fbpx

В Административен съд - Русе дадоха ход на делото срещу заповедта, с която е утвърден държавният план-прием в училищата в областта за следващата учебна година. 

Жалбата е от директора на Математическа гимназия "Баба Тонка", който иска отмяна на административния акт, тъй като нарушавал основни принципи от Закона за предучилищното и училищното образование. Поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът отложи делото за 7 юни.

Преди началото му днес, преподаватели и ученици се събраха пред съда, за да изразят своята позиция, че не трябва да се намалява броят на паралелките в Математическата гимназия за следващата учебна година. Според преподавателите не са ясни критериите по които се определя кои училища трябва да намалят приема си.

Началникът на Регионалното управление на опразованието Росица Георгиева беше лаконична и заяви, че няма да коментира преди решение на Съда.

В мотивите за обжалване на заповедта, с която е утвърден държавният план-прием за учебната 2018/2019 година, е посочено, че тя нарушавала основни приниципи от закона за предучилищното и училищното образование като прозрачност на управлението, автономия за провеждане на образователни политики, децентрализация и равен достъп до качествено образование.

Тъй като в този си вид, жалбата е срещу заповедта, която засяга целият прием в областта, съдът определи, че дава възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок да уточни дали оспорва изцяло или частично протестната заповед и да изложи съображенията си. Ответната страна пък беше задължена да представи в цялост оспорения административен акт. От Общинската и Областната администрация пък ще бъдат изискани стратегиите за развитие на образованието.

Именно поради необходимостта от събиране на още доказателства, съдът отложи делото за 7 юни.

Русенският университет ще приеме около 180 нови студенти във филиала във Видин за следващата академична година. В момента там се обучават над 250 младежи по 6 специалности.

Има предложение за разкриване на нова специалност "Български език и история".

С решение на Министерски съвет Русенският университет получава и 2 етажа от професионална гимназия "Васил Левски" във Видин, с цел да доразвие базата си.

Междувременно Русенският университет бе отличен с награда "Кубратов меч" от Националната браншова организация за електрическа мобилност за принос в тази област през 2017 година. Припомняме, че висшето училище от години работи по проекти за екологичен транспорт и разработи два автомобила единият от които се задвижва с водородна клетка. Русенският университет е отличен и за осъществяването на квалификационни обучителни курсове на преподаватели и специалисти по електромобили в областта на висшето образование.

През следващата седмица в Русенският университет ще се проведе Ден на отворените врати.

Това ще стане на 20 март като домакин на събитието ще бъде Канев център.

Факултетите на висшето училище ще се представят със свои информационни щандове, на които кандидат-студенти и родители от цялата страна ще могат да се запознаят с възможностите за обучение в университета. Ще бъдат отворени за посещение и учебните зали и лабораториите. В деня на отворените врати ще има и щандове на трите филиала на университета.

Русенският университет предлага обучение в над 50 бакалавърски специалности в 23 направления. За средношколците, които посетят щандовете на факултетите в деня на отворените врати, ръководството на Русенския университет е подготвило атрактивни награди.

Да се въведе електронен прием и три години уседналост за първокласниците в общинските училища, предлагат в Русе.

Ако бъдат приети, промените ще влязат в сила от следващата учебна година.

Водещ критерий за прием в първи клас ще бъде близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето, като адресната регистрация не трябва да бъде променяна в последните 3 години, каза пред камерата на телевизия КИС 13 общинският съветник от "Патриотите ВМРО, Глас народен" Иво Пазарджиев. Този принцип се въвежда и в средищните училища.

Пазарджиев припомни хаосът при приема на първокласниците в средищните училища през миналата година.

През следващата седмица предложението за въвеждане на единна електронна система за прием на първокласниците ще бъде разгледано в постоянните комисии към Общинския съвет.

Студенти в 49 специалности в 23 професионални направления ще приеме Русенският университет "Ангел Кънчев".

Това съобщи днес ректорът на висшето училище чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев. Новата специалност за следващата година е "Софтуерно инженерство".

Малко над 2400 свободни места е заявил Русенският университет. Точният брой ще бъде определен с постановление на Министерски съвет.

Заместник-ректорът по учебната работа проф. д-р Пламен Кангалов разясни работата с онлайн платформата за регистрация за предварителни изпити и за подаване на документи за кандидатстване.

Днес стана ясно, че вече повече от 200 кандидати са се явили на предварителните изпити в Русенския университет, проведени от началото на годината.