fbpx

Предлагат промени в наредбата за настаняване в общински жилища в Русе.

След като бъде подложен на обществено обсъждане, проектът ще се разгледа и гласува от Общинския съвет през декември.

Едно от основните неща, които се предлагат касае настаняването на хора под прага на бедност в жилища от резервния фонд. Друго предложение за промяна е да се намали коефициентът за доход, който досега е бил 1,5 върху минималната работна заплата.

Променя се и подреждането на лица и семейства от една и съща група, на които се дава предимство. Цените за наемите също ще бъдат актуализирани.

Проектът за промените в наредбата ще бъде подложен на обществено обсъждане, след което ще се разгледат и гласуват от Oбщинския съвет. Ако бъдат приети, ще влязат в сила от първи януари следващата година.

Предлагат промени в наредбата за кандидатстване и настаняване в общинско жилище в Търговище.

Част от измененията са свързани с въвеждането на депозит при наемането на общинско жилище. Той ще бъде в размер на три месечни наема, но не по-малко от 60 лв. Сумата ще остава като гаранция по изпълнение на договора за наем. При прекратяване му, ще бъде връщана, при условие че няма неплатени разходи, свързани с ползването на имота.

От една на три години се увеличава периодът, в който кандидатите за общинско жилище трябва да са имали адресна регистрация на територията на община Търговище. Въвежда се и изискването поне един от членовете на настаненото семейство да има българско гражданство.

Те не трябва да притежават и жилище, вила или идеални части от такива на територията на общината, както и да не са прехвърляли имоти на други лица и да не са правили отказ от наследство през последните 10 години. За общинско жилище не могат да кандидатстват и граждани, които притежават движимо и недвижимо имущество и парични средства по влогове на обща стойност над 10 000 лв. Кандидатите не бива да имат и задължения към общинския бюджет.

Целта е чрез измененията в Наредбата да бъде въведен по-ефективен и качествен контрол върху наемателите на общински жилищни имоти.

Общинския съвет ще се произнесе по предложението на предстоящото на 27 юли редовно заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО.