fbpx

За втора поредна година Търговище се нарежда на 6-о място от общо 265 общини в България по рейтинг за прозрачност.

Това показва проучване на програма "Достъп до информация" за тази година. То е проследило наличието на задължителните по Закон документи на уебстраниците на институциите, както и на сведения за бюджетната и финансова прозрачност.

Оценяването е на база натрупани точки по 108 индикатора. Местната администрация в Търговище е събрала общо 84,2 точки от максималния брой 100. Сред възможностите за подобряване на общинския уебсайт е създаването на текстова версия на страницата и адаптирането й за лица със зрителни увреждания. Липсващ елемент е и обща форма за подаване на заявленията по електронен път.

По друг рейтинг, който обхваща 567 администрации на централно, териториално и местно ниво, Търговище се нарежда на 11 позиция. Това е скок с 2 места напред в сравнение с 2017 година. Община Търговище е с най-добри резултати сред всички органи на местната власт и държавни структури в областта.

Ремонтът на най-голямото основно училище в Търговище "Христо Ботев" ще приключи по график.

Това заяви управителят на фирмата изпълнител инж. Тошко Райчев. Той каза, че е преодоляно забавянето от пожара в края на ноември миналата година, който унищожи част от покрива. В момента се изграждат нови пристройки за допълнителни санитарни помещения и асансьор. Това, което остава като сериозна дейност е външната изолзация на сградата.

На мнение, че работата напредва е и директорът на училището Димитър Алексиев.

След приключване на работата в сградата на училището ще бъде обновен и дворът с игрища и зеленина.

Припомняме, че строителните дейности се извършват по Оперативна програма "Региони в растеж" и са на стойност около 4 милиона лева. Докато трае ремонтът, учениците се обучават в сградата на III-то основно училище.

Одобриха бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Търговище за периода 2019-2021 година.

Това реши днес Общинският съвет на свое редовно заседание.

Бюджетната прогноза за собствените приходи на Община Търговище е съобразена с икономическите тенденции. Те са планирани на базата на реалистична оценка и анализ на постигнатите нива на събираемостта им през последните четири години.

Разходите по бюджетната прогноза са ограничени до размера на реалистична оценка за собствените приходи и бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, като са съобразени с тенденциите от предходните години и не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления.

Изготвят се графици за приключване регистрацията на домашни кучета в община Търговище. Всички кметове и наместници на населени места трябва да направят това до 15 април.

Според Закона за ветеринарномедицинската дейност регистрацията се извършва след поставяне на чип и ваксина на кучетата, издаването на паспорт и декларирането им в Община Търговище.

Със заповед на кмета д-р Дарин Димитров се напомня на кметовете, че са отговорни за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на изоставените домашни любимци, както и за прилагането на мерките за узаконяване на четириногите, които се отглеждат в домакинствата. Поредният етап от местната кампания за изпълнение на закона трябва да приключи до края на май тази година.

В тази връзка в населените места отново ще се извърши разясняване на законовите задължения на собствениците на кучета. За да се улеснят жителите на населените места, кметовете трябва да осигурят ветеринарни лекари, които в определен ден да поставят чипове на кучетата в съответното населено място и да оформят документите им.

Припомняме, че по време на преброяването миналата година, в селата бяха установени над 4000 домашни кучета. От тях са регистрирани по-малко от половината.

След 1 юни ще започнат проверки по населени места за нередовни собственици на кучета, които не са спазили закона. При всяко констатирано нарушение ще се съставя акт. За собствениците глобата е в размер 200 лева, а за юридическо лице или едноличен търговец, ще се налага имуществена санкция до 400 лева.

Проект на нова Система за прием в първи клас ще бъде разгледан на предстоящото на 30 март заседание на Общинския съвет в Търговище. Вносител на докладната записка е заместник-кметът Рая Матева.

Пълният текст с условията за прием може да се види на интернет сайта на Общината.

Изготвянето й е във връзка със синхронизиране с нормативната база на Министерството на образованието. Основното в нея е, че се запазва водещият критерий за прием в първи клас, а именно близостта на училището до настоящия адрес на детето.

Нов елемент е въвеждането на уседналост от 1 до 3 години според прилежащия район на училището. Тук децата са разпределени в четири групи, като в последната са тези с постоянен или настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. За разпределянето в групите за прием се взема предвид посоченият в заявлението за кандидатстване адрес, който е по-благоприятен за детето, ако постоянният и настоящият са различни.

Определени са и допълнителни критерии, ако броят на децата в групите надхвърля местата в паралелките. Предимство ще имат деца с двама починали родители; с трайни увреждания над 50%; с брат или сестра в същото училище и деца, завършили подготвителна група в избраното учебно заведение.

Критериите, заложени в Системата, са обсъдени на работни срещи с представители на училищата, детските градини, родители на бъдещи първокласници и експерти от Регионалното управление на образованието.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.