Пълен запис от провелото се на 31 януари заседание на Общински съвет - Две могили, на което бе разгледан и гласуван бюджетът на Общината за тази година.

Пълен запис от провелото се на 30 януари заседание на Общински съвет - Търговище, на което бе разгледан и гласуван бюджетът на Общината за тази година.

Пълен запис от провелото се на 30 януари заседание на Общински съвет - Бяла, на което бе разгледан и гласуван бюджетът на Общината за тази година.

В Разград започнаха заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет за подготовка на предстоящата на 11 февруари сесия.

Днес на заседание на постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство кметът Денчо Бояджиев представи докладна записка относно провеждане на Общо събрание на ВиК асоциацията, която обслужва територията на "Водоснабдяване Дунав". За инфоамция на общнските съветници, областният управител е изпратил писмо от проведеното през декември извънредно заседание на Oбщото събрания на ВиК асоциацията.

На днешното заседание съветниците гласуваха и за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 година.

Докладните записки ще бъдат обсъдени и гласувани на предстоящото заседание на общинския съвет на 11 февруари. Тогава се очаква да се разгледа и приеме и проектобюджетът на Община Разград, който е в размер на над 55 милиона лева.

Близо 13,7 милиона лева с преходния остатък е бюджетът на Община Бяла за тази година.

Той бе приет на днешното редовно заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО. От всички 17 съветници, само трима гласуваха против финансовата рамка.

Приоритет в бюджета е ремонтът и изграждането на детски и спортни площадки, спортни игрища, улици и общински пътища. Освен това ще бъдат извършени довършителни дейности по благоустрояване и озеленяване на парковото пространство около новия православен храм "Св. Пантелеймон".

Също така ще се инвестират средства за доизграждането и подобряването на градската инфраструктура. Значителен финансов ресурс ще се вложи и в оптимизирането на училищната мрежа.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.