fbpx

830 милиона лева е прогнозната стойност на средствата, които могат да се инвестират по проекти в Плана за интегрирано развитие на община Русе до 2027 година.

Финансирането ще бъде предимно по национални и европейски програми и в малка степен от местния бюджет.

Основните фокуси в плана за интегрирано развитие са формулирани в три стратегически цели. 

При изготвянето на плана активно участие взеха представителите на бизнеса, академичната общност и гражданите. Предложенията на гражданите в плана за развитие са свързани най-вече с подобряване на инфраструктурата, чистотата и екологията.

Ясни са и начините за финансиране на бъдещите проекти в Плана за интегрирано развитие.

Вижте повече подробности във видеото.

Правителството одобри днес оперативния план за приемане на еврото.

Това съобщи вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев след заседанието на Министерски съвет.

Предстоят редица законодателни промени, в това число и промяна в Закона за БНБ.

Вижте повече подробности във видеото.

Подготвят създаването на План за интегрирано развитие на община Русе до 2027 година.

Документът определя регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети. 

Планът засяга абсолютно всичко, което е свързано с развитието на един град. Той се разработва в няколко части, чрез които се извършва анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината.

В момента на сайта на Община Русе са достъпни три анкети. Всички предложения, постъпили там, ще бъдат обединени и включени в плана.

Срокът за приемане на предложенията е до 10 април, но от Общината имат готовност да го удължат, за да се съберат повече идеи от гражданите, бизнеса и академичните среди.

Вижте повече подробности във видеото.

Приемат програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Разград за периода 2022 – 2025 година.

Предложението ще бъде разгледано и гласувано на предстоящото на 23 ноември редовно заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО от 13:30 часа.

Днес, по време на постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, заместник-кметът Добрин Добрев обясни защо се налага да бъде приета тази програма.

На заседанието на комисията съветниците одобриха план-извлечение за ползване на дървесина от общинското предприятие "Разградлес" през следващата година. 

Предложението е прогнозното количество дървесина за ползване през 2022 година да бъде в размер до 40 000 кубични метра.

Вижте повече подробности във видеото.

Пълен запис от провелото се вчера обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Търговище за периода 2021 - 2027 година.

Страница 1 от 5