fbpx

Около 600 кандидат-студенти вече са се записали предварително в Русенския университет.

Висшето училище предлага обучение в 50 бакалавърски специалности в 23 професионални направления и над 100 акредитирани магистърски програми.

Приемът на студенти е постоянен процес във висшето училище в Русе, който започна още през ноември миналата година, обясни за Новините на телевизия КИС 13 заместник-ректорът на РУ проф. д-р инж. Пламен Кангалов.

На този етап около 600 души са се записали предварително, а други 500 ще участват в класиране. От записалите се досега се вижда, че към определени специалности кандидат-студентите имат голям интерес, който се запазва през годините. 

Първото класиране на кандидат-студентите за прием в Русенския университет ще бъде обявено на 6 юли.

Вижте повече подробности във видеото.

Искат увеличаване на броя на приетите деца в смесени групи в няколко детски ясли в Русе.

Ако предложението бъде прието от общинските съветници, то ще влезе в сила още от следващия месец.

По изискване на нормативната уредба в смесените яслени групи трябва да има от 8 до 16 деца. Сега обаче се налага капацитетът на такива групи в 6 ясли на територията на общината да бъде увеличен на 20 поради недостиг на места, който се наблюдавал през последните години.

Детските заведения отговарят на здравните изисквания като материално-техническата им база към момента е обзаведена и оборудвана за отглеждане на до 20 деца в смесена дневна група.

На по-късен етап се предвижда и детската ясла в "Дом майка и дет"е да се разшири с още две групи по 16 деца.

Вижте повече във видеото.

Започва кандидатстването за прием в първи клас в общинските училища в Търговище.

Съгласно утвърдената от Общинския съвет система, крайният срок е 21 май включително. Заявления могат да се подават на хартиен носител, на електронната поща на избраното училище или чрез електронен формуляр.

За всяко от училищата е определен прилежащ район. Основен критерий при класирането на децата е близостта на училището до настоящия или постоянния им адрес. Ако те са различни, при класирането се взема по-благоприятният от тях.

Родителите могат да подават документи за прием на децата си най-много в 3 училища, включително в тези, извън района на най-близкото до тях. В тези случаи обаче децата ще заемат свободните места, останали след класиране на децата, живеещи в прилежащия район на съответното заведение.

За предстоящата учебна година 6-те общински училища в Търговище са заявили 17 паралелки за прием в първи клас. Броят им е достатъчен, за да бъдат обхванати всички деца, навършващи 7-годишна възраст. През настоящата учебна година общият брой на първокласниците в общината е 422, от които 336 са в Търговище.

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 26 май на информационните табла и в интернет страниците на училищата. Записването ще се извърши в срок от 1 до 4 юни на място в учебните заведения.

По-късно през юни ще бъдат обявени останалите свободни места за второ и трето класиране.

Около 2300 студенти очаква да приеме Русенския университет през новата академична година.

Специалностите са в 23 професионални направления от 7 области на висшето образование.

В условията на извънредна епидемична обстановка висшето училище в Русе има завършена онлайн система за прием на студенти, която позволява всички стъпки за кандидатстване и записване да се извършват от вкъщи.

За някои специалности кандидат-студентите трябва да се явят задължително на изпити, които обаче също могат се проведат онлайн.

Таксата за кандидатстване в Русенския университет остава без промяна за новата академична година.

Вижте още във видеото.

Пълен запис от провелата се днес пресконфренция на кмета на Община Разград Денчо Бояджиев и неговия заместник Руска Вътева относно новата система за прием на деца в първи клас.

Страница 1 от 20