Запълване на улични дупки със студена смес ще бъде направено пробно през настоящата седмица в Търговище.

Мярката е временна и цели нормализиране на условията за движение до започването на пролетната кампания за ремонти на мрежата след тежката зима. От Общинското предприятие по поддръжка закупиха малки количества от сместа, за да проверят доколко е надеждна при все още зимни условия.

С нея ще бъдат запълнени дупки на участък от булевард „Александър Стамболийски”, където заради изключително лошото състояние на пътната настилка, се налага Общината да извърши спешен ремонт. Ако пробите със студената смес бъдат успешни, ще се осигурят допълнителни количества за по-мащабно изкърпване.

Цялостните ремонти на повредените участъци по улиците в града се планират за след 20 март, когато температурите позволяват полагането на асфалт.

До тогава всички мерки ще бъдат с временен характер. Улиците „Гладстон”, „Велико Търново”, „Трети март” и булевард „Сюрен” ще бъдат основно ремонтирани по проект на Община Търговище. Той включва и  кръгово кръстовище на булевард „Митрополит Андрей”.

Ще бъде обновена и част от квартал „Запад” - 2, където ще бъдат ремонтирани вътрешни улици и тротоари. Очаква се строителните работи на тези обекти да започнат през юни. Общата стойност на всички дейности по тях е около 5,3 млн. лв. 

Язовирите на територията на община Търговище са в изправност и няма опасност от преливане в резултат на увеличения обем вода, който постъпва от снеготопенето.

Това е установила проверка, извършена от експерти в общинската администрация.

Под постоянно наблюдение са язовирите Лиляк и Пресиян, които са свързани, тъй като всяко увеличаване на водата в по-горно разположения, създава риск за другия. Въпреки ниските нива, от 3 метра под кота преливник в Пресиян, днес започна превантивното му изпускане. Действията са предприети, за да се осигури допълнителен свободен обем.

Състоянието на цялата мрежа от язовири и водни обекти е под денонощно наблюдение. В помощ е и автоматизираната система за ранно предупреждение, с която разполага Община Търговище. Датчици събират информация за количеството на валежите и нивата на реките. С тези данни и анализ на очакваните валежи във водосборните райони, се изчислява обемът от вода, който може да бъде поет от язовирите. Когато той е над свободните им възможности, се предприема предварително изпускане.

Създадени са и кризисни планове за цялата община. Кметовете от малките населени места, край които има водоеми, наблюдават за евентуално повишаване на нивата и при опасност своевременно трябва да информират.

На територията на Търговище има 22 язовира, които са общинска собственост 5 се стопанисват от сдруженията за напояване, а 9 са отдадени на концесия. 

Община Търговище стартира обществено допитване за нова концепция на традиционния пролетен панаир, който през тази година ще отбележи 240-то си издание.

Кметът д-р Дарин Димитров пое ангажимент в отчета за първата година от мандата си да потърси мнението на гражданите за обновяване на търговския форум, съпътстващата го културна програма и другите прояви в седмицата на „Изложение Търговище 2017”.

До 20 февруари в сайта на Община Търговище ще бъде отворена дискусионна форма за обсъждане на идеи и предложения от граждани. В нея всеки може да представи личната си позиция за нужните промени и бъдещето на вековния панаир. Очаква се гражданите да подходят творчески и да предложат конкретни идеи за съпътстващи събития и инициативи в панаирната седмица, разнообразяване или намиране на нова визия за търговската част и други, свързани с панаира.

Всеки споделен коментар ще бъде видим за посетителите на сайта. Паралелно с допитването, в Община Търговище започва работа и екип, който да направи проучвания и да предложи работни варианти за обогатяване на проявите по време на панаирните дни. Предвиждат се срещи с представители на бизнеса, с различни гилдии и групи от обществеността, които да дадат предложения за традиционния форум. 

Общо 105 са избирателните секции на територията на община Търговище в предстоящите избори за Народно събрание на 26 март.

Броят им е определен със заповед на кмета д-р Дарин Димитров.

47 са секциите, в които ще се гласува в града. В малките населени места от общината те са 56. В Голямо ново, Кралево, Лиляк, Подгорица и Руец ще има по две секции.

Гражданите с трайни увреждания могат да заявят желанието си да упражнят правото си на глас в подвижна избирателна урна. Заявленията се подават до кмета на община Търговище, не по-късно от 11 март. Към тях се прилага копие от ТЕЛК или медицинска епикриза за здравословно състояние.

Ще бъде разкрита и избирателна секция в многопрофилната болница.

Заповедта за разкриване на секциите е публикувана в сайта на Община Търговище.

Незабавна проверка в двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи разпореди кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров.

Тя е във връзка с публикация за неглижирано дете, което евентуално е малтретирано.

Със заповед е определена четиричленна комисия, в която има и представител на Отдела за „Закрила на детето”. Комисията трябва да докладва на заместник-кмета Емине Якубова.

Засега е ясно само, че  случаят касае дете, което е имало предишни противообщестевни прояви. Те не могат да бъдат конкретизирани, тъй като институциите са задължени да защитят правата и интересите му.

Социалните служби обръщат внимание на гражданите, че е недопустимо да изнасят информация за децата в публичното пространство. Първата стъпка при съмнения за нередности е да се подаде сигнал в Отдел "Закрила на детето".

Припомняме, че в двата Центъра за настаняване от семеен тип в Търговище има настанени общо 27 деца и младежи с различни заболявания или увреждания. Тези, над 12-годишна възраст, чието здравословно състояние позволява, са на свободен режим до 20:00 часа. Това е регламентирано в нормативите във връзка със социализирането на децата. Те посещават и учебни заведения в града.

Политиката е насочена към отглеждане и възпитаване на децата в среда, близка до семейната, за да се изградят навици за обслужване, общуване и създаване на контакти.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.