fbpx

Приеха план за интегрирано развитие на община Сливо поле за следващя програмен период до 2027 година.

Той беше одобрен на заседание на Общинския съвет.

Определени са две зони за въздействие според възможностите за развитие на територията.

Приоритетните области са туризъм и околна среда с обхват селата Бабово, Бръшлен и Ряхово и зона "обществени услуги и икономическо развитие", която включва Сливо поле и Голямо Враново.

Към плана за интегрирано развитие на община Сливо поле е разработена програма за реализацията му с индикативна финансова таблица, както и комуникационна стратегия за подготовка, изпълнение и отчитане на плана.

Вижте подробностите във видеото.

Приеха допълнителни мерки за справяне с икономическите последици от COVID кризата в Търговище.

Решението бе взето на днешното заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО, с 29 гласа "За", без против и въздържали се.

Конкретните мерки, с които се цели облекчаване на бизнеса в общината, представи заместник-кметът Валентин Велчев.

На заседанието на Общинския съвет с пълно мнозинство бе одобрено и предложение Община Търговище да изтегли краткосрочен кредит, в размер на 598 000 лв. за осигуряване на средства за приключване на проект. Кредитът ще бъде погасен в рамките на 1 година.

На сесията бе приета и Общинска програма за закрила на детето за тази година.

Вижте повече във видеото.

Община Разград ще тегли заем от 600 000 лева за изграждане на Център за работа с деца на улицата.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Поемането на общински дълг се налага за осигуряване на дължимите текущи и окончателни плащания за строително-монтажните работи.

Проектът предвижда подобряване на условията за предоставяне на социалната услуга в общността - Център за работа с деца на улицата, която е съобразно индивидуалните потребности на конкретното дете и на членовете на неговото семейство, обясни заместник-кметът на Община Разград Полина Иванова.

За осигуряване на дължимите текущи и окончателни плащания по проекта, общината не разполага със свободен финансов ресурс и се налага да се използва кредит от фонд "Флаг".

Общата стойност на проекта е близо 1 милион лева изцяло безвъзмездна помощ от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет.

Одобрено е трасе на магистралата Русе - Велико Търново.

Експертите от Министерството на околната среда и водите са избрали комбинирания вариант, като най-целесъобразен от екологична, техническа и икокомична гледна точка. Това каза в Русе народният представител Искрен Веселинов.

Строителството на магистралата ще струва приблизително 2 милиарда лева. Предвижда се по трасето да има 6 тунела, 22 моста и виадукта с близо 15 километра дължина. Най-вероятният източник на финансиране е т.нар. тол-система, която предстои да бъде въведена.

Ако всичко върви по план, до края на 2018 година би трябвало да приключи техническото проектиране и след това да се премине към обявяването на търг за строителство на аутобана.

На днешното си заседание Общински съвет в Русе гласува с пълно мнозинство решението за поемане на дългосрочен дълг от 10 милиона лева за обновяване на уличната мрежа и тротоарите в града.

При подбора на улиците за ремонт, е взет предвид трафикът, класа на улицата и какво е правено като рехабилитация досега. 

Общинският съветник Александър Неделчев пожела на администрацията да харчи разумно парите. Той припомни, че през 2003 година е бил теглен заем от над 7 милиона лева за ремонт на улици.

В тази връзка, се подготвя наредба за възстановяване на инженерната инфраструктура в първоначалния й вид, при извършване на строителни дейности.  

На сесията стана ясно, че улици и междублокови пространства, които не са попаднали в първоначалните планове за ремонт, ще бъдат обновени от общинското предприятие по поддръжка. 

Страница 1 от 5