fbpx

Одобриха предложението за разширяване на зоната за платено паркиране в Разград.

Това стана днес на съвместното заседание на две постоянни комисии към Общинския съвет.

Идеята ще бъде разгледана и гласувана окончателно на предстоящото на 28 юни заседание на местния парламент, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО.

Предлаганите промени в наредба 12 целят разширяване на зоната за платено паркиране с 47 места в централна градска част. Става дума за паркингите до джамията "Ибрахим паша" и северно от бл. 21 на бул. "България".

Заместник-кметът Мирослав Грънчаров наблегна на справедливостта при ползване на инфраструктурата, който принцип налага заплащане в посочените райони. Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев постави въпроса за намаляване ролята на субективния фактор при ползването на паркингите в зоната за платено паркиране.

Беше разгледан и въпрос, касаещ общинско жилище предвидено за продажба.

На заседанието бяха разгледани и докладни записки, касаещи удължаване срока за ползване на общински жилища от наематели, чиито договори изтичат.

Вижте повече подробности във видеото.

Бюджетът на Община Русе за тази година бе разгледан днес на заседание на постоянната комисия по бюджет и финанси към Общинския съвет.

Бяха направени няколко предложения, които са в различни направления.

Според общинския съветник Александър Неделчев, бюджетът за тази година предлага преход към нов тип управление на публичните финанси. Председателят на Общинския съвет Иво Пазраджиев също изрази подобно мнение и даде пример с общинското предприятие, което в момента извършва само ремонти, а с новия начин на управление ще може да извършва строителни дейности.

Припомняме, че финансовата рамка е в размер на над 135 милиона лева.

Бюджетът на Община Русе за тази година ще бъде обсъден и гласуван на предстоящото заседание на Общинския съвет на 10 февруари, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО от 09:00 часа.

Предлагат да бъде съборена изоставената сграда и склада до нея на бившата Гребната база в Русе.

Докладната записка ще бъде обсъдена на предстоящото на 14 декември редовно заседание на Общинския съвет. В мотивите за предложението за събаряне на двете сгради се посочва, че повече от 7 години те не се ползват по предназначение и не се поддържат. Често в тях се настаняват бездомни хора, които палят огньове, за да се стоплят. Има случаи и на възникнали пожари.

Заради зачестили сигнали, свързани с нерегламентирано проникване в двете сгради, самонастаняване на бездомни лица, както и деца, играещи на покривите, е назначена специална комисия да направи оглед и установи състоянието на сградите, построени през 1977 година. Заключението е, че общото техническо състояние на сградите е незадоволително и че не съответстват на нормативните изисквания от Закона за устройство на територията за носимоспособност, безопасност при пожар, хигиена, опазване на живота на хората и безопасна експлоатация.

Въпреки лошото техническо състояние на сградите, те не се водят самосрутващи се. Комисията обаче е приела, че не следва да им бъде извършен основен ремонт, тъй като не са елемент на подробния устройствен план от април 2015. Според вносителя извършването на рехабилитация на сградите би било нецелесъобразено, тъй като ориентировъчната стойност за основен ремонт е над 1 500 000 лева.

Страница 1 от 4