fbpx

Откриха ремонтираната сграда на Центъра за работа с деца на улицата в Разград.

Основната цел на проекта е изграждането на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Разград, която да осигури благоприятна среда за предоставянето на качествена услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика.

Чрез цялостно обновяване и ремонт на втория етаж, са създадени подходящи условия за пребазирането на Центъра за работа с деца на улицата. По проекта бяха въведени и мерки за енергийна ефективност. В рамките на финансовия ресурс е доставено оборудване и обзавеждане.

В словото си по време на откриването на завършения обект, кметът на Разград Денчо Бояджиев подчерта значението на базата за подрастващите. Задоволство от реализацията на проекта изрази и областният управител Гюнай Хюсмен.

Проектът е на обща стойност близо 1 милион лева – 100% безвъзмездна помощ. 

Капацитетът на центъра е 15 потребители.

Вижте повече във видеото.

Близо 400 служители и потребители на социални услуги в община Русе са поискали досега да се ваксинират срещу COVID-19 във втората фаза.

Списъкът не е окончателен, но към момента в него фигурират 120 души персонал и 260 потребители.

Вече е направено проучване в социалните услуги от резидентен тип и специализираните институции за желанието на работещите там и потребителите да се ваксинират срещу COVID-19 във втората фаза на имунизационния план.

Повечето от потребителите в дома за стари хора са заявили желание да бъдат ваксинирани. Засега няма конкретни указания за начина и мястото за провеждане на ваксинацията.

Припомняме, че във втората фаза освен потребители и персонал на социални институции, по желание могат да се ваксинират и педагогически специалисти.

Вижте подробностите във видеото.

Близо 900 ползватели досега са били обхванати от механизма "Лична помощ" в община Русе.

Става дума за периода от септември 2019-та до края на миналата година.

От 1 януари влязоха в сила някои промени в Закона, които ще гарантират, че най-нуждаещите се деца и пълнолетни хора с увреждания ще имат достъп до личен асистент, съобразно индивидуалната им потребност.

Това са хора с трайни увреждания или с трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, както и деца с 90 и над 90% вид и степен на увреждания или трайно намалена работоспособност, без определена чужда помощ. Редът за включване в механизма е същият както досега.

В повечето случаи асистентите, които се наемат по механизма, са от семейния кръг на ползвателите, заяви за Новините на телевизия КИС 13 директорът на Диркция "Хуманитарни дейности" в Община Русе Катя Петрова. Тя уточни, че няма краен срок за подаване на заявленията. Това можело да стане по всяко време.

Вижте подробностите във видеото.

Община Търговище започва изграждането на нова социална инфраструктура по Оперативна програма "Региони в растеж".

Днес беше направена първа копка по проекта за изграждане на нова социална инфраструктура и предоставяне на услуги за деца, младежи и семейства в общността.  Срокът за приключване на дейностите е до май следващата година, като стойността на проекта е над 1 милион лева безвъзмездна финансова помощ.

Ръководителят на проекта инж. Даниела Крумова разясни, че Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства ще бъде обособен в съществуваща сграда, където ще бъде извършен цялостен ремонт. По проекта ще бъде построена и нова едноетажна сграда - преходно жилище за деца и младежи от 15 до 18-годишна възраст.

Проектът включва и основен ремонт на общинско жилище, където ще бъдат настанени младежи от уязвими групи както и лица с увреждания. Ще бъдат извършени и ремонти в Дневния център за деца с увреждания, както и на Центъра за обществена подкрепа.

Набират 35 домашни помощници, които ще се грижат за 220 души в община Разград.

Това ще стане с изпълнение на дейности по процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Съгласно сключено допълнително споразумение във връзка с извънредното положение в страната заради COVID-19, на трудови договори до 31 декември 2020 година ще бъдат назначени 35 домашни помощници, които ще се грижат за 220 човека. В момента по изпълнявания проект работят 16 души персонал, които обслужват 130 потребители.

Ангажиментът на домашните помощници е доставка на храна и продукти от първа необходимост, вклщчително лекарства, както и заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Целевите групи, които попадат в обхвата на процедурата възрастни хора над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск - в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот, както и в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19.

Страница 1 от 6