fbpx

Училище "Иван Вазов" в Русе да бъде извадено от списъка със средищни училища. Това бе предложено от общинския съветник Владо Владов на днешната извънредна комисия по образование, заради порочна практика при записването на първокласници.

Владо Владо настоява предложението да се разгледа на сесията на Общинския съвет през юли.

Статистиката сочи, че само 4 деца са завършили детската градина в село Басарбово, 20 обаче са били записаните в първи клас в средищното училище "Иван Вазов". Според общинския съветник Владо Владов причината е в издаването на адресни регистрации на хора, които не живеят в Басарбово. Това оставяло много други деца извън първото класиране. 

Други общински съветници пък отдават проблема на това, че родителите често искат децата им да учат в т.нар. елитни училища, за които има голяма конкуренция.

Началникът на отдел "Образование" Сашо Щерев обясни защо се е стигнало до това положение. Той каза, че освен в "Иван Вазов", подобен проблем имало и в "Отец Паисий", "Любен Каравелов" и училището за европейски езици. 

Един от потърпевшите родители, които присъстваха на днешното заседание на постоянната комисия, се чудеше защо детето му не е прието в СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", въпреки че има необходимите точки.

На извънредното заседание на Постоянната комисия по образование и наука стана ясно, че работна група вече е започнала да разглежда проблема с класирането при приема на първокласници в няколко русенски училища.

Заради проблеми с класирането за прием на ученици в първи клас в училище "Иван Вазов" свикват изънредно заседание на общинската комисия по образование в Русе. 

Искането е на общинския съветник Владо Владов, който е получил оплаквания от родители на деца.

Проблемът се крие в това, че ОУ "Иван Вазов" е средищно за децата от село Басарбово и е намален приемът на първокласници. Така се оказва, че много от децата, които са кандидатствали за учебното заведение, не са били приети, въпреки че то се намира непосредствено до местоработата или местоживеенето на родителите, тъй като децата от село Басарбово са с приоритет.

Владо Владов каза още, че е имало и практика родителите, които желаят децата им да учат в "Иван Вазов", фиктивно да се регистрират като живущи в Басарбово . Това се отнасяло и до почти всички елитни училища. 

Извънредното заседание на комисията по образование, която ще разгледа казуса, е насрочено за 12 юни. 

150 студенти ще приеме наесен Русенският университет в новоразкрития си филиал във Видин.

Вчера Министерски съвет прие постановление, с което структурата вече е факт. Там ще се предлага обучение в шест специалности, като капацитетът на филиала ще е 600 студенти.

По този начин Русенският университет изгради българската Дунавска ос за висше образование и наука "Силистра-Русе-Видин", с разширение "Русе-Разград", която покрива широк спектър от професионални направления. 

Заради проблеми с акредитацията на 4 специалности в тараклийския университет в Молдова, се бави процедурата по преструктурирането на висшето училище във филиал на Русенския университет. Висшето училище има готовност да помогне на висшето училище в Тараклия за съвместно обучение по магистрърски програми. 

В Канев център на Русенския университет се проведе ден на отворените врати.

Студенти от различните факултети обясняваха на бъдещите си колеги предимствата да учат в съответните специалности. Средношколци обикаляха щандовете, за да се запознаят с възможностите за обучение, които им дава университетът със своите 8 факултета и два филиала в Разград и Силистра.

Ректорът проф. д-р Велизара Пенчева представи някои от най-предпочитаните специалности. Бъдещите студенти ще получат и много възможности да реализират идеите си в клубовете по интереси към университета. В Русенският университет съществуват и много възможности за получаване на стипендия, посочи още проф. Пенчева.

Очаква се за следващата академична година Русенският университет да приеме около 2000 студенти в 53 специалности.  

Недостигът на около 300 ученици в Русенска област ще бъде компенсиран за следващата учебна година в приема след 7 и 8 клас.

Това увериха от Регионалното управление по образование на днешната Постоянна комисия по заетост. 

Началникът на Регионалното управление по образование в Русе Димитър Райнов припомни, че при изготвянето на план-приема се спазват строги критерии. Заради двойният прием след 7 клас пък се предлагат повече места от необходимото.

След съгласуването на комисията по заетост, план-приемът трябва да бъде окончателно одобрен от Министерството на образованието.