дейността му е делегирана от държавата. В заведението има персонал от 7 души – детегледачка, психолог, рехабилитатор, специален педагог, логопед и 2 социални работници.

Общинският съвет ще се произнесе по предложението на заседанието си на 28 юни, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО от 09:00 часа.

По процедура след приемане на решението, се изготвя предложение до Агенцията "Социално подпомагане", която следва да определи капацитета. Ако бъдат одобрени, промените ще влязат в сила от 1 януари 2019 година.

Започна ремонт на тротоарните настилки на част от улица "Паисий" в Търговище. Рехабилитацията е заложена в капиталовата програма на Общината за тази година.

Отсечката, която е предвидена за ремонт е в участъка между двете кръстовища с улиците "Капитан Данаджиев" и "Трапезица". Площта, която ще бъде обхваната от строителните дейности е 2000 квадратни метра.

Рехабилитацията се извършва от Общинското предприятие "Флора" и включва демонтиране на старите бетонови плочи и поставянето на нови тротоарни павета с дебелина от 6 см.

Бордюрите вече бяха поставени по време на обновяването на улица "Паисий", която е част от републиканската пътна мрежа. Ремонтът беше извършен в края на 2017 гodina с целеви средства от държавата, отпуснати по искане на Община Търговище.

110 000 лева са предвидени за подновяване на тротоарни настилки в капиталовата програма за тази година. Планирана е и рехабилитация на тротоарите на ул. "Александър Стамболийски" в участъка от моста на река Сива до светофара на кръстовището с бул. "Митрополит Андрей".

Общинските предприятия "Социални и охранителни дейности" и БКС работят по опресняването на уличната маркировка в Търговище.

Екипите възстановяват пешеходните пътеки и хоризонталните линии и стрелки в районите на детска градина "Снежанка" в квартал "Запад 1", детска градина "Осми март", както и на кръстовището на улица "Скопие" и булевард "Митрополит Андрей". Предвижда се дейностите там да приключат до края на седмицата.

Общинското предприятие БКС пък опреснява осевите линии на улица "Александър Стамболийски", булевард "Митрополит Андрей" и улица "Паисий".

Екипите вече са успели да приключат работата в районите на улиците "Трайко Китанчев", "Трети март", "29 януари", "Никола Симов", "Васил Петлешков", "Бяло море" и "Ивайло", както и в парк "Борово око".

Опресняване на уличната маркировка в града се извърша няколко пъти в годината, в зависимост от износването на боята.

Изграждат временно кръгово кръстовище на улица "Ал. Стамболийски" и бул. "Трайко Китанчев" в Търговище.

Съоръжението е оформено от пластмасови бордюри, а всички останали знаци и маркировка са като при постоянните кръгови кръстовища. Не се променят местата на пешеходните пътеки, чиято маркировка ще се освежи.

Работата е възложена на Общинското предприятие "Социални и охранителни дейности".

С новото съоръжение се променя организацията на движение в участъка, като предимство ще имат движещите се в кръга. Това ще улесни най-вече идващите от бул. "Трайко Китанчев" автомобили. Очаква се значително да се подобри безопасността на движението в този участък.

Идеята за поставяне на временното съоръжение е да се прецени неговата ефективност. В случай че организацията на движение в района се окаже сполучлива, Община Търговище ще изгради постоянно кръгово кръстовище.