fbpx

Успешна кандидатстудентска кампания отчитат от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Въпреки демографската криза и изтичането на студенти към европейските университети интересът към предлаганите специалности на висшето училище тази година е значителен.

Записани за студенти в акцията „Рано рани“ са 707 души, платено обучение – 138 и 1040 са новите студенти на първо класиране, което излезе на 6 юли. Оставащите незаети места на този етап са 271, като по-голямата част от тях са в специалностите от направлението педагогика на обучението.

За някои специалности кандидатите за записване по първо желание са повече от капацитета на университета - право, психология, английски език, журналистика, връзки с обществеността, туризъм, софтуерно инженерство, предучилищна и начална училищна педагогика. Ще бъде осъществена и телефонна връзка с такива кандидати и ще им бъде предложено записване в платената форма на обучение, където таксите не се различават съществено от таксите в държавната поръчка.

Второто класиране ще бъде обявено в понеделник следващата седмица, а записването ще стане на 12 и 13 юли. На 14 пък ще бъде изнесена информация за броя на окончателно записаните първокурсници и евентуалните незаети места. Ще се оповести и процедурата по запълването им, което ще започне от 18 юли и ще продължи до изчерпване на местата.

Университетът ще работи без ваканция през юли и август. Записванията на новоприети студенти могат да стават всеки работен ден.

178 магистърски програми след завършена степен на висшето образование предлага Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” в 3 форми на обучение: редовна, задочна или дистанционна.

Дългогодишното институционално сътрудничество между ВТУ и Института за икономически изследвания на БАН включва и обучението на студенти в 13 съвместни магистърски програми по икономически и управленски специалности.

Първият прием на документи - молба до ректора по образец, оригинал и копие от дипломата за висше образование е до 14 юли, а записването е от 26 до 28 юли. Вторият прием е от 12 до 29 септември със записване от 10 до 14 октомври. Документите се подават в Бюрото за информация.

Междувременно за кандидат-студентите Великотърновският университет организира утре  извънредни тестове по български език и история. Могат да участват всички, които са пропуснали редовните сесии или са се явили, но са получили слаба оценка. Допуска се участие и за повишаване на получените от предишните сесии оценки.  

На 19 и 20 март се проведоха първите конкурсни изпити във Великотърновския университет от кандидатстудентския прием за академичната 2016/2017 година. В събота се състояха изпитите по Български език, под формата на тест, проверка на говорните и комуникативни способности и Тест по информатика и информационни технологии. Вчера пък бяха изпитите по История на България, Английски език и Проверка на говорните и комуникативни способности.

В добро настроение и с много усмивки влизаха в залите кандидат-студентите, за разлика от своите родители, които притеснено ги чакаха в двора пред Ректората. На  конкурсните изпити се явиха близо 400 души. Тестовете по български език и история бяха с продължителност 2 часа, а по английски език – 3. С конкурсните изпити по Български език, История на България и Английски език се кандидатства за повече от 40 специалности във Великотърновския университет. От два подготвени вариaнта Весела Николова от Плевен изтегли втори вариант на изпита по английски език. Тя получи подарък книга от университетското издателство.

Следващите дати за конкурсни изпити във Великотърновския университет са на 16 и 17 април, 28 и 29 май, и 6 и 7 юни. Междувременно продължава и акцията "Рано рани" на Великотърновския университет. Вече над 120 кандидат-студенти са си запазили място в предпочитана от тях специалност. Акцията, която стартира на 9 март, ще продължи до изчерпване на обявените места. 

Продължава акцията "Рано рани" на Великотърновския университет, която стартира на 9 март тази година и ще продължи до изчерпване на обявените места. Запазили място в любима специалност вече са направили над 100 души, а записалите се от минали години са 20 души, като бройката се променя всеки ден.

Кампанията "Рано рани" досега върви много успешно. Голям интерес има и към най-новата специалност на Великотърновския университет - Английски език и втори чужд език с информационни технологии. Повече от 10 души са си запазили място. При приложна лингвистика английски и втори чужд език интересът също е голям - 9 души са запазили своето място.

Държавата започва да разплаща задълженията си към Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Това днес на пресконференция ректорът на висшето училище проф. д-р Христо Бонджолов. Той каза още, че е постигнато съгласие за разширяване на филиала на университета във Враца. Заедно с това ще бъде предоставена и самостоятелна база.

На пресконференцията стана ясно още, че утре стартира кандидат-студентската кампания. Тя е под наслов "Рано рани", а целта е да помогне на кандидат-студентите рано да направят своя избор.

Една от новостите е възможността на всички зрелостници, които все още нямат диплома и не са положили съответните кандидатстудентски изпити, да си запазят място в любима специалност, предлагана в университета до втори юли включително.