fbpx

Община Русе изгражда географска информационна система в полза на гражданите.

Тя ще представлява портал с интерактивни тематични карти, съдържащи слоеве с актуални пространствени данни за общината от различните сфери на обществения живот - икономика, култура, комунални дейности, строителство, екология, туризъм и др.

По този начин русенци ще могат да правят редица справки, което би спестило на тях и администрацията средства и времеви ресурс.

Целта е системата непрекъснато да се допълва и развива, като проектът предвижда и внедряването на софтуер, който позволява общинските служители на терен да обновяват на място информацията в картите - например при ремонтиране на авария, поставяне на нови контейнери за отпадъци или отстраняване на опасни дървета.

Предстои обучение във връзка с административното обслужване на системата, както и на служители, които ще събират информация на място.

До момента е изградена структурата на уеб базирани приложения с приоритетен статус като общ устройствен план; строително-ремонтни дейности; временна организация на движението; кадастър и регулационни планове, социална инфраструктура и данни от отделите "Транспорт", "Управление на собствеността" и "Инвестиционно проектиране".

Очаква се интегрирането на системата да приключи до края на февруари.

Вижте повече за нея във видеото.

Заради допуснати неточности близо 6000 предприятия и самоосигуряващи се лица в страната ще трябва да изпратят отново справките за доходи, изплатени през 2019 година.

В област Русе това трябва да направят 142-ма работодатели.

Всички са получили персонално писмо, с което от НАП ги уведомяват за объркването, като са посочени и указания за проверка на данните и отстраняване на допуснатите неточности.

До момента в страната са постъпили близо 370 000 справки за изплатени доходи. От тях около 140 000 са за изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем и други доходи.

Останалите справки са подадени от работодатели за изплатените през 2019 година облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.

До края на февруари в офиса на НАП в Русе са приети над 2600 справки, като от тях само 164 са подадени в салоните за обслужване на клиенти.

Това показва, че 94 % от задължените лица са предпочели да ги изпратят по интернет.

От НАП обръщат внимание, че в тази справка предприятията подават информация към приходната агенция и за всички изплатени парични награди, както и предметните на стойност над 30 лева, тъй като тези доходи се облагат с данък върху доходите.

Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на невярна или непълна информация в справката са в размер до 250 лева, като глобата се налага за всяко физическо лице. Крайният срок е 15 март.

На 15 януари изтича срокът за подаване на справка-декларация по Закона за ДДС, напомнят от офиса на Националната агенция за приходите в Русе.

Заедно с това трябва да се подадат и отчетните регистри и да се внесе дължимия данък за декември на предходната година. Също до 15 януари, по електронен път, трябва да се подаде и така наречената VIES-декларация.

Промяната в Закона за ДДС от началото на тази година, която изисква подаване на справка-декларация само по интернет, засяга 1% от фирмите, тъй като и досега около 99 на сто от тях са правили това онлайн.

Страница 1 от 2