fbpx

Въпреки пандемията посетителският интерес към обектите на Регионалния исторически музей в Разград се е увеличил през миналата година.

Постъпилите средства са близо 30 000 лева, което е сравнимо с приходите от предкризисната 2018 година.

Затвърждава се и тенденцията най-посещаваните обекти да са Интерактивният музей и древният Абритус.

Приоритетите на Регионалния исторически музей в Разград за тази година са насочени към основните дейности за изследване, събиране, грижа и опазване на движимото и недвижимото културно наследство.

Планираните за тази година инициативи включват и старт на процедурата за присъждане наградата на името на Анание Явашов.

Вижте повече подробности във видеото.

Целия отчет на директора на Историческия музей в Разград Таня Тодорова може да гледате ТУК!

Пълен запис от провелата се днес пресконференция на директора на Регионалния исторически музей в Разград Таня Тодорова.

На нея тя отчита свършеното от културната институция през 2021 година.

Инвестиции за близо 5 милиона лева са направени в община Разград през тази година.

Това стана ясно от отчета на общинското ръководството за 2021.

Най-големият дял от средствата е за ремонти на улици в общината за над 3 700 000 лв.

За канализация на 4 улици в Разград са инвестирани 400 000 лв. Около 260 000 лева пък са дадени за реконструкция на покриви на сгради общинска собственост, а за ремонти и строеж на сгради общинска собственост – над 165 000 лв.

Изградени са и площадки за игра и за разхождане на домашни любимци за 89 000 лв.

Благоустроено e и пространството около спортна зала "Абритус" за 234 000 лв. Довършването на залата и пускането й в експлоатация е сред приоритетите на местната управа за 2022 година

В началото на годината започва изграждането на трета клетка на Регионалното депо за битови отпадъци, както и на сепарираща инсталация до него.

Денчо Бояджиев обяви още, че през следващата година ще започне и реконструкцията на градския парк.

Вижте повече подробности във видеото.

Община Търговище поддържа стабилното си финансово състояние и през 2020, въпреки трудностите, породени от пандемията от COVID-19.

Това обяви заместник-кметът Валентин Велчев при представянето на отчета за изпълнение на бюджета за предходната година. В обсъждането участваха и кметът д-р Дарин Димитров, председателят на Общинския съвет Емине Якубова, и граждани.

"Пандемията безспорно оказа влияние върху изпълнението на бюджета, тъй като всички общини имаха допълнителни разходи, свързани с мерките за борба с коронавируса. С един по-консервативен подход, ефективно и по-икономично управление на ресурсите, все пак се справихме", заяви Велчев.

През 2020 постъпилите приходи с държавен характер са 34,1 млн. лв., а тези с общински характер – 20,3 млн. лв. Участието на държавата в общинския бюджет е 76% от всички приходи. Неданъчните приходи са 14%, а приходите от имуществени данъци и други данъци – 10%.

Най-голям дял на разходите при делегираните от държавата дейности продължава да заема функция "Образование" – 69%. Следват функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – 11%; функция "Общи държавни служби" – 8%; функция "Здравеопазване" и функция "Почивно дело и култура" – по 5%; функция "Икономически дейности и услуги" – 2%.

При разходите за местни дейности най-голям дял има функция "Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда" – 32%. Тук са включени разходите, свързани с дейностите по ремонти и поддържане на уличната мрежа и осветлението, дейности възложени на Общинските предприятия "БКС" и "Флора" и дейностите по план-сметката за чистота. 18% заемат разходите за функция "Образование", По 16% са разходите, свързани с дейността на "Домашен социален патронаж" и функция "Икономически дейности и услуги". Функция "Почивно дело и култура" заема 10% от разходите, а "Общи държавни служби" – 5%.

Актуализираният план към края на 2020 на разчета за капиталови разходи е на стойност 10,4 млн. лв.

Отчетени бяха и проектите, финансирани със средства от Европейския съюз, част от които са този за разширението на бул. "Трайко Китанчев", изграждането на центрове за възрастни и лица с психични разстройства в село Съединение и други.

Годишният отчет на изпълнението бюджета е заверен от Сметната палата. След одита е изготвен доклад, който ще бъде внесен и на сесия на Общинския съвет.

Целият отчет може да гледате в "От първо лице" на ТОЗИ ЛИНК!

Пълен запис от публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Търговище за 2020 година.

Страница 1 от 22