fbpx

Около 1500 студенти са се записали до момента в Русенския университет.

Все още има незапълнени места в отделни специалности, като желаещите могат да подадат документи преди началото на новата академична година на 17 септември.

Приемът във висшето училище в Русе се движи в рамките на миналогодишния, каза за телевизия КИС 13 ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев. Той дори съпоставил данните като разликата се оказала по 1-2 студенти в отделните специалности. Най-много свободни места – около 250 – има за инженери.

В оставащите три седмици до началото на академичната година в Русенския университет, продължава запълването на свободните места.

Във филиала на Русенския университет във Видин има записани 130 студенти, а в Разград и Силистра – по 60.

Близо 1400 студенти са се записали в Русенския университет след второто класиране.

Напълно заети са всички места във факултет "Обществено здраве и здравни грижи". Голям интерес има и към специалностите в "Бизнес и мениджмънт", където приемът е почти на 100%.

Започна допълнителен конкурс за заемане на свободните места държавна поръчка след приключване на второто класиране от приема на нови студенти в Русенския университет. Става дума за кандидати, които тепърва ще подават документи.

В различните специалности по факултети има единични незаети места. Всеки който желае, може да подаде документи и да се запише, като това трябва да стане преди началото на новата академична година.

Русенският университет предлага обучение по 50 специалности в 8 професионални направления.

Около 1300 са записалите се студенти след първото класиране в Русенския университет.

Очакванията на висшето училище в Русе са да успее да запълни обявените около 2000 места държавна поръчка. Това ще стане въпреки по-малкия брой на учениците, които завършват средно образование, каза ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.

В трите филиала на русенския университет в Разград, Силистра и Видин, приемът също върви според очакваното. Най-добре върви записването във Видин, където на този етап има над 100 младежи, които ще се обучават в специалностите там.

В момента тече записването на новоприетите студенти след второто класиране.

Филиалът на Русенския университет във Видин беше донакин на кръгла маса за реализацията на студентите на трудовия пазар.

Целта е да се помогне на местния бизнес за развитието на региона, за да може младите хора да остават да работят в областта. На срещата е била обсъдена и пригодността за заетост на кадрите, които се обучават във филиала.

На форума са присъствали представители на бизнеса, Областната и Ибщинската администрации, Регионалноито управление на образованието и директори на училища. От срещата е станало ясно, че повечето от студентите, които се обучават там не срещат трудности да си намират работа във фирмите в района.

Във филиала на Русенския университет във Видин обучават по специалностите земеделска техника, електроника, технология и управление на транспорта, индустриален мениджмънт и компютърни науки.

В Русенския университет се провежда третото иновативно младежко експо.

То е част от двудневна междунарна конференция посветена на иновациите във висшето образование, в която участват около 150 представители на академичната общност от България и чужбина.

Третото издание на младежкото експо се организира от ръководството на университета и Студентския съвет и е под егидата на министъра на образованието и науката.

Изложението на ученически и студентски разработки в Канев център беше открито от ректора чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев. Той припомни доклад от международно проучване за насърчаване на предприемачеството в университетите в Европа, който дава много добра оценка на висшето училище в Русе.

Младежкото експо в Русенския университет започва през 2016 година с 22 участници само от България. От тази година то вече е и международно. В експото участват още всички факултети и филиали на Русенския университет, заедно с своите научноизследователски лаборатории.