fbpx

До 14 април продължава публичното обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Разград за периода 2021 - 2027 година.

Становища и предложения за допълнения на проекта на план могат да бъдат подавани на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на общината на адрес: гр. Разград, бул. "Бели Лом" 37А.

Планът за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 години. В него са определени зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.

Зоните за територията на град Разград са 3 – "Бели Лом", "Орел" и Бизнес зона "Перистър". Освен трите градски зони, в ПИРО са определени и две зони със специфични характеристики, едната включва останалите 21 населени места в община Разград, а другата – поречието на река Бели Лом от извора й до съседни общини.

Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Разград е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Разград е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Документът е 197 страници, включва и индикативен списък с над 50 проекта, може да се прочете ТУК.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Разград разчита на активното участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Приеха план за интегрирано развитие на община Сливо поле за следващя програмен период до 2027 година.

Той беше одобрен на заседание на Общинския съвет.

Определени са две зони за въздействие според възможностите за развитие на територията.

Приоритетните области са туризъм и околна среда с обхват селата Бабово, Бръшлен и Ряхово и зона "обществени услуги и икономическо развитие", която включва Сливо поле и Голямо Враново.

Към плана за интегрирано развитие на община Сливо поле е разработена програма за реализацията му с индикативна финансова таблица, както и комуникационна стратегия за подготовка, изпълнение и отчитане на плана.

Вижте подробностите във видеото.