fbpx

Община Разград се включи в социална кампания насочена към децата за опасностите в онлайн пространството.

Ученици от V-и до VIII-и клас от основните и средните училища в общината участваха в открит урок по безопасно ползване на интернет.

Социалната кампания е насочена към превенция на онлайн тормоз и посегателство над деца в дигиталното пространство, като изгради у тях необходимите умения за защита.

Разград стана част от кампанията по инициатива на заместник-кметът Добрин Добрев.

Най-тежките престъпления в Интернет са срещу деца, които стават лесна жертва на сексуални насилници, обясни специалистът по киберсигурност Явор Колев, който е бивш директор на ГДБОП.

В дискусията имаха възможност да се включат и представители на институции, ангажирани с безопасността на децата в Интернет.

Вижте повече по темата във видеото.

Около 5,9 милиона лева ще бъде план-сметката за чистота на Община Разград за следващата година.

Предвижда се запазване на действащите размери на таксите за битови отпадъци. План-сметката ще бъде обсъдена през следващата седмица на постоянните комисии към Общинския съвет.

 

Планът за приходите от такса битови отпадъци за тази година е 6 000 000 лв. Досега постъпленията в бюджета са над 5 400 000 лв. Очаква се до края на годината събраните средства от такса "Битови отпадъци" да са близки до планирания размер.

И за 2023 се предвижда приход от такса битови отпадъци от 6 000 000 лв., при запазване действащите размери на таксите за битови отпадъци, което ще обезпечи приходната част на бюджета спрямо общата стойност на предложената план-сметка. Тя е изготвена съгласно изискванията на Закона за местните данъци и Наредба 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград и е на обща стойност близо 5 900 000 лв.

Сумата включва необходимите разходи по населени места за осигуряване на съдове за смет, събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или до съоръжения за третирането им. План-сметката включва и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Община Разград е подпомогнала финансово 23 читалища за реализиране на дейности през тази година.

Средствата, в размер на общо 15 000 лева, са с 50% повече от 2021. 

Парите са заложени в Годишната програма за развитие на читалищната дейност. Разпределението им е на база подадени проектни предложения от ръководствата на просветните институции.

Финансовата помощ за 7 от читалищата е за закупуване на носии или елементи за сценично облекло и реквизит. На 5 кулктурни институции са отпуснати средства за нова компютърна техника. Също толкова са читалищата, които са обновили офис обзавеждането и оборудването. 4 институции са получили финансова подкрепа за закупуване на озвучителна и осветителна техника, а на други 2 са отпуснати пари за подпомагане организирането на чествания и спектакли.

Община Разград е сред малкото в страната, които дофинансират читалищната дейност със средства от местни приходи.

Показват изложба "Митове и легенди на моя народ" в Разград.

Експозицията представя колекция творби от фонда на Старозагорската художествена галерия.

В картините е представен светът на митовете, легендите, притчите, пречупен през художествените похвати на всеки от авторите. Ясно се забелязват в развитие съвременните тенденции в изобразителното изкуство на Балканите, смесването на минало и настояще.

Митични животни, летящи коне, и други образи от приказките са изобразени със средствата на модерното изкуство.

Организаторите се надяват много млади хора да посетят изложбата в художествена галерия "Проф. Илия Петров" и да усетят посланията, които картините носят.

За празника на Разград - 28 януари, Старозагорската художествена галерия ще гостува отново в Разград с нова изложба.

Вижте повече във видеото.

25 проекта за общо над 14 милиона лева са подадени от област Разград по Плана за възстановяване и устойчивост.

Това съобщи министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по време на представяне на възможностите за финансиране с европейски средства по плана за възстановяване и програмите от структурните фондове на Европейския съюз.

По Плана за възстановяване се работи по 4 отворени процедури, като за една от тях, резултатите се очакват още до края на годината. Общият финансов ресурс по тези процедури е в размер на 600 милиона лева.

Друга процедура по плана е за изграждане на възобновяеми енергийни източници.

От Министерството на иновациите и растежа работят и по две програми от структурните фондове на обща стойност 5 милиарда лева.

Вижте повече във видеото.

Страница 1 от 488
Ad Sidebar