fbpx

Около 2300 студенти очаква да приеме Русенския университет през новата академична година.

Специалностите са в 23 професионални направления от 7 области на висшето образование.

В условията на извънредна епидемична обстановка висшето училище в Русе има завършена онлайн система за прием на студенти, която позволява всички стъпки за кандидатстване и записване да се извършват от вкъщи.

За някои специалности кандидат-студентите трябва да се явят задължително на изпити, които обаче също могат се проведат онлайн.

Таксата за кандидатстване в Русенския университет остава без промяна за новата академична година.

Вижте още във видеото.

Пълен запис от провелата се днес пресконфренция на кмета на Община Разград Денчо Бояджиев и неговия заместник Руска Вътева относно новата система за прием на деца в първи клас.

Представиха системата за прием на деца в първи клас за следващата учебна година в Разград. Тя е съобразена както с броя на децата и местоживеенето им, така и с наредбата за физическата среда.

С новата система се въвежда райониране. При класирането водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, като това се доказва с удостоверение за адресна регистрация. Училищата могат да въведат и допълнителни критерии.

Системата е съобразена както с броя на децата и местоживеенето им, така и с Наредба №24 за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие, при спазване на прилежащите райони на обхват за общинските училища в Разград.

При съобразяване с тези данни и законови изисквания Община Разград предлага през учебната 2021/22 година да бъдат разкрити 16 паралелки за първи клас.

Сред аргументите за въвеждане на новата система е възможността по този начин да се преодолее дисбалансът между малките училища в селата и по-големите в общинския център.

До 30 март трябва да бъде утвърден училищният план-прием.

31 май пък е крайният срок за подаване на документи за записване на децата в съответното училище. Първото класиране трябва да бъде обявено на 4 юни.

Цялата пресконференция по темата с повече подробности може да видите ТУК!

Русенският университет започва онлайн кампания за предварително кандидатстване и записване за следващата академична година.

Освен на уеб базирана платформа е предвиден достъп и през интернет страницата на университета.

Във връзка с ограничаването на опасността от разпространение на COVID-19 и спазването на противоепидемичните мерки, Русенският университет съобщава на кандидат-студентите, че осигурява възможност за предварително онлайн кандидатстване с гарантиран прием за една избрана специалност в редовна форма на обучение.

Абитуриентите завършващите през тази година могат да се възползват от възможността за предварителен гарантиран прием в желана от тях специалност.

Освен директно на онлайн платформата е предвиден достъп и през интернет страницата на университета. Опцията ще бъде активна до 1 юли и се ползва след предварителна регистрация.

Вижте подробностите във видеото.

Около 1600 студенти ще започнат своето обучение в Русенския университет през тази година.

Единични свободни места има само в някои инженерни специалности, въпреки че пазарът търсел такива кадри, обясни за Новините на телевизия КИС 13 ректорът на висшето училище в Русе чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.

От ръководството на Русенския университет изразиха своето задоволство от приема, който се провежда в условията на сложна епидемична обстановка.

Записването на нови студенти ще продължи до 14 септември.

Страница 1 от 19