fbpx

Започна плащането на местните данъци и такси в Община Разград. Няма изменения в налозите в сравнение с предходната година.

Съгласно Закона, някои от местните данъци са плащат на две вноски – първата до 30 юни, а втора - до 31 октомври.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%. След изтичане на сроковете за плащане на втора вноска започва начисляване на лихви за просрочие. Налозите, които се плащат по този начин, са данъкът върху недвижимите имоти и върху превозните средства, както и таксата за битови отпадъци.

Данъкът сгради е в размер 2 промила върху данъчната оценка на недвижимия имот. За тази година размерите на имуществения и на екологичния компонент на данъка върху превозните средства за всички категории автомобили са определени от Общински съвет - Разград на минималните предвидени в закона граници. Няма изменение спрямо предходните години и при размера на такса за битови отпадъци. За жилищните имоти, в Разград, на физическите и юридически лица тя е  в размер на 3,3 прмила, а в  населените места на Общината - от 4,5 до 15 промила. За нежилищните имоти на физическите и юридически лица е 6,5 промила.

Относно размера на дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2021 година, всички данъчно задължени лица в срок до 1 март ще получат съобщения за текущите и просрочените си задължения.

Над 370 милиона лева са общите приходи в офиса на НАП в Русе за миналата година.

Това е с 18,5 милиона лева повече, в сравнение с постъпилото в Републиканския бюджет от приходната агенция в Русе през 2019 година.

Въпреки икономическата криза, породена от епидемията с COVID-19, бизнесът и гражданите в Русенска област са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките си, сочат отчетите за 2020 година на офиса на Националната агенция за приходите в Русе.

Като цяло на национално ниво постъпленията в НАП през миналата година са близо 25 милиарда лева. Това е с над 1,1 млрд. повече от 2019.

Вижте подробностите във видеото.

И тази година Община Търговище прилага нестандартен начин за събиране на местни данъци и такси.

Платилите до края на месец април налозите си наведнъж,освен, че получават 5% отстъпка, участват и в жребий за разпределяне на 40 броя предметни награди на стойност до 100 лв. всяка.

Ютии, кафеварки, микровълнови печки и други домакински електроуреди – това са някои от предметните награди, които могат да спечелят жителите на Търговище, ако заплатят до края на април местните си данъци и такси и се включат в традиционната томбола на общината. Целта е увеличаване на събираемостта, а талони могат да попълнят всички без тези, които са регистрирани като фирми.

Урната за събиране на талоните е в непосредствена близост до желаещите да платят данъци, прозрачна е, подобна като на тези на изборите, подпечатана надлежно с печат на Общината.

"Попълва талон, който му се дава от касата с неговите данни и го пуска в урната, която е до касите за плащане на данъците. Урната съответно е запечатана от нотариус, така, че правилата, които сме ги изработили продължаваме така, каквито са били и в предходните години. Смятам, че това стимулира нашите съграждани да си плащат данъците, това доведе както в предишните години, така са очакванията и през тази да постигнем по-висока събираемост на местните данъци и такси.", обясни заместник-кметът на Община Търговище Валентин Велчев.

Тази година Община Търговище не предвижда увеличение на местните данъци и такси.

"Изхождаме от това, че това е година в която за първи път както Община Търговище, така и другите общини в страната съставят бюджет в условията на епидемична обстановка. Собствените приходи, в които влизат данъците, за които говорим, са по-малко спрямо предходният бюджет с около 400 хил.лв., но
настоящият бюджет на общината бележи ръст и той произтича от трансферите от централния бюджет и преходните остатъци, които сме формирали от предходната година.", допълни още заместник-кметът Велчев.

Събираемостта на местни данъци и такси в общината е над 70%, което е над средното ниво за страната.

Оттам ни увериха, че вече има интерес от техни колеги от други общини при организирането на подобни томболи.

Радикални мерки срещу длъжници предприема домоуправител в Русе.

Цветелин Цонев ще дава срок от 3 месеца за плащане на задълженията, след което ако това не е направено, ще завежда дела. Досега политиката за събиране на стари задължения била по-снизходителна, като дела се завеждали само в краен случай, обясни домоуправителят Цветелин Цонев. 

По този начин няма да има повече увъртания и поставяне на условия за заплащане на определената сума, смята той.

В повечето случаи задълженията на хората, които не искат да плащат се поемат от останалите в етажната собственост, сподели част от практиката си Цветелин Цонев. Тъй като постоянното натрупване на задължения не е желано от никого той съветва, когато става дума за ремонти, сумите да се плащат редовно на малки вноски, отколкото наведнъж.

Страница 1 от 3