fbpx

400 данъчни декларации са подадени в офиса на НАП в Русе от началото на годината досега. Близо 2/3 от тях са пуснати по електронен път.

Тазгодишната данъчна кампания ще приключи на 30 април. Може да се ползва отстъпка, но не повече от 500 лева. Ново тази година е доброволното деклариране на необлагаеми доходи.

От началото на февруари ще се въведат в експлоатация виртуални и физически ПОС терминали в офисите на НАП. За Русе са предвидени 10 такива устройства в салоните за обслужване на клиенти.

От НАП напомнят, че хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски, вече ще плащат по 20,40 лева на месец.

С 15 гласа „за“ и двама въздържали се, Общинският съвет в Две могили гласува да опрости дълг от близо 36 хиляди лева на земедеци от село Острица.

Това стана днес на редовното заседание на местния парламент, което КИС 13 излъчи пряко.

Припомняме, че проблемът е от 2011 година, когато земеделците са кандидатствали за субсидия и са сключили договор с общината за наем на пасища и мери. В последствие обаче площта е намалена и те отпадат от подпомагането, но договорът за наем с общината остава като през годините се натрупва огромна сума с лихви, която е непосилна за земеделците. Затова по тяхна молба, днес Общинският съвет взе решение да им опрости дълга.

На днешното заседание на Общинския съвет бе гласувана докладна записка във връзка с осигуряване на средства за изграждане на компостираща и сепарираща инсталация за отпадъци на регионалното депо в Бяла.

Беше прието сумата от около 650 хиляди лева да бъде обезпечена от годишните отчисления на Община Две могили към Министерството на околната среда и водите. 

Животновъди от село Острица трябва да платят близо 38 хиляди лева на Община Две могили за наем на пасища и мери.

Тъй като решението на съда е окончателно, стопаните са длъжни да се разплатят по договор с Общината. От друга страна обаче, предвид социалния характер на проблема, общиснките съветници са категорчини че трябва да се търси начин за смекчаване на тежестта по плащанията.

Сагата е започнала още през 2011, припомни кметът на общината Божидар Борисов.

Подобни дела за наем на пасища се водят и в други населени места в общината за около 74 хиляди лева.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са платени повече от 3 дължими месечни вноски за период от 36 месеца, напомнят от Агенцията за приходите в Русе.

Това се отнася най-вече за сезонно наетите лица, които остават без постоянна работа след кампаниите в туризма и селското стопанство, уточняват от НАП.

Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими вноски за последните 5 години. 

Само до 31 март може да се ползва отстъпката от 5 процента при облагане на доходите на физическите лица, напомят от агенцията за приходите в Русе. В същия срок трябва да бъде подадена и данъчната декларация. От началото на данъчната кампания в офиса на НАП в Русе са подадени близо 5000 декларации по закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

31 март е крайният срок и за фирмите за подаване на годишни декларации за облагане с корпоративен данък. От всички подадени данъчни декларации, около 1500 са по електронен път с ПИК .