fbpx

1073 осмокласници ще бъдат приети в гимназиите в област Разград.

Приемът в профилираните и професионалните гимназии започна на 20 юни. Само за първия ден в Разград са подадени 84 заявления, а за цялата област те са 200.

Общият брой на бъдещите осмокласници е 1073. От тях със специални образователни потребности са 64 и те са вече записани, съобщиха от Регионалното управление на образованието. Така борбата между училищата е да привлекат останалите над 1000 деца.

Ситуацията в областта е такава, че този брой е доста по-малък от заявения. В Природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков" и в училището с преподаване на чужди езици "Екзарх Йосиф" има прием по четири паралелки за осми клас, като очакванията са, че те ще бъдат запълнени. Подобни са прогнозите и за двете професионални гимназии - техническата "Шандор Петьофи" и по икономика "Робер Шуман".

В други училища обаче броят на записалите се деца може и да не стигне за заявените паралелки. Такава е ситуацията в гимназиите по автотранспорт, облекло и химия.

Бъдещите осмокласници трябва да подадат заявления с предпочитаните от тях училища до 26 юни, след което комисия ще направи класирането.

Днес в Разград бе открита Седмицата на отвореното образование.

Във фоайето на Общинския културен център се представят средните училища от областта, които осъществяват прием след 7 и 8 клас.

92 паралелки са утвърдени в Разградска област с прием на ученици след 7 и 8 клас. При по-малките, от 52 паралелки, 25 са рофилирани, 26 са професионални и 4 - за деца със специални образователни потребности.

За прием след 8 клас са утвъредни 40 паралелки в средните училища на областта.

За да се запознаят учениците с възможностите за прием, за поредна година Регионалното управление по образование в Разград и Центърът за кариерно ориентиране организират Панорама на средното образование.

Целта е учениците да се ориентират правилно и да получат информация за видовете и формите на обучение в средните училища, материално-техническата база, учебния план, видовете професии и специалности, за дипломите, които се издават, и за свидетелствата и сертификатите, които се получават при завършване. Учениците се запознават и с възможностите на всяко училище за извънкласни форми на обучение.

Панорамата на образованието ще бъде отворена до 2 юни. 

След третото класиране на седмокласниците, кандидатстващи за гимназиите в Разградска област, останаха 41 свободни места. Това сочат данните на Регионалния инспекторат по образование.

В Лозница в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и земеделие "Александър Стамболийски" има 16 свободни места в паралелка "земеделско стопанство".

Непопълнени са 11 места по "електрообзавеждане на производството" в Професионалната техническа гимназия "Шандор Петьофи" в Разград.

В училището по икономика "Робер Шуман" също има 11 свободни места в паралелката по "икономика и мениджмънт" и едно свободно място в "митническа и данъчна администрация".

По едно са незаетите места в различни паралелки в Природоматематическата гимназия в Разград и СОУ "Христо Ботев" в Кубрат.

За незаетите места учениците могат да кандидатстват до 6 септември, като подадат в избраното от тях училище заявление до директора, както и документ за завършен 7 клас.

Свободните места, които остават след третото класиране, са индикатор, който ориентира училищните ръководства коя от паралелките е излишна и би могла да отпадне през следващата година и да бъде заменена с друга специалност. 

От 1 юли границата за достъп до семейни помощи за деца се увеличава  от 350 лв. на 400 лв, съобщават от Регионална дирекция "Социално подпомагане" в Разград.

Разширяването на достъпа има отношение към най-масовото подпомагане - месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. С този вид помощ към 31 май 2016 г. в област Разград средномесечно са подпомогнати 8 763 семейства, в общ размер на близо 560 хиляди лева. Новата граница е валидна и при определянето на правото за получаване на еднократна помощ при бременност, целеви средства за първокласници и месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година.

Размерът на помощта за първокласници е 250 лева, утвърден с Постановление на Министерски съвет № 140 от 10.06 тази година. Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 400 лева. Доходният критерий не се отнася за семейства с деца с трайни увреждания, с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства или при роднини и близки. Средствата се отпускат, за да покрият част от разходите за подготовка на учениците за първи клас.

Заявленията за всички видове семейни помощи се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, с изключение на случаите на съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес. 

В Разград продължава приемът на молби за отпускане на еднократна финансова помощ за първокласници. Сумата е в размер на 250 лева, утвърдена с постановление на министерски съвет от юли тази година.