fbpx

След години неуспешни опити, Русе вече ще си има омбудсман.

За обществен посредник бе избран Валентин Димитров, който получи подкрепата на 35-ма съветници от общо 51.

До избора на омбудсман се стигна след организирани и проведени шест конкурса за последните 10 години.

До финалния етап на процедурата за избор на омбудсман бяха допуснати Валентин Димитров, Наталия Къснеделчева и Мариян Димитров. И тримата изложиха накратко виждането си за ролята на обществения посредник.

Тъй като беше прието гласуването да бъде тайно, комисията по избора на омбудсман пристъпи към подготовката на паравана и урната за вота. След това общинските съветници пуснаха по една бюлетина в плик, като съгласно правилата, разписани в Закона за местното самоуправление и местната администрация, общественият посредник се избира с мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници или 35 гласа от 51.

Резултатите от гласуването съобщи председателят на комисията по избора на омбудсман Станимир Станчев. Избраният омбудсман Валентин Димитров положи клетва пред общинските съветници и подписа акта за встъпване в длъжност.

Кметът Пенчо Милков изрази своето удовлетворение от факта, че Русе вече има свой обществен посредник. Мандатът на първия избран омбудсман на Русе ще бъде 2 години.

Вижте повече във видеото.

Предлагат известния разградски хореограф Румен Иванов за наградата на името на Никола Икономов по случай 24 май.

Номинацията бе разгледана днес на съвместно заседание на няколко постоянни комисии към Общинския съвет. Предложението ще бъде гласувано на предстоящата сесия на 23 май, която телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО от 13:30 часа.

Докладната записка беше представена и подкрепена с 12 гласа от присъстващите съветници и експерти. По случай 24 май, бяха разгледани и предложения за отличник и студент на годината.

По време на днешното заседание, съветниците одобриха и докладна записка за предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост на "Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование".

На вниманието на съветниците бе и докладна записка, с която се предлага за одобрение Годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината.

Вижте повече във видеото.

Повишават с над 500 000 лева цената за строителството на трета клетка на регионалното депо в Разград.

Предложението беше разгледано и прието с 18 гласа "За" на днешното заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО.

За обезпечаване финансирането на договора за обществена поръчка, сключен между Община Разград и фирмата-изпълнител, се предлага да се завиши стойността му от близо 6 655 000 на над 7 253 000 лева, от които по-голямата част са за строителни дейности.

Това ще стане в съответствие с Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлацията.

Регионалното депо за неопасни отпадъци обслужва всички общини на територията на област Разград.

Вижте повече във видеото.

Очаква се на сесия през май, общинските съветници в Русе да направят пореден опит за избор на омбудсман.

Преди това тримата кандидати - Валентин Димитров, Наталия Къснеделчева и Мариян Димитров – ще се явят на събеседване, което ще се проведе на 24 април.

От 2013 досега в Русе са били организирани пет конкурса за омбудсман, но без резултат, като през 2021 са проведени две процедури.

Настоящият опит за избор на обществен посредник е по инициатива на групата на СДС в Oбщинския съвет.

Правилникът за избор на омбудсман предвижда тайно гласуване.

Очаква се процедурата за избор на омбудсман да влезе за гласуване на заседанието на Oбщинския съвет през май.

Вижте повече във видеото.

Липсата на бюджет ще се отрази върху осигуряването на най-необходимите потребности на Община Разград, за да функционират добре всички системи.

За това предупреди в интервю за телевизия КИС 13 председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев.

Той обяви, че през март трябва да се приеме предварителна сметка за това как ще се разходват общинските средства до приемането на бюджета.

При положение, че няма одобрен държавен бюджет, правилото е, че Общините могат да използват само 1/12 от бюджета си за миналата година, обясни Стоян Ненчев. Предвид инфлационните процеси за последната година обаче, това би създало редица затруднения.

Ненчев не скри притеснението си, че без бюджет не може да започне да изпълнението на всички инвестиционни намерения, както и организирането на обществените поръчки реализацията на проектите.

Основен приоритет пред Общинския съвет в Разград през тази година е приемането на нов градоустройствен план.

Вижте повече по темата във видеото.

Цялото интервю на телевизия КИС 13 с председателя на Общински съвет - Разград може да видите в КИС 13 PLAY!

Страница 1 от 83