fbpx

На 9,5 милиона лева възлиза план-сметката за чистота на община Търговище за следващата година.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

 

Най-много са заложените средства за изграждане на новата клетка на депото за битови отпадъци край село Пайдушко – 3,7 млн. лв. За събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране са отделени близо 1,3 млн. лв.

За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване са предвидени около 1,5 млн. лв.

Общо план сметката възлиза на 9,5 милиона лева, което е с 2 милиона повече в сравнение с предходната година. От Общината уточняват, че през 2023 размерът на таксата за битови отпадъци няма да се променя.

Проектът на план-сметката за чистота е публикуван за обществено обсъждане. Писмени предложения и становища се приемат в Центъра за административно обслужване, както и на електронната поща на Община Търговище.

Малко над 7,5 милиона лева е план-сметката за чистота на Община Търговище за следващата година.

Тя беше одобрена единодушно с 26 гласа "За" на днешното заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО.

Не се предвижда увеличение на такса "Битови отпадъци" за населението и фирмите, обяви при представянето на план-сметката заместник-кметът Валентин Велчев.

Тъй като няма да има увеличение на таксата, ще се наложи дофинасиране на план-сметката с други местни приходи. Увеличеният размер на разходите идва най-вече от екоотчисленията за над 1 300 000 лева.

Вижте повече подробности в репортажа.

Над 6,1 милиона лева да бъде план-сметката за чистота и третиране на битовите отпадъци в Община Разград.

Това предлага кметът Денчо Бояджиев за одобрение от общинските съветници на последното за годината заседание на местния парламент на 23 декември. Направен е анализ за необходимостта от нов размер на такса "Битови отпадъци".

Тъй като план-сметката за тази година не беше одобрена както и предложените нови размери на такса битови отпадъци, се получи нарастване на неразплатените средства спрямо 2020 като се очертава недостиг от около 1 700 000 лева. Те следва да се добавят към разходната част на бюджета на община Разград за 2022.

Близо 4 300 000 лева е очакваното изпълнение на приходите от такса смет до края на годината, което не съответства на обема и стойността на предоставените от Община Разград услуги за третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на населените места.

Ако останат действащите размери на такса "Битови отпадъци" ще се запази тенденцията от последните години за натрупване на неразплатени средства към изпълнителите и дължимите отчисления, а с това следва увеличаване на дефицита в дейност "Чистота" и опасност от нарушаване на съществуващата организация по поддържане чистотата на населените места в община Разград.

Поради тези причини, с депозираната докладна записка се предлага такса "Смет" за 2022 да се начислява според количеството отпадък, измерен с вместимостта и броя на заявените за ползване съдове за битови отпадъци. При обективна невъзможност да се определи количеството, таксата да се начислява пропорционално на предполагаемия обем на отпадъците на база данъчната оценка на имота.

Няма да има повишение в таксата за битови отпадъци в Търговище през 2022.

Това обяви днес при представянето на план-сметката за чистота кметът д-р Дарин Димитров (гледайте го ТУК).

За пръв път проектът е публикуван и за обществено обсъждане в сайта на Общината. Гражданите могат да дават предложения и становища по нея в срок до 17 декември, включително на електронната поща на общината или в Центъра за административно обслужване.

План-сметката за догодина възлиза на малко над 7,5 млн. лв. Разходите по нея обаче се очаква да са с близо половин милион лева повече от приходите от таксата за битови отпадъци, която финансира план-сметката.

Увеличените разходи се дължат основно на таксата за отчисления, които Общината прави към Регионалната инспекция по околната среда и водите, разясни зам.-кметът Валентин Велчев.

Междувременно продължава работата по изграждането на новата клетка на депото край село Пайдушко. Очакванията са в края на 2022 гodina Общината да извозва битовите си отпадъци там.

Пълен запис от провелата се днес пресконференция на кмета на Община Търговище д-р Дарин Димитров и неговия заместник Валентин Велчев, във връзка с план-смектата за чистота през следващата година.

Ad Sidebar