През февруари Окръжна и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 58 наказателни производства. Обвинителните актове са 32 срещу 41 лица.

Най-много са престъпленията против собствеността – 18. Следват общоопасните срещу, които има внесени 6 обвинителни акта. През периода са извършени и 5 престъпления против стопанството. Има две обвинения за документни престъпления и по едно за деяния срещу реда и общественото спокойствие и против личността. Внесени са и 16 предложения за споразумения срещу 19 лица, както и 10 за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни санкции.

През февруари не е имало дела и възложени прокурорски проверки със значим обществен интерес.

49 наказателни производства са внесли през декември Окръжна и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район.

Обвинителните актове са 28, като 17 от тях са за общоопасни престъпления. 5 пък са внесените обвинения за деяния против собствеността и 4 - срещу брака и семейството. По 1 престъпелние има против личността и реда и общественото спокойство. Внесен е и 1 акт за документно престъпление.

През декември не е имало обвинения за деяние против правата на гражданите, стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система и против дейността на държавни органи и обществени организации. Внесените предложения за споразумения са 13, а такива за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни санкции са 8 срещу 8 лица.

Не е имало дела и възложени проверки със значим обществен интерес.

През август Окръжна прокуратура в Разград е внесла в съдилищата 69 наказателни производства.

От тях броят на обвинителните актове е 21 срещу 22 обвиняеми лица.

Най-много са общоопасните престъпления – 8, следвани от тези против собствеността – 7 и против стопанството – 3. Има по едно престъпление против личността и против реда и общественото спокойствие. Внесен е и акт за едно документно престъпление.

През август няма престъпления против правата на гражданите, брака и семейството и против финансовата, данъчната и осигурителната система. Няма и престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации.

Внесени са 18 предложения за споразумения.

Срещу 32 лица пък са внесени 30 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл. 78 а от НК в размер от 500 до 5 хиляди лева.

През май Окръжната и трите районни прокуратури в Разградския съдебен район са внесли 51 наказателни производства в съдилищата. Общият брой на обвиняемите лица е 57.

Обвинителни актове са 28 срещу 31 лица.

Най-много са актовете за общоопасни престъпления – 9, следвани от деяния против собствеността, за които са внесени 8 акта. Три са обвиненията за престъпления против стопанството. По два акта са внесени за престъпна дейност срещу финансовата и данъчната система, против брака и семейството и за документни престъпления. По един акт прокурорите са внесли за престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и за престъпна дейност против личността.

Внесените предложения за споразумения са 7, а за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания – 16.

През периода не е имало дела и възложени проверки със значим обществен интерес. 

В разградските правораздавателни органи са на ход кадрови промени.

След състоялия се конкурс за окръжен прокурор на поста е назначен Тихомир Тодоров, който досега бе заместник. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го избра измежду трима кандидати, с 8 гласа "за". Така Висшия съдебен съвет гласува доверие на Тихомир Тодоров за първи мандат като административен ръководител на Окръжна прокуратура Разград.

Кадрова промяна предстои и в управлението на Административния съд. Институцията чества 10 години от създаването си. Успоредно с това изтича вторият мандат на досегашния председател в Разград Ива Ковалакова-Стоева.

Висшият съдебен съвет вече обяви конкурс за поста. Към момента има подадени документи от един кандидат - Таня Дамянова. Тя е заместник-председател на Административния съд, с дългогодишен стаж в системата, завършила е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Мандатът на досегашния председател изтича на 16 март. 

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.