fbpx

Приеха план за интегрирано развитие на община Сливо поле за следващя програмен период до 2027 година.

Той беше одобрен на заседание на Общинския съвет.

Определени са две зони за въздействие според възможностите за развитие на територията.

Приоритетните области са туризъм и околна среда с обхват селата Бабово, Бръшлен и Ряхово и зона "обществени услуги и икономическо развитие", която включва Сливо поле и Голямо Враново.

Към плана за интегрирано развитие на община Сливо поле е разработена програма за реализацията му с индикативна финансова таблица, както и комуникационна стратегия за подготовка, изпълнение и отчитане на плана.

Вижте подробностите във видеото.

Приеха бюджета на Община Русе за тази година.

Финансовата рамка бе подкрепена на извънредно заседание на местния парламент от 33-ма общински съветници, един гласува "Против", а 15 се въздържаха.

Амбицията на Общината е средствата да се използват много по-ефективно, заяви в началото на представянето на проектобюджета кметът Пенчо Милков и очерта основните приоритети.

Голям акцент в бюджета се поставя върху социалната сфера, тъй като Общината е доставчик на редица социални услуги.

Предложеният проект за бюджет е балансиран при направен анализ на приходите и разчет за разходите съгласно заложените приоритети, подчертаха още от местната администрация.

Като цяло бюджетът се увеличава от 135 на 160 милиона лева, като 60% се падат на държавното финансиране.

Вижте повече във видеото.

Приеха бюджета на община Две могили за тази година.

Той е в размер на над 10,7 милиона лева. Финансовата рамка бе одобрена на днешното редовно заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО.

Близо 6 300 000 лева са приходите за делегираните от държавата дейности, а над 4 400 000 са за местни дейности. При представянето на бюджета кметът Божидар Борисов акцентира на плана за капиталови разходи, като субсидията от републиканския бюджет е около 570 000 лева.

Общинският съветник от СДС Румен Марков обаче изрази съмнение относно изпълнението на заложеното като приходи в бюджета, както и на част от капиталовата програма.

От своя страна кметът на Община Две могили Божидар Борисов обърна внимание на големите суми, които плаща Общината за депониране на отпадъци и за отчисления, като призова и гражданите за по-отговорно поведение..

Бюджетът на Община Две могили, бе приет с гласовете на 8 общински съветници, а трима се въздържаха.

Вижте повече подробности във видеото.

Приеха бюджета на Община Бяла за тази година.

Това стана по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет, което се проведе онлайн, а телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО.

Общата финансова рамка е близо 13,9 милиона лева. Тя бе представена от кмета на Община Бяла Димитър Славов. Той подчерта, че това е един балансиран бюджет, който продължава много от нещата наложени като практика и традиция в общината.

С 15% се увеличава бюджетът за делегирани от държавата дейности. Въпреки кризата с COVID-19, се очакват и рекордни местни приходи.

Основните заложени цели в бюджета са привличане на Европейски средства, подобряване на инфраструктурата, подпомагане на социални дейности, образование и здравеопазване, развитие на спорта и реставрация на паметници на културата от местно и национално значение.

Вижте повече във видеото.

Нова програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета прие Общинският съвет в Търговище на провелото се днес заседание, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО.

Тя ще бъде в сила до 2026 година и е изготвена на база действащата национална програма.

Мерките предвиждат ежегодно преброяване на безстопанствените кучета на територията на общината. Ще бъдат създадени електронни регистри на обработените безстопанствени кучета, на отглежданите в приюта, както и на осиновените. Заложено е и по-активно взаимодействие между местната администрация и организациите за защита на животните.

Припомняме, че след приемането на Общинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета през 2016 година, бе предприета и кампания за запознаване на собствениците на кучета със законовите им задължения. В резултат на това, броят на регистрираните в интегрираната система кучета в общината нарасна от 64 на близо 2000 само за една година. Към днешна дата в системата се регистрирани малко над 3800 животни.

Събраните суми се използват единствено за реализиране на Общинската програма за овладяване популацията на изоставените животни.

През изминалата година в Общинския приют бе завършено изграждането на санитарно и две складови помещения за храна и медикаменти. Капацитетът на приюта е 150 кучета. Кастрираните и маркираните животни през годината са 403.

Осиновените са 88, като 80 от тях в чужбина. Предприети са стъпки и за регистрацията на приюта по системата за трансевропейска мрежа, която сертифицира и проследява вноса и износа на животни. Това значително ще съкрати сроковете и процедурите за хората от чужбина, които желаят да осиновят куче от общинския приют.

Страница 1 от 6