fbpx

830 милиона лева е прогнозната стойност на средствата, които могат да се инвестират по проекти в Плана за интегрирано развитие на община Русе до 2027 година.

Финансирането ще бъде предимно по национални и европейски програми и в малка степен от местния бюджет.

Основните фокуси в плана за интегрирано развитие са формулирани в три стратегически цели. 

При изготвянето на плана активно участие взеха представителите на бизнеса, академичната общност и гражданите. Предложенията на гражданите в плана за развитие са свързани най-вече с подобряване на инфраструктурата, чистотата и екологията.

Ясни са и начините за финансиране на бъдещите проекти в Плана за интегрирано развитие.

Вижте повече подробности във видеото.

Ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев оглави Обществения съвет за развитие на висшето образование.

Новата структура ще подготвя периодични аналитични доклади към отчетите на Министерството на образованието и науката по изпълнение на Стратегията, ще организира широки обществени обсъждания по актуални въпроси и ще предлага решения при формулиране на държавните приоритети в областта на висшето образование.

Съветът ще помага за реализацията на основите цели в Стратегията за развитие на висшето образование до 2030 година. Сред тях са осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни програми, въвеждане на съвременни форми на обучение, включване в международни образователни и научни мрежи, стимулиране на младите преподаватели.

Общественият съвет ще работи също за активизиране на научната дейност във висшите училища и изграждане на ефективна връзка образование-наука-бизнес. По този начин ще се създават кадри, които ще бъдат полезни не само за себе си, но и за обществото като цяло, заяви още академик Белоев.

В състава на новата структура са включени представители на Съвета на ректорите, БАН, Селскостопанска академия, Студентските съвети, Сдружението на общините, както и на работодателски и синдикални организации.

Вижте повече подробности във видеото.

Бъдещето на летище Русе е да се даде на концесия.

Това заяви по време на посещението си в крайдунавския град министърът на транспорта Николай Събев.

Той е категоричен, че в момента промяна в закона е немислима и единственият вариант е Общината да прехвърли собствеността на държавата, която да оперира летището със своето дружество.

Много активно работя за това Русе да има летище, каза още министър Николай Събев. Според него държавата няма да може да управлява летището добре, за да бъде рентабилно и затова смята, че бъдещето му е да се даде на концесия.

Позицията на местната администрация е категорична летището да остане общинска собственост, като трябва да се даде законово право държавният оператор да го управлява.

Вижте повече подробности във видеото.

Липсата на кадри е най-сериозният проблем за бизнеса в област Русе.

Това е станало ясно от проведени десетки срещи между областния управител Борислав Българинов с представители на различни икономически сектори в региона.

Трудности пред развитието на бизнеса се посочени още недостатъчната транспортна свързаност и тромавото административно обслужване.

По думите на областния управител, недостигът е предимно на технически кадри за производствата в региона, а бизнесът се опитва да се приспособява.

Според бизнеса е необходимо и да се оптимизира административното обслужване.

Областният управител Борислав Българинов предлага и държавата да възстанови статута на териториална дирекция на офиса на НАП в Русе.

Вижте повече подробности във видеото.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев се срещна в Тутракан със земеделци от територията на СНЦ "МИГ Тутракан – Сливо поле".

Той запозна в детайли земеделските стопани присъствали на срещата с част от важните приоритетни задачи, по който работи екипа на Министерството на земеделието.

Тъй като обработваемите териториите на Общините Тутракан и Сливо поле са заети предимно с култури от уязвимите сектори - плодове и зеленчуци - темата напояване е важна и е доста наболяла през последните 20 години. За съвременното земеделие е необходимо добри напоителни системи и съоръжения гарантиращи по добра и качествена продукция.

Голяма част от проблемите в сектора не се отнасят само за територията на Тутракан и Сливо поле, а за цялата страна, каза още Георги Събев.

Постави се въпроса и за новите интервенции, които ще се разписват в Националния план за възстановяване и устойчивост, в частност подхода "ЛИДЕР". От Местната инициативна група "Тутракан - Сливо поле" работят в посока земеделието да стане привлекателен бизнес и за младите хора.

От Местната инициативна група са съорганизатори на празника "Огненият Дунав". По време на това събитие от културния календар на Община Тутракан, се провеждат и обучения за създаване на капацитет на територията на "МИГ Тутракан - Сливо поле".

Тази година празникът огненият дунав продължи 5 дни с много богата концертна програма, която включва класическа музика, изпълнения на фолклорни състави, както и поп и джаз. Задължително се приготвят разнообразни рибни ястия и се провеждат различни игри с награди. По традиция се провежда и конкурс за приготвяне на рибена чорба, чиито вкусови качества се оценяват от жури.

От Община Тутракан и Местна инициативна група Тутракан - Сливо поле организираха конкурс за рисунка "Дунавска палитра" с благотоворителна цел за деца, които имат нужда от подпомагане за тяхното лечение.

По време на посещението си в Тутракан заместник-министърът на земеделието Георги Събев взе активно участие в празника на Общината и "МИГ Тутракан - Сливо поле" и връчи наградите на участниците в конкурса "Дунавска палитра".

Вижте подробностите по темите в разширения репортаж.

Страница 1 от 11