fbpx

В Търговище ще местят учениците от Спортно училище "Никола Симов" в III Основно училище "Петко Славейков".

Това се налага заради предстоящите ремонти в сградата на учебното заведение по програма на Министерството на образованието и науката.

 

Очакванията са преместването на всички 126 деца да се случи до началото на декември. Дотогава трябва да приключи обществената поръчка, обявена от училището и да бъде подписан договор с изпълнител на ремонтите.

Те включват подмяна на отоплителната инсталация, на врати и дограма на втория и третия етаж, изграждане на рампа за хора с увреждания и ремонт на покрива. Отпуснатите от МОН средства за целта са над 300 000 лв.

Строителните дейности ще се извършват през учебния период, тъй като проектът е одобрен през август. Изискванията по програмата пък са ремонтът да стартира най-късно до първата седмица на декември.

В доклад на директора на Спортното училище се посочва, че III ОУ "Петко Славейков" разполага с необходимия брой кабинети за осъществяване на учебния процес. Режийните разходи ще бъдат възстановени пропорционално на използваното пространство в сградата. Приложено е и писмо за съгласие от директора на приемащото учебно заведение.

Общинският съвет в Търговище ще разгледа докладната за преместване на учениците на своето редовно заседание на 29 ноември, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО.

Започна ремонтът на сградата на Музикална школа "Илия Бърнев" в Разград.

Дейностите се извършват по проект за енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството.

Докато трае ремонтът, възпитаниците на школата продължават занятията си в Музикалния дом, а също и в залите на Народно читалище "Развитие - 1869".

Ремонтът е съобразен с енергоспестяващите мерки, предвидени в енергийното обследване.

Един от основните акценти е топлоизолацията, както и реконструкцията на покрива на сградата. Цялостният ремонт включва и облагородяване на прилежащото пространство.

Вижте повече във видеото.

Предстои основен ремонт на покрива на сградата на Общинската администрация в Разград.

Обявена е обществена поръчка за проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор.

 

Сградата на Общинската администрация е изградена и въведена в експлоатация през 1984 година. След толкова дълъг период вече се появява нуждата от осъвременяване и подобряване на безопасността.

Тя е 12-етажна, покривът е плосък, с вътрешно отвеждане на водата. Има изградена гръмоотводна инсталация, която на места е повредена.

С ремонта се цели възстановяване и подобряване на експлоатационните качества на покрива, което да включва подобряване на техническите параметри и гарантиране на добро отводняване.

Предвижда се премахване на съществуващото покритие от поликарбонатни плоскости и монтиране на нови. Ще се обновят обшивките, ще се осигури огнеустойчивост и ще се ревизира хидроизолацията. Предвидено е възстановяване на мълниезащитната инсталация. Ще се демонтират армираните стъкла на тавана и ще се премахнат осветителните тела, като на тяхно място ще се постави окачен таван с вградено осветление.

До 13 октомври ще се събират оферти на кандидатите за изпълнители на обекта. Прогнозната стойност на ремонта е 145 000 лева с ДДС.

Пропада основна сграда на Стопанската академия в Свищов.

Тя се нуждае от спешно укрепване и ремонт, като се очаква сумата да достигне около 2 милиона лева.

Корпусът е строен преди близо 40 години, но основите му са върху льосови плочи, което води до движение на земните пластове. Огромни пукнатини зеят опасно по фасадата, както и в аудитории и кабинети. 

Още през 2019 година е поканен екип от Университета по архитектура, строителство, и геодезия, които са направили обследване на сградата. Тъй като академията няма нужните пари за укрепване и ремонт, търси помощ от държавата.

С проблема са се ангажирали и депутати от област Велико Търново, които също ще търсят финансова подкрепа от Министерството на образованието и науката.

Вижте повече в репортажа.

Местят районния център телефон 112 Русе в друга сграда.

Това се налага заради изграждането на нова система, която предвижда да има два национални центъра, единият от които в Русе.

Те ще могат да обслужват трафика към телефон 112 за цялата страна. Разположението и площта на помещенията в Русе не отговарят на стандарта за национален център и затова трябва да се премести в друга сграда.

Вижте повече подробности във видеото.

Страница 1 от 6
Ad Sidebar