fbpx

В Русенския университет Ангел Кънчев ще се проведе младежкият форум Национални дни на кариерата.

Събитието ще предложи на студентите и младите специалисти възможност да започнат своето кариерно развитие и да се срещнат с потенциални работодатели. Очаква се във форума да вземат участие над 30 фирми. 

Освен това, в Русенския университет ще се проведе и Ден на кариерното ориентиране на първокурсника.

Съвместно обучение на студенти в Русенския университет и висши училища в Русия обсъдиха на среща ректорското ръководство и представители на Посолството на Руската федерация в България.

Двете страни дискутираха включването на образователни институции от Русия в европейски проекти, изпълнявани от Русенския университет, провеждането на изложби и участието в специализирани изложения в областта на образованието.

Русенският  университет има сключени 15 двустранни  споразумения с висши училища в Русия.  

Отново започват студентските практики в Русенския университет.

В момента тече регистрация на желаещите да се запишат, като практическото обучение трябва да съотвества на изучаваната от тях специалност. По време на обучението си студентите ще получат  стипендия от 480 лева.

Основната цел на студентските практики е да се придобие опит, който би улеснил прехода от универиситета към работното място. 

Очаква се по време на студентските практики, Русенският университет да си сътрудничи с над 300 институции и фирми.

1408 са новоприетите студенти след първото класиране в Русенския университет. За поредна година няма свободни бройки в специалностите от Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“. След първото класиране са заети всички места и в някои традиционно силни специалности.

Междувременно продължава приемането на документи и записването за участие в класиране за специалностите, в които са останали незаети места. Приетите студенти имат срок до края на работната седмица да се запишат в избраната от тях специалност. 

На 18 юли ще бъде обявено второто класиране от приема в Русенския университет. 

По време на кандидатстудентската кампания в Русенския университет се провеждат защити на дипломни работи на завършващи студенти. Краят на една образователна степен, понякога е начало на друга. Питахме група млади преподаватели от катедра Транспорт на Русенския университет защо предпочитат научната работа вместо да получават доходи от практическото приложение на знанията си.

Д-р Димитър Грозев е от хората, които след завършване на университетското си образование започва работа. Няколко години в различни фирми, натрупан опит и достатъчно наблюдения, му дават идеи как да се подобри таксиметровият транспорт в Русе. Това е и темата на дисертацията му.

Днес, вече като преподавател, Димитър Грозев продължава да търси начин за оптимизиране на транспорта в града и поддържа контактите си с фирмите. След дни Павел Стоянов пък ще защитава докторската си дисертация, в която търси начин и дава предложения как да се подобри работата на обществения транспорт в Русе.

Докато учи магистратура Павел Стоянов започва работа във фирма за обществен превоз  и вижда на практика, че има различни звена в компанията, чиято работа може да бъде подобрена. Дава си сметка, че за да се реализират тези промени и да се подобри транспортната услуга, трябва да натрупа още теоретични знания. Така съвсем естествено стига до докторантурата.

Настоящият ръководител на катедра Транспорт в Русенския университет – доц. Асен Асенов също е преминал дългия път от студентската скамейка към докторантурата. След като завършва университета започва работа като инженер.  Стечение на обстоятелствата го връщат отново във висшето училище, този път като докторант. Защитава дисертацията си и няколко години по-късно става хабилитиран преподавател. Днес той е ръководител на докторанти. 

За всеки научен ръководител е вълнуващо да види израстването на своите докторанти – да проследи изследователската работа, да преживее емоцията от писането на дисертацията и вълнението при защитата, казва ректорът на Русенския университет проф. Велизара Пенчева. Като ръководител на 7 докторанти тя помни всеки от тях от студентската скамейка. 

В докторска степен могат да се обучават само хора, завършили магистърски курс. Третата фаза на висше образование продължава 3 или 4 години, като докторантът може да избере редовна, задочна или свободна форма на обучение. Всеки от докторантите работи с научен ръководител и в периода на обучението си прави задълбочено изследване върху определен проблем. След успешна защита получава образователна и научна степен „доктор“.