През август Окръжна прокуратура в Разград е внесла в съдилищата 69 наказателни производства.

От тях броят на обвинителните актове е 21 срещу 22 обвиняеми лица.

Най-много са общоопасните престъпления – 8, следвани от тези против собствеността – 7 и против стопанството – 3. Има по едно престъпление против личността и против реда и общественото спокойствие. Внесен е и акт за едно документно престъпление.

През август няма престъпления против правата на гражданите, брака и семейството и против финансовата, данъчната и осигурителната система. Няма и престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации.

Внесени са 18 предложения за споразумения.

Срещу 32 лица пък са внесени 30 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл. 78 а от НК в размер от 500 до 5 хиляди лева.

През май Окръжната и трите районни прокуратури в Разградския съдебен район са внесли 51 наказателни производства в съдилищата. Общият брой на обвиняемите лица е 57.

Обвинителни актове са 28 срещу 31 лица.

Най-много са актовете за общоопасни престъпления – 9, следвани от деяния против собствеността, за които са внесени 8 акта. Три са обвиненията за престъпления против стопанството. По два акта са внесени за престъпна дейност срещу финансовата и данъчната система, против брака и семейството и за документни престъпления. По един акт прокурорите са внесли за престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и за престъпна дейност против личността.

Внесените предложения за споразумения са 7, а за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания – 16.

През периода не е имало дела и възложени проверки със значим обществен интерес. 

В разградските правораздавателни органи са на ход кадрови промени.

След състоялия се конкурс за окръжен прокурор на поста е назначен Тихомир Тодоров, който досега бе заместник. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го избра измежду трима кандидати, с 8 гласа "за". Така Висшия съдебен съвет гласува доверие на Тихомир Тодоров за първи мандат като административен ръководител на Окръжна прокуратура Разград.

Кадрова промяна предстои и в управлението на Административния съд. Институцията чества 10 години от създаването си. Успоредно с това изтича вторият мандат на досегашния председател в Разград Ива Ковалакова-Стоева.

Висшият съдебен съвет вече обяви конкурс за поста. Към момента има подадени документи от един кандидат - Таня Дамянова. Тя е заместник-председател на Административния съд, с дългогодишен стаж в системата, завършила е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Мандатът на досегашния председател изтича на 16 март. 

Образувано е досъдебно производство на Районна прокуратура в Разград за замърсяване на въздуха и река Бели Лом.

Това е направено по описа на ОД на МВР срещу неизвестен извършител затова, че за времето от 07.10.2015г. до 03.11.2016г. е замърсил въздуха и реката и с това ги е направил опасни за хора, животни и растения. Това е престъпление по чл. 352, ал.1 от НК, съобщиха от Окръжната прокуратура.

От отчета за дейността през януари, става ясно, че Окръжната и трите районни прокуратури са внесли общо 57 наказателни производства. От тях обвинителните актове са 42 срещу 52 лица.

За престъпления против личността и семейството са внесени по 2 акта, а за дейност срещу собствеността – 18. За престъпления против стопанството актовете са 4, срещу дейността на държавни органи и обществени организации – 1. За документни престъпления има 3 акта.

Внесени са и три обвинения за престъпна дейност срещу реда и общественото спокойствие, а за общоопасни престъпления има 8 акта. 

През тази година ще има нов окръжен прокурор в Разград.

На 14 февруари изтича вторият мандат на административния ръководител на Окръжна прокуратура Огнян Дамянов и според закона за съдебната власт той не може да заема този пост.

Поради това на 13 декември по надлежния ред бе обявен конкурс. Срокът за кандидатстване е до средата на януари.

Към момента има един кандидат - заместник-окръжния прокурор Тихомир Тодоров. Тихомир Тодоров е на поста заместник-окръжен прокурор от 2010 година досега. От 19 години работи в прокуратурата, а преди това -  като инспектор в Регионална дирекция на вътрешите работи, в Окръжна следствена служба.

От страна на Районна прокуратура за него е депозирано положително становище

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.