Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

2 хигиенисти в заведение, средно/основно обр.

1 учител по японски език, гимназиален етап, висше обр – приложна лингвистика

1 хигиенист в училище, средно обр

1 рецепционист/ка хотел, средно обр, компютърни умения, английски език

1 учител по философия и история и цивилизация, гимназиален етап, висше обр. по специалността, компютърни умения, мин. 5 години стаж

1 отчетник в счетоводство, средно икономическо/висше обр, компютърни умения, опит

1 оператор въвеждане данни, средно обр, компютърни умения

2 книговезци, средно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност (работа по проекта „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)

1 психолог в социално заведение - на 4 часа, висше обр. по специалността

2 социални асистенти в социално заведение, средно/основно обр.

2 медицински сестри в социално заведение, висше обр. по специалността

1 пазач НВО в социално заведение, средно обр., с квалификация за огняр

1 ситопечатар, автомобилна промишленост, висше обр. – инженер химик, английски език, компютърни умения, опит

1 продавач консултант в магазин за облекла, средно обр, опит 

1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр., работа само втора смяна

32 обслужващи магазин – търговски вериги, средно обр.

6 продавачи консултанти в хипермаркет за стоки за дома, средно/средно професионално обр., компютърни умения, подходящо за мъже

3 касиери, 4 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр.

2 касиери в магазин за хранителни стоки, средно обр, опитът е предимство

2 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, за кв.Долапите

2 обслужващи бензиностанция - касиери, средно обр.

1 камериер/ка , средно/основно обр

1 работник производство на закуски, средно/основно обр., опитът е предимство

2 продавачи на закуски в училищни бюфети, средно обр.

4 продавачи – грил павилион, основно/средно обр

1 помощник-готвач в социално заведение, средно обр., квалификация

1 готвач - на 4 часа, средно/основно обр., опит

3 готвачи в ресторант, средно/основно обр, опит

10 разфасовачи, 10 пакетировачи – преработка на птиче месо, без изискване за обр., за гр.Разград – служебен транспорт

36 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз, за част от позициите се изисква ADR

3 шофьори на лекотоварни автомобили, средно обр., кат.В

4 инсталатори на оптични кабели, 3 строителни работници, средно/основно обр., шофьори кат.В

1 лаборант – строителна лаборатория, средно специално обр. (строителен техникум), компютърни умения

1 строителен техник, висше/средно обр. по специалността

1 ключар, средно обр., възможно обучение

1 работник поддръжка – автокомплекс, средно техническо обр.

1 хигиенист в автокомплекс, основно/средно обр.

12 санитари в болнично заведение, средно/основно обр.

2 ловци на бездомни кучета, средно обр., кат.В/С

4 складови работници, средно/основно обр

1 работник в склад за метални детайли за ВиК и отоплително оборудване, средно техническо обр., компютърни умения, шофьор кат.В

1 електромонтьор – отчитане на електромери, средно техническо обр., за община Иваново

2 електротехници в производство на електроинсталационни изделия, средно обр, квалификация

2 мехатроници в производство на пластмасови изделия, средно техническо обр

1 автокранист (до 60 тона), средно/основно обр., правоспособност

5 машинни оператори, производство на пелети, основно обр.

2 общи работници – пакетиране на въглища, средно обр.

5 строителни работници – монтаж гипсокартон, фаянс, шпакловки, боядисване, без изискване за обр., опитът е предимство

10 монтажници на електронни елементи, средно обр.

2 оператори на заваръчен робот, средно техническо обр.

2 оператори на машина за изработка на фаски, средно техническо обр.

2 оператори на машина за лазерен разкрой, средно техническо обр.

2 оператори на абкант, средно техническо обр.

3 шлосери в производство на метални изделия, средно/основно обр

2 сапанджии, средно техническо обр., правоспособност

3 заварчици в производство на метални изделия, средно/основно обр.

3 оператори на металообработващи машини, производство на метални изделия, средно техническо обр

4 комплектовачи и мотокаристи, средно техническо обр., правоспособност

2 механици за поддръжка на металообработващи машини, висше/средно професионално обр., опит

4 бояджии на метални изделия, средно обр., опит

3 машинни оператори, 1 общ работник, 3 пакетировачи – производство на дървени рамки, средно обр.

3 електрозаварчици в производство на метални конструкции , средно/основно обр.,правоспособност

7 монтьори на промишлено оборудване в производство на метални конструкции, средно/основно обр

6 оператори на преса - производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.

1 разкройчик за пакетен разкрой, средно/основно обр., 3 години стаж на такава позиция

5 машинни оператори, 3 настройчици на машини, автомобилна промишленост, средно професионално/ средно общо обр

10 оператори, производство на санитарна керамика, средно обр., опитът е предимство

3 електромеханици, производство на санитарна керамика, средно/висше обр., ІV квалификационна степен по електробезопасност

2 фрезисти, универсална фреза, средно/основно обр

6 заварчици МИГ/МАГ, правоспособност

27 работници, плетачна машина, чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение

10 шивачи, 4 кроячи, обувно производство, средно/основно обр., опитът е предимство

10 работници, спомагателни дейности в обувно производство, средно/основно обр.

1 окачествител на платове, средно обр., английски/френски език, опитът е предимство

1 крояч, средно обр., опит, за гр.Мартен

55 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

156 шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За стажуване

 

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 младши счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 консултант поддръжка на софтуер, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки

1 продавач бизнес услуги, средно/висше обр. – икономика, СУ, маркетинг

1 организатор произвоство, средно обр. – технология на облеклото

1 експерт обществени поръчки, висше обр. – икономика, право

2 преподаватели, център за професионално обучение, висше обр. - техническо

2 преподаватели, център за професионално обучение, висше обр. - икономика

2 оператори въвеждане на данни, средно обр. - информатика

1 технолог алкохолни и безалкохолни напитки, средно обр. - специално

4 ръководители счетоводен отдел, висше обр. – счетоводство и одит

1 маникюрист, средно обр.- специално

1 козметик, средно обр.- специално

2 възпитатели, висше обр. - педагогика

2 експерти маркетинг, висше обр. – маркетинг, икономика

1 техник компютърни системи, средно/висше обр. -  КСТ, компютърни науки

1 монтьор на компютърна апаратура, средно/висше обр. -  КСТ, компютърни науки

1 машинен инженер, висше обр. - техническо

2 инженери електрообзавеждане, висше обр - техническо

2 инженери електрончици, висше обр. - техническо

2 счетоводители, висше обр. - икономическо

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация

1 експерт застраховане, висше обр. - икономическо

2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо

1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление

1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика

3 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност

1 организатор маркетинг, средно/висше обр. – маркетинг, икономика

1 педагог, висше обр. - педагогика

1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо

1 оперативен счетоводител, средно/висше обр. – икономическо

1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика, английски език

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо

2 кофражисти, средно  обр. - строителство

2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство

2 бояджии на сгради, средно  обр. - строителство

2 арматуристи, средно  обр. - строителство

2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи

2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език

2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

 

- За обучение по време на работа

 

2 монтажници дограма.

1 технически сътрудник, средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

1 технически сътрудник, средно обр.

1 автомонтьор, основно/средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

1 барман, основно/средно обр.

1 технически изпълнител, средно обр.

1 автомонтьор, основно/средно обр.

1 маникюрист, средно обр.

1 козметик, средно обр.

1 носач-товарач на стоки, основно обр.

1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.

1 работник поддръжка, основно/средно обр.

1 работник в строителството, основно/средно обр.

1 техник строителство и архитектура, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 счетоводител, оперативен, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант (оптика), средно обр.

1 електромонтьор, средно обр.

10 продавачи консултанти, средно обр.

1 сервитьор, средно обр.

2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, средно обр.

1 склададжия, основно/средно обр.

1 правен секретар, средно обр.

1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

2 кофражисти, средно/основно обр.

2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.

2 бояджии на сгради, средно/основно обр.

2 арматуристи, средно/основно обр.

2 водопроводчици, средно обр.

1 технически сътрудник, средно обр.

 

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 учител в детска градина, висше обр., предучилищна/начална училищна педагогика /за с.Горно Абланово/

1 машинист, автовишка, средно обр., шофьор кат.С  /за гр.Борово/

1 електромонтьор, средно обр., шофьор кат.С /за гр.Борово/

 

Бюро по труда - Ветово /община Ветово/

 

Няма обявени свободни работни места

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

1 склададжия доставчик, производство на алуминиева и ПВЦ дограма, средно обр., шофьор кат.В

2 контрольори качество – производство на метални тръби и профили, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

4 работници - производство на метални тръби и профили, средно обр.

10 продавачи консултанти в новооткриващ се магазин за стоки за бита, средно обр., опитът е предимство, подходящо за мъже

1 хигиенист в училище, средно/основно обр.

5 строителни работници – монтаж гипсокартон, фаянс, шпакловки, боядисване, без изискване за обр., опитът е предимство

1 учител по английски език, гимназиален етап, висше обр. по специалността

1 учител по български и руски език, гимназиален етап, висше обр. по специалността

1 учител по български език и музика, гимназиален етап, висше обр. по специалността

1 старши специалист – деловодство, средно обр., компютърни умения, 1 година стаж

2 електрозаварчици, средно/основно обр., 10 години стаж

1 работник поддръжка в училище, средно професионално обр.

7 общи работници в производство на строителни смеси, без изискване за обр., временна заетост

2 ловци на бездомни кучета, средно обр., кат.В/С

4 бояджии на метални изделия, средно обр., опит

2 механици за поддръжка на металообработващи машини, висше/средно професионално обр., опит

2 монтьори на промишлено оборудване в металообработващата промишленост, средно техническо обр., опит

4 комплектовачи и мотокаристи, средно техническо обр., правоспособност

2 оператори на заваръчен робот, средно техническо обр.

2 оператори на машина за изработка на фаски, средно техническо обр.

2 оператори на машина за лазерен разкрой, средно техническо обр.

2 оператори на абкант, средно техническо обр.

2 сапанджии, средно техническо обр., правоспособност

1 помощник-готвач в социално заведение, средно обр., квалификация

10 разфасовачи, 10 пакетировачи – преработка на птиче месо, без изискване за обр., за гр.Разград – служебен транспорт

1 общ работник в строителството, без изискване за обр.

10 монтажници на електронни елементи, средно обр.

1 продавач консултант в магазин за резервни части за селскостопански машини, висше/средно техническо обр., компютърни умения, за гр.Сливо поле

2 общи работници – пакетиране на въглища, средно обр.

1 оператор/манипулант – шиене на щори, средно обр., опит в шевно производство

2 заварчици, 1 стругар, средно обр., квалификация, опит

1 лаборант – строителна лаборатория, средно специално обр. (строителен техникум), компютърни умения

5 машинни оператори, производство на пелети, основно обр.

1 оператор на кафемашини, средно обр., шофьор кат.В

3 касиери, 4 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр.

8 секционни майстори, чорапно производство, средно техническо обр.

7 продавачи консултанти в павилион, средно обр., опитът е предимство

1 охранител НВО, средно/основно обр

1 промишлен дизайнер, висше обр. по специалността, компютърни умения

3 оператори – машина за шиене на копчета, средно/основно обр.

1 общ работник, шевно производство, основно обр.

1 шивач, основно обр. /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 55 години/

1 манипулант, шевно производство, основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

6 складови работници, средно/основно обр., за едното място се изисква и шофьор кат.В

2 стоковеди, средно обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В

2 технически сътрудници, висше/средно икономическо обр., английски език, компютърни умения

6 работници – товаро-разтоварна дейност, основно обр.

10 зареждачи, 1 манипулант – производство на електроинсталационни изделия, средно обр.

2 машинни оператори, производство на инструменти, средно професионално обр.

3 настройчици на преса, производство на електроинсталационни изделия, средно професионално обр., стаж

1 стругаро-фрезист, средно обр., стаж

1 медицинска сестра в детска градина, висше обр. по специалността, за с.Красен

46 общи работници/чистачи – система за сепариране на отпадъци, средно/основно обр.

2 кантарджии отчетници, висше/средно обр.

3 машинисти – пътно-строителни машини, средно обр., правоспособност

3 охранители – НВО, на търговски обект, средно обр.

1 лаборант микробиолог, висше/средно професионално обр., опит, шофьорска кат.В и владеенето на чужд език предимство

1 ветеринарен лекар, висше обр. по специалността, опит, шофьорска кат.В и владеенето на чужд език предимство

1 технически секретар – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше/средно обр, английски език, компютърни умения

4 шлосери матричари – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно обр.

2 специалисти качество – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше/средно професионално-техническо обр., компютърни умения

4 склададжии – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно обр., английски език, компютърни умения

15 машинни оператори – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно/основно обр.

2 технолози – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше обр. – машиностроене, английски език, компютърни умения

4 мехатроници – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно професионално/общо обр.

3 мотокаристи, средно/основно обр., правоспособност

2 боргвергисти, средно техническо обр.

6 общи работници в промишлеността, средно обр.

3 газорезчик, квалификация оксиженист, средно/основно обр.

6 шлосери, средно техническо обр., опит

2 кранисти - мостави и козлови кранове, основно/средно обр., квалификация

11 машинни оператори на металорежещи машини, средно професионално обр.

3 стругари, средно техническо обр.

30 работници, сглобяване детайли в производство на автомобилни части, средно/основно обр.

15 общи работници в склад – в производство на автомобилни части, средно/основно обр.

10 началници на смяна - в производство на автомобилни части, средно профедионално/общо обр., компютърни умения

10 шлосери, производство на метални изделия, средно техническо обр.

7 заварчици, производство на метални изделия, средно/основно обр., квалификация

10 опаковачи, производство на метални изделия средно/основно обр.

20 зареждачи, производство на метални изделия средно/основно обр.

1 инженер конструктор, висше обр. – машинен инженер, компютърни умения, работата с програми за проектиране е предимство

5 общи работници в производство на изделия от картон, средно/основно обр.

1 технически организатор, средно обр. /по чл.51 /2/ от ЗНЗ – безработни с трайни увреждания/

1 строителен техник, работа на обекти и в офис, висше/средно обр. по специалността, компютърни умения

1 инструктор – обучение на водачи на МПС кат.В и С, висше обр., квалификация, компютърни умения

10 работници сглобяване на дейтайли за автомобилната индустрия, средно обр., опитът в работата с машини е предимство

2 охранители за автопатрул, средно обр., шофьори кат.В

1 сондьор, средно техническо обр., шофьор кат.В/С

1 медицинска сестра – яслена група в частна детска градина, висше обр. по специалността/акушерство, компютърни умения

10 машинни оператори в производство на хлебна мая, средно/основно обр.

1 огняр на котел на газ, средно/основно обр., правоспособност

54 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз, за част от позициите се изисква ADR

2 заварчици МИГ/МАГ и монтажници, средно/основно обр., квалификация

2 общи работници – грубо строителство, без изискване за обр.

1 шофьор на специален автомобил – обслужване на химически тоалетни, средно обр., кат.С/СЕ

10 общи работници, леене и обработка на стоманени изделия, без изискване за обр.

2 формовчици, 2 сърцари формовчици, – леене и обработка на стоманени изделия, средно/основно обр.

2 електромонтьори, 2 монтьори на машини и оборудване, леене и обработка на стоманени изделия, средно специално/средно общо обр.

1 мехатроник, производство на пластмасови изделия, средно техническо обр.

2 работници, производство на пластмасови изделия, средно обр.

1 общ работник поддръжка на сгради, основно/по-ниско обр.

4 заварчици СО, средно професионално/по-ниско обр.

1 търговски представител, висше обр., английски език, шофьор кат.В

1 санитар, социално заведение, средно обр., подходящо за живеещ в с.Николово

1 тракторист, средно обр., кат.Ткт, за с.Червена вода

1 главен счетоводител, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, стаж

1 трудотерапевт – социално заведение, средно обр., компютърни умения, опит

3 социални асистенти – социално заведение, средно обр., опит

1 психолог - социално заведение, на 4 часа, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит

1 медицинска сестра – социално заведение, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит

5 електромонтажници – полагане на ел.инсталации в сгради, средно професионално обр./опит

2 настройчици на машини, производство на части за автомобили, средно професионално обр., опит

4 машинни оператори, производство на части за автомобили, средно/основно обр., опит

10 опаковачи, производство на тръби и профили, средно обр., опит

2 шлосери, 2 стругари, производство на селскостопанска техника, средно професионално обр., опит

10 началници на влак, средно обр., предлага се обучение

5 маневристи, 5 стрелочници, средно обр., предлага се обучение, за гр.Варна

1 монтажник на вентилационни системи, висше/средно техническо обр., опит

4 работници – хидравлична преса, средно/основно обр.

1 продавач консултант в магазин за облекла, средно обр.

1 счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, стаж

1 настройчик на металорежещи машини, средно техническо обр.

2 манипуланти в производство – металообработване, средно/основно обр.

1 общ работник - ремонт и поддръжка на транспортни средства, средно/основно обр., 1 година опит

5 докери, в производство, основно обр.

1 чистачка във ферма, основно/по-ниско обр.

3 продавачи на закуски и напитки – заведение за бързо хранене, средно обр.

4 работници в кухня – заведение за бързо хранене, средно/основно обр.

1 шофьор международни превози, средно професионално обр., кат. С+Е, релация България-Унгария

3 шофьори на автобус, средно обр., кат.Д

5 шофьори на лекотоварни автомобили, средно обр., кат. В

1 шофьор на товарен автомобил, средно обр., кат.С

3 пакетировачи опаковачи, мебелно производство, основно обр.

10 машинни оператори, производство на мебели, средно/основно обр.

5 оператори на циркуляр, средно/основно обр.

10 работници – мебелно производство, без изискване за обр.

1 техник на битова техника, висше/средно техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В

1 докер в склад, средно/по-ниско обр.

1 електромонтьор, средно професионално обр., 3-4 група квалификация по електробезопасност

1 бояджия, 1 общ работник - прахово боядисване, основно/средно обр., опит

2 техници механици – широкоформатни принтери, средно техническо обр.

1 рецепционист, висше/средно обр., английски език

1 готвач и 1 помощник в кухня, в хотел, средно професионално/общо обр.

6 продавачи консултанти, средно обр., компютърни умения

3 сервитьори, средно обр.

5 касиери, 5 продавачи консултанти - търговска верига за хранителни стоки, средно обр.

3 хигиенисти за търговски обект, средно/основно обр., на 4 часа

3 рецепционисти в хотел, средно/висше обр., английски език, компютърни умения

1 помощник-хлебар, средно обр.

1 шофьор, разнос на пици, средно/основно обр., кат.В

1 пицар, средно/основно обр.

3 продавачи консултанти – мобилен грил, средно/основно обр., кат.В/С

2 касиери в бензиностанция, средно обр., компютърни умения, опит

2 продавачи консултанти в заведение за бързо хранене, средно обр.

1 работник в кухня, бензиностанция, средно обр.

4 готвачи, средно професионално/основно обр., опит

10 сервитьори, средно/основно обр

1 барман, средно обр.

1 мияч/ка  в заведение, осн обр

1 хигиенист, производствени/административни помещения, средно/основно обр.

5 санитари в болнично заведение, основно/средно обр.

5 ръчници, шевно производство, без изискване за обр.

2 началници на смяна, чорапно производство, средно обр.

10 шивачи, без изискване за обр.

4 машинни оператори, производство на кожени изделия, средно/основно обр., опитът е предимство

3 шивачи на кожени изделия, средно/основно обр., опит

3 ръчници, производство на кожени изделия, средно/основно обр.

2 контрольори качество, шивашка промишленост, средно общо обр., опит

3 гладачи, без изискване за обр., опит

2 кроячи, средно обр., опит, едното място е за гр.Мартен

10 шивачи, без изискване за обр., опит

2 технолози, шивашка промишленост, средно общо обр., опит

1 моделиер конструктор, средно професионално обр., опит

10 опаковачи на чорапни изделия, средно/основно обр.

10 плетачи на чорапни изделия, средно/основно обр.

10 сортировачи на чорапни изделия, средно/основно обр.

3 шивачи на чорапни изделия, средно/основно обр.

3 механици на плетачни машини, средно техн обр.

11 работници плетачна машина, чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение

20 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

82 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За стажуване

 

1 мениджър проекти, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика

1 специалист човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика

1 машинен инженер, висше обр. - техническо

1 икономист, висше обр. - икономическо

1 монтьор компютърна апаратура, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки

1 ръководител отдел ЧР, висше обр. – администрация и управление

2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо

2 счетоводители, висше обр. - икономическо

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика

2 инженери електрообзавеждане, висше обр - техническо

2 инженери електрончици, висше обр. - техническо

1 диагностик МПС, средно обр. - техническо

1 експерт застраховане, висше обр. - икономическо

2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо

1 счетоводител, висше обр. - икономическо

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо

1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление

1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика

2 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност

2 специалисти маркетинг, средно обр. - маркетинг

2 експерти маркетинг, висше обр.- маркетинг, висока компютърна грамотност

1 педагог, висше обр. - педагогика

1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо

2 счетоводители, оперативни, висше обр. – счетоводство, финанси, БА, добра компютърна грамотност

1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо

2 експерти, застраховане, висше обр. – застрахователно дело, финанси, икономика

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика, английски език

1 офис мениджър, средно/висше обр. – стопанско управление, бизнес/публична администрация

1 бизнес консултант, висше обр.- стопанско управление, бизнес/публична администрация

2 кофражисти, средно  обр. - строителство

2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство

2 бояджии на сгради, средно  обр. - строителство

2 арматуристи, средно  обр. - строителство

2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи

2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език

2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

 

- За обучение по време на работа

 

1 техник строителство и архитектура, средно обр.

1 работник в строителството, основно/средно обр.

1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.

1 работник поддръжка, основно/средно обр.

2 експедитори на стоки и товари, основно/средно обр.

3 технолози на облекло, основно/средно обр.

2 електромонтьори, основно/средно обр.

17 продавачи консултанти, средно обр.

2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, средно обр.

1 склададжия, основно/средно обр.

1 продавач консултант, основно/средно обр.

1 правен секретар, средно обр.

1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.

2 кофражисти, средно/основно обр.

2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.

2 бояджии на сгради, средно/основно обр.

2 арматуристи, средно/основно обр.

2 водопроводчици, средно обр.

1 технически сътрудник, средно обр.

 

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 учител по английски език, висше обр. /за гр.Борово/

3 оператори на машина за семена, основно обр. /за гр.Бяла /

1 учител по биология и химия, висше обр. /за гр.Бяла/

1 охранител, средно обр. /за гр.Борово/

1 техник механик - средно обр. /за гр.Борово/

10 машинни оператори, основно обр. /за гр.Русе/

1 общ работник, основно обр. /за гр.Бяла/

1 сервитьор, средно обр. /за гр.Бяла/

1 барман, средно обр. /за гр.Бяла/

1 готвач, средно обр. /за гр.Бяла/

1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. /за с.Полско Косово/

 

Бюро по труда - Ветово /община Ветово/

 

Няма обявени свободни работни места

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

1 продавач консултант в магазин за резервни части за селскостопански машини, висше/средно техническо обр., компютърни умения, за гр.Сливо поле

2 общи работници – пакетиране на въглища, средно обр.

1 учител в детска градина, висше обр. – ПНУП, компютърни умения

1 оператор/манипулант – шиене на щори, средно обр., опит в шевно производство

2 заварчици, 1 стругар, средно обр., квалификация, опит

1 лаборант – строителна лаборатория, средно специално обр. (строителен техникум), компютърни умения

1 учител в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика

5 машинни оператори, производство на пелети, основно обр.

2 касиери – търговска верига, средно обр., компютърните умения и владеенето на английски език са предимство

2 служители – кулинарен щанд, средно обр.

1 учител по биология и химия, прогимназиален етап, висше обр., за гр.Мартен

1 готвач в ресторант – за обедно меню, средно обр., опит

1 администратор – новооткриващ се магазин за стоки за бита, висше/средно обр., компютърни умения, опит

2 касиери, 10 продавачи консултанти в новооткриващ се магазин за стоки за бита, средно обр., опитът е предимство

1 шофьор, за магазин, средно обр., кат.В

1 оператор на кафемашини, средно обр., шофьор кат.В

3 касиери, 4 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр.

8 секционни майстори, чорапно производство, средно техническо обр.

7 продавачи консултанти в павилион, средно обр., опитът е предимство

1 охранител НВО, средно/основно обр

1 специалист обработване на данни, работа с SAP процеси, висше обр. – компютърни/информационни технологии, английски език

1 промишлен дизайнер, висше обр. по специалността, компютърни умения

1 оперативен счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, опит в бюджетната сфера

3 оператори – машина за шиене на копчета, средно/основно обр.

1 общ работник, шевно производство, основно обр.

1 шивач, основно обр. /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 55 години/

1 манипулант, шевно производство, основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 складов работник, средно/основно обр., шофьор кат.В

2 стоковеди, средно обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В

1 инженер продажби, висше обр. – автоматизация/електроника/автоматика, английски език, компютърни умения

2 технически сътрудници, висше/средно икономическо обр., английски език, компютърни умения

2 работници – товаро-разтоварна дейност, основно обр.

10 зареждачи, 1 манипулант – производство на електроинсталационни изделия, средно обр.

2 машинни оператори, производство на инструменти, средно професионално обр.

3 настройчици на преса, производство на електроинсталационни изделия, средно професионално обр., стаж

1 стругаро-фрезист, средно обр., стаж

1 медицинска сестра в детска градина, висше обр. по специалността, за с.Красен

1 консултант управление по качеството, висше обр. – администрация и управление, квалификация одитор на системи за качество

1 водопроводчик, вътрешни ВиК, средно професионално обр.

46 общи работници/чистачи – система за сепариране на отпадъци, средно/основно обр.

2 кантарджии отчетници, висше/средно обр.

3 машинисти – пътно-строителни машини, средно обр., правоспособност

2 контрольори качество – производство на метални тръби и профили, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

4 работници - производство на метални тръби и профили, средно обр.

1 склададжия, средно обр., английски/немски език, компютърни умения

3 охранители – НВО, на търговски обект, средно обр.

1 лаборант микробиолог, висше/средно професионално обр., опит, шофьорска кат.В и владеенето на чужд език предимство

1 ветеринарен лекар, висше обр. по специалността, опит, шофьорска кат.В и владеенето на чужд език предимство

1 технически секретар – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше/средно обр, английски език, компютърни умения

4 шлосери матричари – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно обр.

2 специалисти качество – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше/средно професионално-техническо обр., компютърни умения

4 склададжии – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно обр., английски език, компютърни умения

15 машинни оператори – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно/основно обр.

2 технолози – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше обр. – машиностроене, английски език, компютърни умения

4 мехатроници – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно професионално/общо обр.

3 мотокаристи, средно/основно обр., правоспособност

2 боргвергисти, средно техническо обр.

3 общи работници в промишлеността, средно обр.

3 газорезчик, квалификация оксиженист, средно/основно обр.

3 шлосери, средно техническо обр., опит

2 кранисти - мостави и козлови кранове, основно/средно обр., квалификация

8 машинни оператори на металорежещи машини, средно професионално обр., фрезист/радиалчик

3 стругари, средно техническо обр.

30 работници, сглобяване детайли в производство на автомобилни части, средно/основно обр.

15 общи работници в склад – в производство на автомобилни части, средно/основно обр.

10 началници на смяна - в производство на автомобилни части, средно профедионално/общо обр., компютърни умения

10 шлосери, производство на метални изделия, средно техническо обр.

9 заварчици, производство на метални изделия, средно/основно обр., квалификация

10 опаковачи, производство на метални изделия средно/основно обр.

20 зареждачи, производство на метални изделия средно/основно обр.

4 общи работници – производство на фураж за животни, средно/основно обр., за с.Долно Абланово

1 електротехник, средно техническо обр., за с.Долно Абланово

1 инженер конструктор, висше обр. – машинен инженер, компютърни умения, работата с програми за проектиране е предимство

5 общи работници в производство на изделия от картон, средно/основно обр.

1 технически организатор, средно обр. /по чл.51 /2/ от ЗНЗ – безработни с трайни увреждания/

1 строителен техник, работа на обекти и в офис, висше/средно обр. по специалността, компютърни умения

1 инструктор – обучение на водачи на МПС кат.В и С, висше обр., квалификация, компютърни умения

10 работници сглобяване на дейтайли за автомобилната индустрия, средно обр., опитът в работата с машини е предимство

2 охранители за автопатрул, средно обр., шофьори кат.В

1 сондьор, средно техническо обр., шофьор кат.В/С

1 медицинска сестра – яслена група в частна детска градина, висше обр. по специалността/акушерство, компютърни умения

10 машинни оператори в производство на хлебна мая, средно/основно обр.

1 огняр на котел на газ, средно/основно обр., правоспособност

34 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз

2 заварчици МИГ/МАГ и монтажници, средно/основно обр., квалификация

2 общи работници – грубо строителство, без изискване за обр.

1 шофьор на специален автомобил – обслужване на химически тоалетни, средно обр., кат.С/СЕ

10 общи работници, леене и обработка на стоманени изделия, без изискване за обр.

2 формовчици, 2 сърцари формовчици, – леене и обработка на стоманени изделия, средно/основно обр.

2 електромонтьори, 2 монтьори на машини и оборудване, леене и обработка на стоманени изделия, средно специално/средно общо обр.

1 мехатроник, производство на пластмасови изделия, средно техническо обр.

2 работници, производство на пластмасови изделия, средно обр.

1 общ работник поддръжка на сгради, основно/по-ниско обр.

4 заварчици СО, средно професионално/по-ниско обр.

1 търговски представител, висше обр., английски език, шофьор кат.В

1 санитар, социално заведение, средно обр., подходящо за живеещ в с.Николово

1 тракторист, средно обр., кат.Ткт, за с.Червена вода

1 главен счетоводител, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, стаж

1 огняр – в социално заведение, средно обр., правоспособност, опит

1 трудотерапевт – социално заведение, средно обр., компютърни умения, опит

3 социални асистенти – социално заведение, средно обр., опит

1 психолог - социално заведение, на 4 часа, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит

1 медицинска сестра – социално заведение, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит

5 електромонтажници – полагане на ел.инсталации в сгради, средно професионално обр./опит

2 настройчици на машини, производство на части за автомобили, средно професионално обр., опит

4 машинни оператори, производство на части за автомобили, средно/основно обр., опит

10 опаковачи, производство на тръби и профили, средно обр., опит

2 шлосери, 2 стругари, производство на селскостопанска техника, средно професионално обр., опит

10 началници на влак, средно обр., предлага се обучение

5 маневристи, 5 стрелочници, средно обр., предлага се обучение, за гр.Варна

1 монтажник на вентилационни системи, висше/средно техническо обр., опит

4 работници – хидравлична преса, средно/основно обр.

5 лекари, болнично заведение, висше медицинско обр.

5 медицински сестри, болнично заведение, висше обр. по специалността

1 техник на асансьорна техника, средно професионално обр., квалификация и опит

1 продавач консултант в магазин за облекла, средно обр.

10 продавачи консултанти на строителни материали, средно обр.

1 счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, стаж

1 общ работник – сепариране на отпадъци, основно обр.

3 сортировачи на отпадъци, без изисквания за обр.

1 машинен оператор – балираща машина за отпадъци, средно/основно обр.

1 настройчик на металорежещи машини, средно техническо обр.

2 манипуланти в производство – металообработване, средно/основно обр.

1 общ работник - ремонт и поддръжка на транспортни средства, средно/основно обр., 1 година опит

5 докери, в производство, основно обр.

1 чистачка във ферма, основно/по-ниско обр.

4 продавачи на закуски и напитки – заведение за бързо хранене, средно обр.

1 продавач консултант – електроматериали и осветителни тела, средно обр.

6 книговезци, средно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност (работа по проекта „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)

5 работници в кухня – заведение за бързо хранене, средно/основно обр.

2 кранисти – подвижен кран, средно/основно обр., правоспособност

5 строителни работници – кофраж, зидария, армировка и мазилки, средно/основно обр.

2 монтажници на ПВЦ дограма, средно обр.

1 шофьор международни превози, средно професионално обр., кат. С+Е, релация България-Унгария

3 шофьори на автобус, средно обр., кат.Д

2 шофьори на лекотоварни автомобили, средно обр., кат. В

1 шофьор на товарен автомобил, средно обр., кат.С

3 пакетировачи опаковачи, мебелно производство, основно обр.

10 машинни оператори, производство на мебели, средно/основно обр.

5 оператори на циркуляр, средно/основно обр.

10 работници – мебелно производство, без изискване за обр.

1 техник на битова техника, висше/средно техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В

6 редачи на пещни вагони, средно/основно обр.

5 оператори на преса в производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.

1 докер в склад, средно/по-ниско обр.

1 складов работник, средно/основно обр.

1 електромонтьор, средно професионално обр., 3-4 група квалификация по електробезопасност

1 бояджия, 1 общ работник - прахово боядисване, основно/средно обр., опит

2 техници механици – широкоформатни принтери, средно техническо обр.

1 готвач в училище, средно професионално обр.

1 работник в кухня, средно/основно обр.

1 рецепционист, висше/средно обр., английски език

1 готвач и 1 помощник в кухня, в хотел, средно професионално/общо обр.

9 обслужващи магазин, средно обр., опит в търговията – предимство

6 продавачи консултанти, средно обр., компютърни умения

3 сервитьори, средно обр.

3 асистент-продавачи в магазин за строителни материали, средно обр.

5 касиери, 5 продавачи консултанти - търговска верига за хранителни стоки, средно обр.

3 хигиенисти за търговски обект, средно/основно обр., на 4 часа

3 рецепционисти в хотел, средно/висше обр., английски език, компютърни умения

20 служители – запитвания в Call Centre, средно/висше обр., немски език, компютърни умения

1 помощник-хлебар, средно обр.

1 шофьор, разнос на пици, средно/основно обр., кат.В

1 пицар, средно/основно обр.

3 продавачи консултанти – мобилен грил, средно/основно обр., кат.В/С

2 касиери в бензиностанция, средно обр., компютърни умения, опит

2 продавачи консултанти в заведение за бързо хранене, средно обр.

1 работник в кухня, бензиностанция, средно обр.

3 продавачи на хранителни стоки, средно обр., за кв.Долапите

4 готвачи, средно професионално/основно обр., опит

10 сервитьори, средно/основно обр

1 барман сервитьор, средно обр

1 барман, средно обр.

1 мияч/ка  в заведение, осн обр

2 хигиенисти административни помещения - на 2 часа, без изисквания за обр.

4 хигиенисти, производствени/административни помещения, средно/основно обр.

5 санитари в болнично заведение, основно/средно обр.

5 ръчници, шевно производство, без изискване за обр.

2 началници на смяна, чорапно производство, средно обр.

10 шивачи, без изискване за обр.

4 машинни оператори, производство на кожени изделия, средно/основно обр., опитът е предимство

3 шивачи на кожени изделия, средно/основно обр., опит

3 ръчници, производство на кожени изделия, средно/основно обр.

2 контрольори качество, шивашка промишленост, средно общо обр., опит

3 гладачи, без изискване за обр., опит

1 крояч, средно обр., опит

10 шивачи, без изискване за обр., опит

2 технолози, шивашка промишленост, средно общо обр., опит

1 моделиер конструктор, средно професионално обр., опит

10 опаковачи на чорапни изделия, средно/основно обр.

10 плетачи на чорапни изделия, средно/основно обр.

10 сортировачи на чорапни изделия, средно/основно обр.

3 шивачи на чорапни изделия, средно/основно обр.

3 механици на плетачни машини, средно техн обр.

9 работници плетачна машина, чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение

5 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

57 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За стажуване

 

1 мениджър проекти, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика

1 специалист човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика

1 машинен инженер, висше обр. - техническо

1 икономист, висше обр. - икономическо

1 монтьор компютърна апаратура, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки

1 ръководител отдел ЧР, висше обр. – администрация и управление

2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо

2 счетоводители, висше обр. - икономическо

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика

2 инженери електрообзавеждане, висше обр - техническо

2 инженери електрончици, висше обр. - техническо

1 диагностик МПС, средно обр. - техническо

1 експерт застраховане, висше обр. - икономическо

2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо

1 счетоводител, висше обр. - икономическо

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо

1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление

1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика

2 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност

2 специалисти маркетинг, средно обр. - маркетинг

2 експерти маркетинг, висше обр.- маркетинг, висока компютърна грамотност

1 педагог, висше обр. - педагогика

1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо

2 счетоводители, оперативни, висше обр. – счетоводство, финанси, БА, добра компютърна грамотност

1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо

2 експерти, застраховане, висше обр. – застрахователно дело, финанси, икономика

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика, английски език

1 офис мениджър, средно/висше обр. – стопанско управление, бизнес/публична администрация

1 бизнес консултант, висше обр.- стопанско управление, бизнес/публична администрация

2 кофражисти, средно  обр. - строителство

2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство

2 бояджии на сгради, средно  обр. - строителство

2 арматуристи, средно  обр. - строителство

2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи

2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език

2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

 

- За обучение по време на работа

 

1 техник строителство и архитектура, средно обр.

1 работник в строителството, основно/средно обр.

1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.

1 работник поддръжка, основно/средно обр.

2 експедитори на стоки и товари, основно/средно обр.

3 технолози на облекло, основно/средно обр.

2 електромонтьори, основно/средно обр.

17 продавачи консултанти, средно обр.

2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, средно обр.

1 склададжия, основно/средно обр.

1 продавач консултант, основно/средно обр.

1 правен секретар, средно обр.

1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.

2 кофражисти, средно/основно обр.

2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.

2 бояджии на сгради, средно/основно обр.

2 арматуристи, средно/основно обр.

2 водопроводчици, средно обр.

1 технически сътрудник, средно обр.

 

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 учител по биология и химия, висше образование /за гр.Бяла/

1 охранител, средно образование /за гр.Борово/

1 огняр, основно образование /за гр.Борово/

1 техник механик - средно обр. /за гр.Борово/

1 домакин в склад - средно обр. /за гр.Борово/

10 машинни оператори, основно обр. /за гр.Русе/

1 общ работник, основно обр. /за гр.Бяла/

1 сервитьор, средно обр. /за гр.Бяла/

1 барман, средно обр. /за гр.Бяла/

1 готвач, средно обр. /за гр.Бяла/

1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. /за с.Полско Косово/

 

Бюро по труда - Ветово /община Ветово/

 

Няма обявени свободни работни места

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

2 общи работници – пакетиране на въглища, средно обр.

1 психолог в детска градина, работа с деца със СОП, висше обр. по специалността, 3 години стаж

1 учител в детска градина, висше обр. – ПНУП, компютърни умения

1 оператор/манипулант – шиене на щори, средно обр., опит в шевно производство

2 заварчици, 1 стругар, средно обр., квалификация, опит

1 лаборант – строителна лаборатория, средно специално обр. (строителен техникум), компютърни умения

1 хигиенист в училище, средно обр.

1 оперативен счетоводител в училище, висше/средно икономическо обр., компютърни умения, 5 години опит в бюджетнна сфера и 2 години стаж

1 учител в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика

5 машинни оператори, производство на пелети, основно обр.

2 касиери – търговска верига, средно обр., компютърните умения и владеенето на английски език са предимство

2 служители – кулинарен щанд, средно обр.

1 учител по биология и химия, прогимназиален етап, висше обр., за гр.Мартен

1 готвач в ресторант – за обедно меню, средно обр., опит

1 администратор – новооткриващ се магазин за стоки за бита, висше/средно обр., компютърни умения, опит

2 касиери, 10 продавачи консултанти в новооткриващ се магазин за стоки за бита, средно обр., опитът е предимство

1 шофьор, за магазин, средно обр., кат.В

1 оператор на кафемашини, средно обр., шофьор кат.В

3 касиери, 4 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр.

8 секционни майстори, чорапно производство, средно техническо обр.

7 продавачи консултанти в павилион, средно обр., опитът е предимство

1 охранител НВО, средно/основно обр

1 специалист обработване на данни, работа с SAP процеси, висше обр. – компютърни/информационни технологии, английски език

1 промишлен дизайнер, висше обр. по специалността, компютърни умения

1 оперативен счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, опит в бюджетната сфера

3 оператори – машина за шиене на копчета, средно/основно обр.

1 общ работник, шевно производство, основно обр.

1 шивач, основно обр. /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 55 години/

1 манипулант, шевно производство, основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 складов работник, средно/основно обр., шофьор кат.В

2 стоковеди, средно обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В

1 инженер продажби, висше обр. – автоматизация/електроника/автоматика, английски език, компютърни умения

2 технически сътрудници, висше/средно икономическо обр., английски език, компютърни умения

2 работници – товаро-разтоварна дейност, основно обр.

10 зареждачи, 1 манипулант – производство на електроинсталационни изделия, средно обр.

2 машинни оператори, производство на инструменти, средно професионално обр.

3 настройчици на преса, производство на електроинсталационни изделия, средно професионално обр., стаж

1 стругаро-фрезист, средно обр., стаж

1 медицинска сестра в детска градина, висше обр. по специалността, за с.Красен

1 консултант управление по качеството, висше обр. – администрация и управление, квалификация одитор на системи за качество

1 водопроводчик, вътрешни ВиК, средно професионално обр.

46 общи работници/чистачи – система за сепариране на отпадъци, средно/основно обр.

2 кантарджии отчетници, висше/средно обр.

3 машинисти – пътно-строителни машини, средно обр., правоспособност

2 контрольори качество – производство на метални тръби и профили, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

4 работници - производство на метални тръби и профили, средно обр.

1 склададжия, средно обр., английски/немски език, компютърни умения

3 охранители – НВО, на търговски обект, средно обр.

1 лаборант микробиолог, висше/средно професионално обр., опит, шофьорска кат.В и владеенето на чужд език предимство

1 ветеринарен лекар, висше обр. по специалността, опит, шофьорска кат.В и владеенето на чужд език предимство

1 технически секретар – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше/средно обр, английски език, компютърни умения

4 шлосери матричари – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно обр.

2 специалисти качество – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше/средно професионално-техническо обр., компютърни умения

4 склададжии – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно обр., английски език, компютърни умения

15 машинни оператори – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно/основно обр.

2 технолози – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше обр. – машиностроене, английски език, компютърни умения

4 мехатроници – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно професионално/общо обр.

3 мотокаристи, средно/основно обр., правоспособност

2 боргвергисти, средно техническо обр.

3 общи работници в промишлеността, средно обр.

3 газорезчик, квалификация оксиженист, средно/основно обр.

3 шлосери, средно техническо обр., опит

2 кранисти - мостави и козлови кранове, основно/средно обр., квалификация

8 машинни оператори на металорежещи машини, средно професионално обр., фрезист/радиалчик

3 стругари, средно техническо обр.

30 работници, сглобяване детайли в производство на автомобилни части, средно/основно обр.

15 общи работници в склад – в производство на автомобилни части, средно/основно обр.

10 началници на смяна - в производство на автомобилни части, средно профедионално/общо обр., компютърни умения

10 шлосери, производство на метални изделия, средно техническо обр.

9 заварчици, производство на метални изделия, средно/основно обр., квалификация

10 опаковачи, производство на метални изделия средно/основно обр.

20 зареждачи, производство на метални изделия средно/основно обр.

4 общи работници – производство на фураж за животни, средно/основно обр., за с.Долно Абланово

1 електротехник, средно техническо обр., за с.Долно Абланово

1 инженер конструктор, висше обр. – машинен инженер, компютърни умения, работата с програми за проектиране е предимство

5 общи работници в производство на изделия от картон, средно/основно обр.

1 технически организатор, средно обр. /по чл.51 /2/ от ЗНЗ – безработни с трайни увреждания/

1 строителен техник, работа на обекти и в офис, висше/средно обр. по специалността, компютърни умения

1 инструктор – обучение на водачи на МПС кат.В и С, висше обр., квалификация, компютърни умения

10 работници сглобяване на дейтайли за автомобилната индустрия, средно обр., опитът в работата с машини е предимство

2 охранители за автопатрул, средно обр., шофьори кат.В

1 сондьор, средно техническо обр., шофьор кат.В/С

1 медицинска сестра – яслена група в частна детска градина, висше обр. по специалността/акушерство, компютърни умения

10 машинни оператори в производство на хлебна мая, средно/основно обр.

1 огняр на котел на газ, средно/основно обр., правоспособност

34 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз

2 заварчици МИГ/МАГ и монтажници, средно/основно обр., квалификация

2 общи работници – грубо строителство, без изискване за обр.

1 шофьор на специален автомобил – обслужване на химически тоалетни, средно обр., кат.С/СЕ

10 общи работници, леене и обработка на стоманени изделия, без изискване за обр.

2 формовчици, 2 сърцари формовчици, – леене и обработка на стоманени изделия, средно/основно обр.

2 електромонтьори, 2 монтьори на машини и оборудване, леене и обработка на стоманени изделия, средно специално/средно общо обр.

1 мехатроник, производство на пластмасови изделия, средно техническо обр.

2 работници, производство на пластмасови изделия, средно обр.

1 общ работник поддръжка на сгради, основно/по-ниско обр.

4 заварчици СО, средно професионално/по-ниско обр.

1 търговски представител, висше обр., английски език, шофьор кат.В

1 санитар, социално заведение, средно обр., подходящо за живеещ в с.Николово

1 тракторист, средно обр., кат.Ткт, за с.Червена вода

1 главен счетоводител, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, стаж

1 огняр – в социално заведение, средно обр., правоспособност, опит

1 трудотерапевт – социално заведение, средно обр., компютърни умения, опит

3 социални асистенти – социално заведение, средно обр., опит

1 психолог - социално заведение, на 4 часа, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит

1 медицинска сестра – социално заведение, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит

5 електромонтажници – полагане на ел.инсталации в сгради, средно професионално обр./опит

2 настройчици на машини, производство на части за автомобили, средно професионално обр., опит

4 машинни оператори, производство на части за автомобили, средно/основно обр., опит

10 опаковачи, производство на тръби и профили, средно обр., опит

2 шлосери, 2 стругари, производство на селскостопанска техника, средно професионално обр., опит

10 началници на влак, средно обр., предлага се обучение

5 маневристи, 5 стрелочници, средно обр., предлага се обучение, за гр.Варна

1 монтажник на вентилационни системи, висше/средно техническо обр., опит

4 работници – хидравлична преса, средно/основно обр.

5 лекари, болнично заведение, висше медицинско обр.

5 медицински сестри, болнично заведение, висше обр. по специалността

1 техник на асансьорна техника, средно професионално обр., квалификация и опит

1 продавач консултант в магазин за облекла, средно обр.

10 продавачи консултанти на строителни материали, средно обр.

1 счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, стаж

1 общ работник – сепариране на отпадъци, основно обр.

3 сортировачи на отпадъци, без изисквания за обр.

1 машинен оператор – балираща машина за отпадъци, средно/основно обр.

1 настройчик на металорежещи машини, средно техническо обр.

2 манипуланти в производство – металообработване, средно/основно обр.

1 общ работник - ремонт и поддръжка на транспортни средства, средно/основно обр., 1 година опит

5 докери, в производство, основно обр.

1 чистачка във ферма, основно/по-ниско обр.

4 продавачи на закуски и напитки – заведение за бързо хранене, средно обр.

1 продавач консултант – електроматериали и осветителни тела, средно обр.

6 книговезци, средно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност (работа по проекта „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)

5 работници в кухня – заведение за бързо хранене, средно/основно обр.

2 кранисти – подвижен кран, средно/основно обр., правоспособност

5 строителни работници – кофраж, зидария, армировка и мазилки, средно/основно обр.

2 монтажници на ПВЦ дограма, средно обр.

1 шофьор международни превози, средно професионално обр., кат. С+Е, релация България-Унгария

3 шофьори на автобус, средно обр., кат.Д

2 шофьори на лекотоварни автомобили, средно обр., кат. В

1 шофьор на товарен автомобил, средно обр., кат.С

3 пакетировачи опаковачи, мебелно производство, основно обр.

10 машинни оператори, производство на мебели, средно/основно обр.

5 оператори на циркуляр, средно/основно обр.

10 работници – мебелно производство, без изискване за обр.

1 техник на битова техника, висше/средно техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В

6 редачи на пещни вагони, средно/основно обр.

5 оператори на преса в производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.

1 докер в склад, средно/по-ниско обр.

1 складов работник, средно/основно обр.

1 електромонтьор, средно професионално обр., 3-4 група квалификация по електробезопасност

1 бояджия, 1 общ работник - прахово боядисване, основно/средно обр., опит

2 техници механици – широкоформатни принтери, средно техническо обр.

1 готвач в училище, средно професионално обр.

1 работник в кухня, средно/основно обр.

1 рецепционист, висше/средно обр., английски език

1 готвач и 1 помощник в кухня, в хотел, средно професионално/общо обр.

9 обслужващи магазин, средно обр., опит в търговията – предимство

6 продавачи консултанти, средно обр., компютърни умения

3 сервитьори, средно обр.

3 асистент-продавачи в магазин за строителни материали, средно обр.

5 касиери, 5 продавачи консултанти - търговска верига за хранителни стоки, средно обр.

3 хигиенисти за търговски обект, средно/основно обр., на 4 часа

3 рецепционисти в хотел, средно/висше обр., английски език, компютърни умения

20 служители – запитвания в Call Centre, средно/висше обр., немски език, компютърни умения

1 помощник-хлебар, средно обр.

1 шофьор, разнос на пици, средно/основно обр., кат.В

1 пицар, средно/основно обр.

3 продавачи консултанти – мобилен грил, средно/основно обр., кат.В/С

2 касиери в бензиностанция, средно обр., компютърни умения, опит

2 продавачи консултанти в заведение за бързо хранене, средно обр.

1 работник в кухня, бензиностанция, средно обр.

3 продавачи на хранителни стоки, средно обр., за кв.Долапите

4 готвачи, средно професионално/основно обр., опит

10 сервитьори, средно/основно обр

1 барман сервитьор, средно обр

1 барман, средно обр.

1 мияч/ка  в заведение, осн обр

2 хигиенисти административни помещения - на 2 часа, без изисквания за обр.

4 хигиенисти, производствени/административни помещения, средно/основно обр.

5 санитари в болнично заведение, основно/средно обр.

5 ръчници, шевно производство, без изискване за обр.

2 началници на смяна, чорапно производство, средно обр.

10 шивачи, без изискване за обр.

4 машинни оператори, производство на кожени изделия, средно/основно обр., опитът е предимство

3 шивачи на кожени изделия, средно/основно обр., опит

3 ръчници, производство на кожени изделия, средно/основно обр.

2 контрольори качество, шивашка промишленост, средно общо обр., опит

3 гладачи, без изискване за обр., опит

1 крояч, средно обр., опит

10 шивачи, без изискване за обр., опит

2 технолози, шивашка промишленост, средно общо обр., опит

1 моделиер конструктор, средно професионално обр., опит

10 опаковачи на чорапни изделия, средно/основно обр.

10 плетачи на чорапни изделия, средно/основно обр.

10 сортировачи на чорапни изделия, средно/основно обр.

3 шивачи на чорапни изделия, средно/основно обр.

3 механици на плетачни машини, средно техн обр.

9 работници плетачна машина, чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение

5 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

57 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За стажуване

 

1 мениджър проекти, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика

1 специалист човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика

1 машинен инженер, висше обр. - техническо

1 икономист, висше обр. - икономическо

1 монтьор компютърна апаратура, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки

1 ръководител отдел ЧР, висше обр. – администрация и управление

2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо

2 счетоводители, висше обр. - икономическо

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика

2 инженери електрообзавеждане, висше обр - техническо

2 инженери електрончици, висше обр. - техническо

1 диагностик МПС, средно обр. - техническо

1 експерт застраховане, висше обр. - икономическо

2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо

1 счетоводител, висше обр. - икономическо

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо

1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление

1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика

2 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност

2 специалисти маркетинг, средно обр. - маркетинг

2 експерти маркетинг, висше обр.- маркетинг, висока компютърна грамотност

1 педагог, висше обр. - педагогика

1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо

2 счетоводители, оперативни, висше обр. – счетоводство, финанси, БА, добра компютърна грамотност

1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо

2 експерти, застраховане, висше обр. – застрахователно дело, финанси, икономика

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика, английски език

1 офис мениджър, средно/висше обр. – стопанско управление, бизнес/публична администрация

1 бизнес консултант, висше обр.- стопанско управление, бизнес/публична администрация

2 кофражисти, средно  обр. - строителство

2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство

2 бояджии на сгради, средно  обр. - строителство

2 арматуристи, средно  обр. - строителство

2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи

2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език

2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

 

- За обучение по време на работа

 

1 техник строителство и архитектура, средно обр.

1 работник в строителството, основно/средно обр.

1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.

1 работник поддръжка, основно/средно обр.

2 експедитори на стоки и товари, основно/средно обр.

3 технолози на облекло, основно/средно обр.

2 електромонтьори, основно/средно обр.

17 продавачи консултанти, средно обр.

2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, средно обр.

1 склададжия, основно/средно обр.

1 продавач консултант, основно/средно обр.

1 правен секретар, средно обр.

1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.

2 кофражисти, средно/основно обр.

2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.

2 бояджии на сгради, средно/основно обр.

2 арматуристи, средно/основно обр.

2 водопроводчици, средно обр.

1 технически сътрудник, средно обр.

 

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 техник механик - средно обр. /за гр.Борово/

1 домакин в склад - средно обр. /за гр.Борово/

10 машинни оператори, основно обр. /за гр.Русе/

1 общ работник, основно обр. /за гр.Бяла/

1 сервитьор, средно обр. /за гр.Бяла/

1 барман, средно обр. /за гр.Бяла/

1 готвач, средно обр. /за гр.Бяла/

1 анализатор, лаборатория, средно обр. /за гр.Борово/

1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. /за с.Полско Косово/

 

Бюро по труда - Ветово /община Ветово/

 

Няма обявени свободни работни места

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Страница 1 от 5
Банер Свилен Избори
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН