fbpx

Тази седмица започва делото по обжалването на екологичната оценка на трасето на автомагистралата Русе - Велико Търново.

Това съобщи народният представител от Обединени патриоти Искрен Веселинов. Според него, въпреки очакваното забавяне, процедурите по възлагане на поръчката за изпълнение на първите два лота може да стане до края на годината.

През тази година се очаква да започне ремонтът на пътя Русе - Кубрат, обяви още Искрен Веселинов.

Също така това лято от Агенция "Пътна инфраструктура" предвиждат цялостен ремонт на 20 километра от пътя за Бяла между разклона за Две могили (района на "Мидата) и Русе.

Улица "Милкова ливада" в квартал "Родина - 3" е поредната в Русе, която не е предложена за ремонт със средства от кредита, който възнамерява да тегли Общината.

Въпреки, че не е основна, хората смятат, че улицата има нужда от обновяване, тъй като плащат данъци и искат да не си разбиват колите в дупките, а според тях вече дълго време улицата се нуждае от ремонт.

Живеещите в квартала казаха, че за последно тя е кърпена преди години, но оттогава не е правено нищо по нея и постепенно се разбива. 

Проблемите в квартала не приключват само с дупките обаче, разказаха жителите на "Милкова ливада". Те поставиха и проблема с липсата на паркоместа, а блоковете, които са на нея са големи. Вместо това обаче те си имат голяма ливада, която дори не се поддържала добре през лятото, разказаха още те.  

Хората от "Милкова ливада" не могат да си обяснят и как така вместо тяхната улица, в плана за обновяване е включена "Черни връх".

Кадри от нея ще видите във видеото. Оставяме на вас да прецените, коя от двете се нуждае повече от ремонт.

Община Търговище започва изработването на схема за организация на движението.

Вече е възложено разработването на проект за План-схема на комуникационно-транспортната мрежа и генерален план за организация на движението в града.

Досега Търговище не е имал цялостен транспортен план, като в различни периоди са били разработване различни части от града.

В плана ще се съдържат предложения за подобряване на пропускателната способност на кръстовищата, реконструкция на някои от съществуващите и изграждане на нови връзки. Предвижда се също в него да има предложения за обособяване на еднопосочни улици, които да облекчат трафика в някои райони.

Една от целите на транспортния план е да подобри разпределнието на транспортните и пешеходните потоци по вид, място и време. Той ще предложи осигуряване на допълнителни места за паркиране и намаляване на конфликтните зони в града. Ще се създаде и възможност за обособяване на велосипедни алеи по улиците, където е възможно, съобщават още от Община Търговище.

Проектът за транспортна схема ще бъде представен пред обществеността. Очаква се той да бъде готов до края на годината.

От групата на ГЕРБ в Общински съвет - Разград внасят докладна записка за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на местния парламент Стоян Димитров и избор на нов с тайно гласуване.

Основният мотив за смяната според вносителите е, че липсва добра организация на работата на Общинския съвет.

Всички докладни бяха обсъдени на постоянните комисии преди редовното заседание на местния парламент, което ще се проведе на 29 май. 

На постоянната комисия по устройство и развитие на територията към Общински съвет - Разград, извън докладните беше разгледано писмо от граждани, с което възразяват на проект за частично изменение на действащия регулационен план в района на квартал 252 до блок "Дан Колов". 

Общината изрази становище, че ще се съобрази с исканията им, но с отпадане на ревизията на регулационния план проблемите в тази точка на града оставали нерешени. Причината е, че уличната и вътрешната регулация там вече са неприложими, стана ясно на комисията. На заседанието присъства и един от собсвтениците на имоти в района, който иска тази промяна да се случи.

След празниците се предвижда среща с гражданите, за да им се обясни защо е необходимо това изменение на плана за регулация.

Утре пък Общинският съвет в Разград ще проведе тържествено заседание по случай 24 май. Гледайте го НА ЖИВО по телевизия КИС 13 от 13:30 часа.

През 2016 година в община Разград е реализирано изпълнение на приходите в размер на над 8 500 000 лева. Данните сочат че това са 110% при план 7 730 000.

При данъчните приходи изпълнението е 116 на сто. Също толкова е и реализацията при имуществените данъци. По-слаби са резултатите на събираемостта при патентния данък и налога върху недвижимите имоти – съответно 96 и 95%. Най-голямо е изпълнението при данъка върху превозните средства - 125%. Данъкът за придобито имущество е изпълнен на 111, а таксата за битови отпадъци – на 108%.

През миналата година данъчната служба е завела 294 дела за принудително събиране на задължения. Издадени са 1200 акта, като близо една трета от длъжниците са се разплатили. Които не си плащат доброволно, се предават на частен изпълнител. Актове, по които няма издължаване се пращат в Агенцията за приходите, като миналата година там са предадени 417 преписки, а 290 - на частен съдебен изпълнител.

Тази година съобщенията до гражданите за дължимите данъци и такси ще бъдат разпратени до 1 март. Всички задължени лица могат да си извадят персонален идентификационен номер, чрез който по интернет да проверяват задълженията си.

До 31 януари е срокът за подаване на декларации за патентния данък, а плащането на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци започва от 1 март. До 30 април може да се ползва 5% отстъпка. 

Страница 3 от 3