fbpx

Започва предварителната изпитна сесия за прием в Русенския университет.

Първата възможност за полагане на конкурсен изпит е на 22 януари като това ще стане онлайн. Всички заявили желание за явяване на тази дата, ще бъдат информирани ден преди изпита за адреса на виртуалната изпитна зала.

Русенският университет дава и възможност за предварително записване. 

Висшето училище е готово да реагира ако се наложи средношколците да завършат по-късно заради пандемията.

Русенският университет приема студенти в 52 специалности от 23 професионални направления, като за следващата академична година са заявени над 2000 места.

Вижте повече подробности във видеото.

Две или повече висши училища да обучават студенти съвместно предвиждат промени в Закона за висшето образование.

Преди правителството да предложи това, въпросът е бил повдиган многократно от ректора на Русенския университет акад. Христо Белоев.

Промените предвиждат и да бъде въведен статут на т.нар. "проектни" докторанти.

Специалностите са от нерегулираните професии в направления, за които всяко висше училище има акредитация, съответстваща на неговата част от съвместното обучение.

Като предимство за висшето училище в Русе може да се окаже и създаденият преди година и половина алианс на университетите от Северна България.

Предстои предложенията да бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание.

Вижте повече подробности във видеото.

Държавата ще заплаща таксите за обучение на студенти от 96 различни специалности, в случай че имат сключен договор с конкретна фирма за стаж и работа след завършване.

Списъкът на специалностите, за които държавата покрива разходите за обучение, се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти спрямо нуждите на пазара на труда. Той се актуализира всяка година, за да отговаря в максимална степен на потребностите от висококвалифицирани кадри за икономиката.

През настоящата академична година са одобрени 154 фирми в цялата страна, които са завили потребност от 975 специалисти.

Конкретно за Русенския университет става дума за специалностите машинно и общо инженерство, електроника и автоматика, материалознание, медицинска сестра и акушерка.

Три фирми и няколко лечебни заведения в Русе и региона са заявили потребност от 44-ма специалисти.

Вижте повече по темата във видеото.

Русенският университет започва кандидат-студентска кампания за следващата академична година.

Заради пандемията, от ръководството залагат на онлайн система за регистрация и записване във висшето училище. Очаква се приемът да е около 2000 студенти в 52 специалности.

Всички дейности по кандидатстване могат да се извършват онлайн, обясни ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев. Русенският университет предлага и опция за предварително записване.

От тази учебна година се въвеждат нови правила в обучението и дипломирането на учениците, което да предвижда получават на диплома не само след 12-и, но и след 10-и клас. Опасенията са, че оценка по даден предмет може да липсва в дипломата за завършено средно образование, която единствено се използва при кандидатстване в университета.

Като най-желани от кандидат-студентите са се утвърдили "Право", всички специалности от факултет "Обществено здраве и здравни грижи", както и педагогическите специалности.

Вижте повече подробности във видеото.

 

Учени от Русенския университет изградиха първия в България демонстрационен плавателен съд с водородна клетка.

Днес корабчето акостира на понтона в Силистра. През следващата година научният екип ще тества плавателния съд в реални експлоатационни условия по много показатели като ефективност, енергийни разходи и надеждност.

Плавателният съд е изграден по Националната програма "Нисковъглеродна енергия на транспорта и бита" , финансирана от Министерството на образованието и науката и с допълнителен финансов ресурс от Русенския университет. В работата взеха участие и учени от БАН и Техническия университет в София. 

С изграждането на плавателния съд България добавя своя дял към изследванията за използване на нисковъглеродната енергия във вътрешния воден транспорт на Европа. Съществена иновация при задвиването на корабчето е комбинирането на енергия освен от слънчеви панели и от водородна горивна клетка.

Предвидено е демонстрационният плавателен съд да превозва максимум 12 човека с екипажа.

Вижте повече във видеото.

Страница 1 от 83