fbpx

Малчуганите от детска образователна школа в Търговище почистиха спортната площадка в района на Дома на науката и техниката.

Акцията се проведе с подкрепата на Общинското предприятие БКС.

В почистването се включиха 35 деца на възраст от 7 до 9 години, техните родители и служители на местната администрация. Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров поздрави малчуганите за тяхната обществена ангажираност.

"Похвално е, че от такава ранна възраст давате пример, че всички ние, като граждани, носим отговорност да пазим чисти местата, където живеем", заяви градоначалникът.

Експертите по опазване на околната среда в Общината обясниха на учениците какъв е пътят на зелените отпадъци до площадката за компостиране. Разказаха им за вредата, която замърсяването нанася на природата и колко време е необходимо, за да се разградят. Акцията бе по инициатива на детска образователна школа в Търговище.

Събрани бяха 10 чувала с различни видове отпадъци. Целта на акцията бе да покаже, че отговорността за опазването на местата за отдих и почивка е не само на институциите, но и на гражданите.

Предлагат промени в наредбата за кандидатстване и настаняване в общинско жилище в Търговище.

Част от измененията са свързани с въвеждането на депозит при наемането на общинско жилище. Той ще бъде в размер на три месечни наема, но не по-малко от 60 лв. Сумата ще остава като гаранция по изпълнение на договора за наем. При прекратяване му, ще бъде връщана, при условие че няма неплатени разходи, свързани с ползването на имота.

От една на три години се увеличава периодът, в който кандидатите за общинско жилище трябва да са имали адресна регистрация на територията на община Търговище. Въвежда се и изискването поне един от членовете на настаненото семейство да има българско гражданство.

Те не трябва да притежават и жилище, вила или идеални части от такива на територията на общината, както и да не са прехвърляли имоти на други лица и да не са правили отказ от наследство през последните 10 години. За общинско жилище не могат да кандидатстват и граждани, които притежават движимо и недвижимо имущество и парични средства по влогове на обща стойност над 10 000 лв. Кандидатите не бива да имат и задължения към общинския бюджет.

Целта е чрез измененията в Наредбата да бъде въведен по-ефективен и качествен контрол върху наемателите на общински жилищни имоти.

Общинския съвет ще се произнесе по предложението на предстоящото на 27 юли редовно заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО.

Хората в неравностойно положение ежедневно се сблъскват с множество проблеми.

Понякога един висок тротоар и няколко стъпала могат да се окажат непроеодолими препятствия докато се придвижват. Затова в Търговище всички проекти за реконструкция и ремонт на пешеходната и уличната инфраструктура са съобразени с достъпната среда за хора с увреждания. Същото важи и за новото инвестиционно строителство.

Преди години Ваня била здравен работник. Но тежка катастрофа променя живота й. Днес излизането й извън дома изцяло е зависимо от инвалидната количка и 84-годишната й майка. Въпреки желанието за социален живот, неудобствата по улиците, препятствията пред институции, силното движение са все причини, които спират Ваня дори да стигне до клуба на хората в нейното положение.

"Пред този клуб ние нямаме скосяване, аз лично съм изпратила писмо до общината за проблемите, които срещаме, защото определените паркоместа за лицата с увреждания са на долния край. Това може би е на стотина метра на долния край на паркинга, а ако аз трябва да сляза, значи аз трябва да пълзя по този баир с количката нагоре, за да мога да дойда. Значи стигам тук до един бордюр, който е 20 сантиметра, майка ми се затруднява да качи количката."

За Ваня проблемите се повтарят всяка година, независимо от сезона. Нещата стават още по-трудни през зимата, когато падне и голям сняг. Разказва, че единствено в сградата на Общината се чувства по-спокойна, когато се налага да посети някое гише за административни услуги.

"Важен е личният контакт в тези институции, защото едно е да вляза в сградата, друго е примерно да се кача до някое гише, което е на втория етаж и срещам затруднение. За хората с увреждания какво е необходимо, необходимо е да има достъп до медицинска помощ, да може да влезе в аптеката да си купи лекарствата, т.е. така да бъде обслужван. Много години жадувам, просто съм искала да отида на театър – театърът няма никакъв достъп, никаква рампа, нищо. Там, където има рампи, пък много честа са тесни, стръмни. То, човек трябва да бъде, не знам, щангист ли, борец ли, какво не знам, за да изтика количка, която е повече от 60 килограма. Отделно човек с увреждане, когато излиза той трябва да разполага с асистент, той трябва да има човек, който е в активна възраст, или пък да бъде способен да му помогне където е необходимо, защото някъде се изискват и физически усилия, а ние се справяме както можем."

Подобни проблеми Ваня и хората в нейното положение се принуждават да преодолеят при посещение в банки, учреждения, достъп до банкомат, на кооперативния пазар в града, най-вече като се движат по улиците и трябва да преминават на другия тротоар, а там бордюрът не винаги е скосен.

Потърсихме отговор и коментар на местно ниво, от Общината. От там разбрахме, че много от сградите, в които са институциите са построени преди години и наистина са труднодостъпни.

"Към настоящия момент Община Търговище като такава институция е осигурила достъп на хората с увреждания, за да може да изпълнява функциите си и да бъде достъпна за всички граждани. Така също новите проекти, върху които се работи инфраструктурни, включително и тези "Региони в растеж", ремонтните дейности, които са планирани за ремонти на тротоари и улични платна, изискванията към тях да осигуряват достъпна среда и да отговарят на всички изисквания на Наредба 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите и поддържане на достъпна средата хората с увреждания.", заяви главният архитект на Община Търговище Дарина Димитрова, която уточни, че това важи и за инвестиционните проекти, одобрявани от Общината, при които е задължително да се осигури достъпна среда.

Ремонтират тротоарните настилки на улица "Александър Стамболийски" в Търговище.

Отсечката, която ще бъде обхваната от ремонта е от кръстовището с булевард "Митрополит Андрей" до Комплекса за здравни и социални услуги. Става дума за участък с дължина от 500 метра.

Рехабилитацията е заложена в капиталовата програма на Община Търговище за тази година. Екипи на Общинското предприятие БКС вече започнаха да демонтират старите тротоарни плочи, като на тяхно място ще поставят нови с размери 40 на 40 сантиметра.

Бордюрите вече бяха подменени по време на обновяването на улица "Александър Стамболийски", която е част от републиканската пътна мрежа. Тя бе ремонтирана в края на 2017 с целеви средства от държавата, отпуснати по искане на Община Търговище.

Общо 110 000 лева са предвидени за рехабилитация на тротоари в капиталовата програма  за 2018 г. Обновяват се и 2000 кв. м. настилка  на ул. „Паисий“ в участъка от кръстовището с ул. „Капитан Данаджиев“ до кръстовището с ул. „Трапезица“.

Ремонтират сградите на три читалища в община Търговище.

Едното е в квартал "Въбел", а останалите в селата Съединение и Драгановец.

Сумата, предвидена в бюджета на Общината за тази дейност, е 30 000 лева. Това включва цялостна смяна на дограмата, ремонт на тавана в две от помещенията и частично обновяване на покрива в село Драгановец. Подмяна на керемидите, общивка на комините и ремонт на покрива пък е предвидено в читалището в село Съединение. Вътрешно освежаване ще бъде направено и в просветната институция в търговищкия квартал "Въбел". Ще бъде монтирана нова PVC дограма на част от първия етаж на сградата, където се помещават компютърният център, библиотеката и детският кът. Ще се извърши и належащ ремонт на покривната конструкция.

Припомняме, че през 2017 година Община Търговище също осигури 30 000 лв. за обновяване на сградите на читалищата в селата Давидово, Дългач и Пробуда.