fbpx

Намалял е броят на постъпилите дела в Окръжния съд в Разград през миналата година.

Това се дължи главно на спад от 30% на въззивните наказателни дела, сочи годишният доклад на правораздавателната институция.

Като причина за това намаление се изтъква и обявеното двумесечно извънредно положение от 13 март до 13 май, когато в районните съдилища се отсрочваха съдебни заседания.

При първоинстанционните наказателни дела обаче се наблюдава ръст на постъпилите с 14% спрямо 2019. Незначителен спад има при гражданските дела, които намаляват от 77 на 72.

По отношение на свършените дела се наблюдава намаление с 6% спрямо предходната година. През 2020 са приключили 809 дела от общо разгледаните 942.

Много добри са резултатите по отношение бързината на разглеждане на делата, за 90% от които това е станало в 3-месечен срок. Трайно висок е процентът на постановените съдебни актове в едномесечен срок от обявяването им, като общо за всички видове дела е малко над 98%.

В Окръжен съд - Русе започна делото срещу бизнесмена Пламен Бобоков за държане на 50 върхове на стрели и копия.

Арехологическите обекти представляват движими културни ценности, които, по смисъла на разпоредбите на Закона за културното наследство, не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред. За държане на повече от 3 такива обекта Наказателният кодекс предвижда до 6 години затвор и глоба от 3000 до 15 000 лева, като съдът може да наложи и конфискация на имущество.

На днешното разпоредително заседание, съдът остави без уважение исканията на защитата на подсъдимия за прекратяване на делото и за отмяна на обезпечението, приемайки ги за неоснователни. За следващото съдебно заседание, ще бъдат призовани всички свидетели и вещи лица.

Според Пламен Бобоков, делото е един фарс. Той заяви, че няма спомен откъде са се появили археологическите ценности.

По време на заседанието, стана ясно, че стойността на археологическите обекти е около 650 лева.

Следващото заседание по делото е насрочено за 12 април.

440 наказателни дела са постъпили за разглеждане в Окръжния съд в Разград през миналата година.

От доклада на институцията става ясно, че се наблюдава намаление от 2% спрямо 2018-та. Най-голям спад е отчетен при престъпленията против стопанството – с 67%. При деянията против собствеността намалението е с 60%. Със 17% по-малко пък са наказателните дела за престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации.

Увеличение е отчетено при общоопасните деяния - с 13% спрямо 2018, като то се дължи най-вече на престъпленията по транспорта. Намалял е процентът на осъдените лица за извършени престъпления от общ характер - 46 души, което е с 12 % по-малко спрямо предходната година.

От доклада на Окръжния съд в Разград става ясно, че на "лишаване от свобода" до 3 година са осъдени 34 лица, на затвор до 10 години – трима, а между 10 и 30 години – 4 лица. През миналата година, в Разградския окръжен съд най-много са били частните наказателни дела, които представялват почти половината или 48% от внесените за разглеждане 440 дела.

Три години ефективна присъда получи 76-годишният пенсионер Петко Славов за това, че по непредпазливост е блъснал с камиона си и убил 5-годишно дете в русенския квартал "Долапите" през ноември миналата година.

Заради съкратената процедура, по която се води делото, първоначалната присъда от 4 години и половина беше намалена с една трета. Окръжният съд в Русе определи наказанието да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Освен това на 76-годишния Петко Славов му се отнема и правото на управлява МПС в срок от 5 години. Съдът обаче го оневини за това, че е избягал от местопроизшествието и го оправда по обвинението в чази част.

От прокуратурата казаха, че са удовлетворени от наказанието, но най-вероятно ще протестират частичното оневиняване за това, че е избягал. Тъй като от защитата поискаха условна присъда, адвокатът на Петко Славов заяви, че ще прецени дали да обжалва наказанието, след като се консултура с подсъдимия.

Това може да стане в законоустановения срок пред Апелативния съд във Велико Търново.

"Топлофикация" - Русе е осъдена да заплати 80 000 лева обезщетение на жената, паднала в дупка с вряла вода през декември миналата година.

Окръжният съд уважи изцяло предявените искове за причинени неимуществени и имуществени вреди.

Съдът е взел предвид конкретните и специфични особености в казуса като болнично лечение в продължение на три седмици, обезболяване с морфин, претърпени седем оперативни интервенции, наличието на опасност за живота на пострадалата поради развития белодробен оток и интоксикация, останалите трайни белези по крайниците, липсата на пълно възстановяване и продължаващи година след инцидента болки с вероятност за трайно увреждане. Вземайки предвид и нанесената емоционална и психическа травма и настъпилото рецидивиращо депресивно разстройство, съдът по справедливост е определил обезщетение в размер на 80 000 лева, с което е уважил претенцията в пълен размер.

В мотивите си съдът коментира всички доказателства по делото – писмени документи и експертизи, които установяват, че е налице бездействие на служителите на ответника при изпълнението на възложената им работа, а именно да обезопасят мястото, което е довело до инцидента. Съдът е счел, че възражението на ответника за съпричиняване от страна на ищцата е несъстоятелно, защото не гражданите имат задължение да следят къде има авария и дали от мястото на теча излиза пара, за да я заобиколят, а в задълженията на топлопреносното предприятие е да констатира аварията и да обезопаси мястото, за да предотврати инциденти.

Решението на Окръжен съд – Русе подлежи на обжалване в двуседмичен срок.

Страница 1 от 10