fbpx

Падна мазилка от сграда-паметник на културата по улица "Александровска" в Русе. При инцидента няма пострадали пещеходци. Въпреки че има предписание за обезопасяване на фасадите, собствениците на имота не са предприели никакви мерки.

В момента мястото е заградено с лента, тъй като поради лошото състояние на фасадата, има опасност от втория и третия етаж да продължава да пада мазилка или каменни късове от орнаментиката на сградата. Хората, които работят в търговските обекти на първия етаж са притеснени, че може някой да пострада, заради безотговорността на собсвтениците. 

След поредния инцидент, на собсвтениците на сградата отново ще бъде направено предписание за обезопасяване на фасадата.

Въпреки забавянето с няколко години, ремонтът на бившата музикална гимназия в Русе може би ще бъде подновен. Там ще се помещава първият частен музей за съвременно и антично изкуство. Стана ясно, че договорът между инвеститора и областната управа е бил удължен до следващата година.

Анексът предвижда 450 000 лева неустойки, ако сградата не бъде възстановена. Обезщетенията за забавеното строителство, които дължи инвеститорът, ще се включат в реконструкцията. По договор купувачът се ангажира да реставрира напълно външната архитектура на сградата, като предостави 60% от разгънатата застроена площ за изкуство.

Припомняме, че имотът бе закупен на търг през 2007 за над 440 хиляди лева. Инвестицията в бъдещия музей трябваше да бъде за 2 милиона евро. Работата се забави заради дългото съгласуване на изготвените проекти с Националния институт за опазване на недвижимото културно наследство.

Сграда на улица "Борисова", където ще се помещава музеят, е деактувана като национален паметник на културата от публична в частна държавна собственост.

Във Велико Търново тече реставрационна дейност по близо 20 стари сгради.

През изминалата година още 20 къщи - паметници на културата, са ремонирани в старата столица. Те са разположени в историческата част на града по улиците "Независимост", "Стефан Стамболов", "Велчо Джамджията", "Михаил Кефалов" и др.

Реставрацията ще продължи с още 18 странни сгради. По 8 от тях вече тече строителна дейност, а собствениците на останалите са изразили готовност за действие.

36 повторни предписания за предприемане на необходими ремонтни дейности по фасади, покриви и конструкция на сгради, са издадени на собственици на паметници на културата. Други 56 къщи по второстепенни улици пък са инспектирани от комисия, състояща се от специалисти по културно-историческо наследство и по строителство и устройство на територията.

От Община Велико Търново апелират силуетните планове на сградите и отредените фасадни цветове да не бъдат променяни по време на ремонтите, за да бъде запазен автентичният облик на Велико Търново.

Необходимите изисквания за извършване на реставрационни дейности могат да бъдат открити в дирекция „Строителство и устройсво на територията”.

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен е потърсил съдействие от Министерството на отбраната за обезопасяването на сградата на бившия Дом на народната армия в центъра на Разград.

Това е станало след сигнали от граждани за състоянието на зданието.

В началото на седмицата областният управител е изпратил писмо до Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" във военното Министерство. В него той е уведомил ведомството, че сградата на Гарнизонния военен клуб със застроена площ от близо 340 кв.м., е в изключително тежко аварийно състояние.

Според Закона, поддържането и ремонтите на имотите-държавна собственост се извършват от ведомствата, на които са предоставени за управление.

Към писмото на областния управител е приложен Актът за публична държавна собственост на недвижимия имот с предоставени права на управление на Министерството на отбраната.

Областният управител Гюнай Хюсмен е разговарял по темата и с министъра на отбраната Красимир Каракачанов, който е поел ангажимент да проучи проблема и да съдейства за разрешаването му.

Страница 2 от 2