fbpx

Община Разград може да кандидатства с проект по "Красива България" за ремонт на сградата на център "Емилиян".

Това ще стане по Мярка "Подобряване на социалната инфраструктура", стана ясно на заседание на постоянните комисии към Общинския съвет.

Предложението ще бъде разгледано и гласувано на предстоящата на 27 януари сесия на местния парламент. Заместник-кметът Добрин Добрев представи основните дейности по проекта за ремонт на Центъра.

Програмата дава възможност да бъдат финансирани до 50% от дейностите.

Всички докладни ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на Общинския съвет.

То ще започне с тържествена част по повод Деня на Разград, в която ще бъдат гласувани и три номинации за удостояване със званието "Почетен гражданин на Разград" - на Герхард Робел, Ремзи Реджеб и посмъртно на Стоян Стоянов.

Телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО заседанието на Общинския съвет на 27 януари от 11:00 часа.

С близо 7 милиона лева се увеличава бюджетът на Община Разград за тази година заради направени корекции.

Така първоначално при приемането му, финансовата рамка беше в размер на 70,5 милиона лева, а сега е над 77,1 милиона лева.

Предложения за корекции в бюджета бяха обсъдени и на постоянните комисии към Общинския съвет преди заседанието на местния парламент на 29 ноември.

В докладната записка за изменение на бюджета за тази година има предложение за пренасочване на общо над 15 000 лева остатъци спрямо предвидените първоначално средства за закупуване на съоръжения за поддържане на зелените площи в общината.

На заседанието на комисията бе поставен и въпросът за кадровата обезпеченост на разградската болница в момента. Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев пое ангажимент да се направи среща с и.д. изпълнителен директор на лечебното заведение.

Предвижда се срещата да се проведе през декември.

Краткосрочна Програма до 2025 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива бе обсъдена на заседание на постоянните комисии към Общинския съвет в Разград.

Заседанието на местния парламент ще се проведе на 27 септември, а телевизия КИС 13 ще го излъчи НА ЖИВО от 13:30 часа.

По време на постоянните комисии бе обсъдено внесено изменение на бюджета на Община Разград за 2022 година. Става дума за икономия от близо 318 хиляди лева.

Община Разград е получила от държавата допълнителни средства в размер на близо 1 милион лева, като над 500 000 са за капиталови разходи.

Съветниците одобриха на заседанието и докладна записка, която касае определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за 2023 година.

Вижте повече подробности във видеото.

В Разград започна подготовката за предстоящото заседание на Общинския съвет, насрочено за 15 април.

На него ще бъде разгледат проектът за бюджет на общината за тази година. Телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО сесията в петък от 11:00 часа.

Днес се проведе заседание на постоянната комисия по устройство и развитие на територията и по транспорт.

Бе представено становище на сдружение с нестопанска цел "Зелена стъпка" Разград, във връзка с предвидения в бюджета ремонт на велоалеята към зоната за отдих "Пчелина".

Има предложение да се изгради свързваща инфраструктура в участъците от района на "Абритус" до "Пчелина", като така велоалеята да се превърне в бъдещата градска веломрежа.

Председателят на Общинския съвет Стоян Димитров даде предложение Общинската администрация да подготви решения, чрез които в Разград колкото се може повече хора да ползват велосипеди за придвижване.

Според общински съветници се налага да се поставят и информационни табели на велоалеята.

Вижте повече подробности във видеото.

В Разград се състояха заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет за подготовка на сесията, насрочена за 21 март.

Вече се проведе съвместно заседание на две от комисиите - по социална политика, трудова заетост и здравеопазване и по образование и наука.

На заседанието бе разгледано питане за това дали могат да се преотстъпват на средношколското общежитие средства от наеми за услугата по настаняване, което бе докладвано от председателя на постоянната комисия по образование Елка Неделчева.

Общинските съветници в двете комисии одобриха плана за работа на Общинския съвет по наркотични вещества през тази година и актуализираха неговия състав.

Всички докладни записки ще бъдат разгледани и гласувани на предстоящото заседание на Oбщинския съвет в Разград, което ще се проведе на 21 март. Телевизия КИС 13 ще го излъчи НА ЖИВО от 13:30 часа.

Страница 1 от 4
Ad Sidebar